Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Понеділок, 08 січня 2018 13:24

Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2018 рік (грудень 2017)

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ № 28/22

 

“21” грудня 2017 року
м. Кремінна

 

Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2018 рік

 

Розглянувши клопотання виконавчого комітету Кремінської міської ради щодо затвердження Кремінського міського бюджету на 2018 рік, який ухвалено рішенням виконкому Кремінської міської ради від 15 грудня 2017 року та рішенням Громадської ради Кремінської міської ради від 18 грудня 2017 року, у відповідності до статей 14, 21-24, 63, 69, 69-1, 71-73, 75-77, 91, 93 Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 26, 43, 44, 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2018 рік у сумі 16 323,560 тис. грн.

 

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 15 853,240 тис. грн., спеціального фонду бюджету в сумі 470,320 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 425,00 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення.

 

 1. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2018 рік у сумі 16 323,560 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 10098,517 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 6225,043 тис. грн. за Типовою програмною класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасовою класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, згідно з додатком 2 до цього рішення.

 

 1. Установити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 5754,723 тис. грн. напрямком використання якого визначити:

- передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 5754,723 тис. грн., згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

 1. 4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 5754,723 тис. грн., джерелом покриття якого визначити:

- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 5754,723 тис. грн., згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

 1. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету на 2018 рік у сумі 50,000 тис. грн.

 

 1. 6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань на 2018 рік, згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

 1. Установити, що пільги по сплаті податків та зборів (обов’язкових платежів) до міського бюджету у 2018 році міською радою не надаються.

 

 1. Затвердити на 2018 рік в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 9593,315 тис. грн., згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

 1. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

 1. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

 1. Установити, що комунальні підприємства Кремінської міської ради сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 0,001 відсотків.

 

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році в строки встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

 

 1. Надати право Кремінській міській раді, у відповідності до п.1 ст.73 Бюджетного кодексу України, в особі міського голови Прокопенко Юрія Олексійовича, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

 - позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду в органах Державної казначейської служби України.

 

 1. При внесенні змін до бюджетної класифікації, надати право міському голові здійснювати відповідне коригування додатків до рішення про міський бюджет.

Надати право міському голові, за попереднім погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів здійснювати протягом 2018 року в межах загального обсягу бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу та економічної класифікації видатків бюджету з подальшим затвердженням внесених змін міською радою у встановленому порядку під час внесення змін до міського бюджету або затвердження звіту про його виконання, відповідно до ч.10 ст.23 Бюджетного кодексу України.

Надати право міському голові, за попереднім погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів здійснювати протягом 2018 року, у разі необхідності, проводити розподіл (перерозподіл) обсягів субвенцій та інших міжбюджетних трансфертів з районного та інших місцевих бюджетів Кремінського району до міського бюджету у відповідності з фактичними зобов’язаннями щодо здійснення видатків за рахунок таких трансфертів з подальшим затвердженням внесених змін міською радою у встановленому порядку під час внесення змін до міського бюджету або затвердження звіту про його виконання, відповідно до ч.10 ст.23 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Встановити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2018 рік у сумі 20,000 тис. грн.

 

 1. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського на 2018 рік за їх економічною структурою відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України:

 

 • оплату праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 • обслуговування державного (місцевого) боргу;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам;
 • підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;
 • забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
 • фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;
 • роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар'єрних функцій зони відчуження;
 • компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;
 • заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;
 • здійснення розвідувальної діяльності;
 • оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
 • оплату енергосервісу;
 • виплати за державними деривативами.

 

 1. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

17. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування та застосовується з 1 січня 2018 року.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                              Ю.О. Прокопенко


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ
МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2018 РІК

 

В основу формування розрахункових показників доходів та видатків покладено чинне законодавство з урахуванням змін, внесених до Податкового і Бюджетного кодексів України, Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 411-р, Постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки», а також змін до законодавчих актів, пов’язаних з податковою реформою, поліпшенням умов ведення бізнесу та децентралізацією видаткових повноважень.

При визначенні обсягу ресурсу місцевих бюджетів на 2017 рік враховано:

макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018–2020 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411;

зарахування з 1 січня 2018 року до місцевих бюджетів 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату;

збереження протягом 2018–2019 років норми щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів;

зарахування до місцевих бюджетів 100 відсотків єдиного податку, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи (сільгосптоваровиробники);

підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;

інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.

 

Доходи міського бюджету

 

Доходна частина прогнозу міського бюджету розроблена на основі норм чинного та запропонованих змін Податкового та Бюджетного кодексів України та інших актів із врахуванням децентралізації та затверджених ставок податків міською радою.

При прогнозуванні дохідної частини місцевих бюджетів було враховано:

 • статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2016 рік, очікувані макропоказники Мінекономрозвитку на 2017 рік та прогнозні на 2018-2020 роки;
 • зміни податкового законодавства щодо індексації ставок, виражених у абсолютних значеннях;
 • фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2014 - 2016 років та 11 місяців 2017 року.

Прогноз доходів міського бюджету на 2018 рік обраховано в сумі 16323560 грн., у тому числі сума доходів:

 • загального фонду – 15853240 грн.;
 • спеціального фонду –470320 грн.

Розрахунок прогнозної рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 2018 рік здійснено з урахуванням динаміки надходження за попередні роки, надходження поточного року, прогнозного індексу цін виробників промислової продукції, тенденції платності відпуску деревини. Прогноз показника рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів складає 395700 грн.

Прогнозний показник плати за землю до міського бюджету на 2018 рік розраховано згідно діючих податкових ставок и становить 4858365 грн.

Прогнозний показник податку на майно розраховано згідно діючих податкових ставок та фактичних надходжень минулого року і становить 681055 грн.

Прогнозна сума єдиного податку на 2018 рік становить 7618790 грн. , яка розрахована на підставі фактичних надходжень минулого року та діючих ставок податку з урахуванням збереження спрощеної системи оподаткування для платників єдиного податку І- ІV груп, що діє у 2017 році.

Прогнозний показник акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становить 1 632000 грн., який розраховано з урахуванням фактичних надходжень минулого року та запропонованими змінами у систему адміністрування акцизного податку на бензин.

Такі податки та збори, як туристичний збір (7375 грн.), плата за надання адміністративних послуг (414095 грн.), державне мито (11000 грн.), інші надходження (5000 грн.), екологічний податок (44320 грн.), надходження коштів пайової участі (25 000 грн.) розраховані на підставі фактичних надходжень минулого року та діючих норм зарахування зазначених зборів до місцевих бюджетів.

Бюджет сплановано з профіцитом за загальним фондом. Профіцит загального фонду спрямовується до бюджету розвитку в сумі 5754723 грн.

 

Видатки міського бюджету

 

Обсяг видатків загального фонду становить – 10098517 грн., спеціального 6225043 грн.

Обсяг видатків на оплату праці працівників визначено виходячи з мінімальної заробітної плати 3723 грн.; затверджених посадових окладів, надбавок, встановлених рангів відповідно до норм чинного законодавства.

Видатки на теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергію, газопостачання та оплату інших комунальних послуг розраховані на підставі діючих тарифів.

 

 

 

Державне управління

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад - загальний обсяг видатків на утримання апарату міської ради на 2018 рік складає 6710245 грн.

Обсяг видатків на оплату праці працівників визначено виходячи із затверджених посадових окладів, надбавок, встановлених рангів, мінімальної заробітної плати 3723 грн., відповідно до норм чинного законодавства передбачено матеріальну допомогу на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових потреб, щомісячна премія на рівні листопада 2017року, та премія в розмірі посадового окладу до Дня місцевого самоврядування).

Із загального обсягу видатків, видатки на оплату праці становлять – 4448677 грн., видатки на нарахування на оплату праці заплановані на 22% і становлять 978708 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становлять 338605 грн.

Видатки на придбання предметів та матеріалів, оплату послуг, відрядження, інші видатки заплановані на рівні фактичних видатків минулого року.

Передбачені видатки на придбання службового автомобілю та капітальний ремонт приміщення на суму 400 000 грн.

 

Інша діяльність у сфері державного управління – 185400 грн., в т.ч.:

- На виконання Програми розвитку архівної справи та фінансової підтримки комунальної установи «Трудовий архів територіальних громад Кремінського району» у сумі 153900 грн.;

- На виконання Програми проведення заходів з відбору кандидатів на військову службу за контрактом у Збройних Силах України в сумі 11500грн.;

- На виконання Програми супроводу речових прав на об’єкти комунальної власності Кремінської міської ради на 2018 рік в сумі 20000 грн., в т.ч.:

- замовлення та виготовлення техпаспортів та проведення оцінки будівель міської ради (пл.Красна, 20, пл.Красна, 23, вул. Чайковського, 3).

 

Соціальний захист

 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) - 115000 грн., в т.ч.:

 • На виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Кремінна на 2018 рік у сумі 115 000 грн.

 

Організація та проведення громадських робіт186224 грн.

 

Інші заклади та заходи – 65000 грн., в т.ч.:

- На виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2018 рік в частині надання:

- матеріальної допомоги на поховання одиноким громадянам в сумі 25000 грн.,

- матеріальної допомоги на подолання наслідків пожежі в сумі 30000 грн.,

- матеріальної допомоги в організації та проведенні похорон сімям загиблих учасників АТО та померлим в результаті поранення в сумі 10000 грн.

Культура і мистецтво

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва – 451000 грн., в т.ч.:

- На виконання Програми проведення урочистих та святкових заходів у м. Кремінна на 2018 рік у сумі 381000 грн.;

- На виконання Програми підтримки учнівської молоді на 2018 рік у сумі 70000 грн.

Фізична культура і спорт

 

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні – 12000 грн., в т.ч.:

- На виконання програми Про призначення і виплату персональної (іменної) стипендії талановитим і перспективним спортсменам Кремінської міської ради на 2018 рік та встановлення стипендії призеру з боксу, дитині сироті Коваленко Миколі в сумі 12 000 грн.

 

Житлово-комунальне господарство

 

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду – 100000 грн., в т.ч.

 • Капітальний ремонт житлового фонду, в т.ч. ОСББ на покриття вартості капітальних робіт за виключенням матеріалів, але не більше загальної вартості капітальних робіт 50000 грн. – 100000 грн.

 

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства -200000 грн., в т.ч.

 • Капітальний ремонт вуличних водопроводів та каналізаційних мереж, в т.ч. технічний нагляд за виконанням робіт – 200000 грн.

 

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 110000 грн.

 

Інша діяльність пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства - 445000 грн., в т.ч.:

 • дотація на утримання та обслуговування бювету питної води – 45000 грн.;
 • на виконання Програми сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ на 2018 рік – 400000 грн.

 

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 400000грн., в т.ч.:

 • Капітальний ремонт техніки та обладнання (ДП КУ ККС)- 400000 грн.

Організація благоустрою населених пунктів – 3537880 грн., в т.ч.:

 • Очищення вулиць та доріг від снігу та обробка протиожеледними сумішами – 149 000 грн.;
 • Утримання об’єктів дорожньої інфраструктури – 149000 грн.;
 • Утримання дитячих майданчиків та зон відпочинку (встановлення та утримання в належному стані лавок, урн, дитячих майданчиків, фонтану) – 40000 грн.;
 • Прибирання та підмітання вулиць міста та місць загального користування – 168110 грн.;
 • Догляд за деревами та кущами – 100000 грн.;
 • Доглід за газонами: косіння трави – 61860 грн.;
 • Експлуатаційне утримання доріг з грунтовим покриттям – 77067 грн.;
 • Утримання пішохідних дерев’яних мостів – 20000 грн.;
 • Захоронення невідомих безодніх – 10090 грн.;
 • Утримання дренажних мереж та водовідвідних споруд – 15000 грн.;
 • Утримання малих архітектурних споруд – 55000 грн.;
 • Придбання лавок, урн інших об’єктів благоустрою, гойдалок, пісочниць, гасіїв швидкості – 90000 грн.;
 • Відсипка твердим грунтом дороги до кладовища та вул. 30 січня ( від вул.Горького до бібліотеки) – 195000грн.;
 • Оплата за електроенергію по зовнішньому освітленню – 698433 грн.;
 • Озеленення міста – 15000 грн.;
 • Очищення території прилеглої до полігону в районі контрольних свердловин – 44320 грн.;
 • Капітальний ремонт тротуарів (вул.Лиманська, пл.Красна, пров.Дружби, вул.Центральна), в т.ч. розробка ПК документації, технічний нагляд за виконанням робіт – 1 000 000 грн.;
 • Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття контейнерних майданчиків (вул.Перемоги, пров. Дружби),в ч. розробка ПК документації, технічний нагляд за виконанням робіт – 450 000 грн.;
 • Капітальний ремонт пішохідних мостів через р.Красна м.Кремінна, в т.ч. розробка ПК документації, технічний нагляд за виконання робіт – 100 000 грн.;
 • Капітальний ремонт шляхопроводу по вул.Центральна м.Кремінна Луганської області, в т.ч. технічний нагляд за виконанням робіт – 100000 грн.

Будівництво та регіональний розвиток

 

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 1579723 грн., в т.ч.:

 • Реалізація заходів щодо соціально-економічного розвитку території за результатами проведення конкурсу «Ініціативи молоді» – 100000 грн.;
 • Реалізація заходів щодо соціально-економічного розвитку території за результатами проведення конкурсу «Місто своїми руками» - 905000грн.;
 • Реалізація заходів щодо соціально-економічного розвитку території за результатами проведення конкурсу ДФРР– 574723 грн.

 

Транспорт та транспортна інфраструктура,

дорожнє господарство

 

Утримання та розвиток транспортної інфраструктури – 1800000 грн., в т.ч.:

 • Капітальний ремонт автодоріг , в т.ч. технічний нагляд за виконанням робіт – 1300000 грн;
 • Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг і під’їзних шляхів (пров. Дєтський, вул.Побєди між будинками 8 та 9,9 та 11), в т.ч. розробка ПКД, технічний нагляд за виконанням робіт –500000 грн.

 

Інші програми та заходи пов’язані з економічною діяльністю

 

Заходи з енергозбереження - 200 000 грн., в т.ч.:

 • На виконання Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Кремінської міської ради на впровадження енергозберігаючих заходів у 2018 році - 5%) – 100 000 грн.;

 - На виконання Програми відшкодування частини кредитів, отриманих об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово – будівельним кооперативам (ЖБК) на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків (погашення суми кредиту 10%) – 100000 грн.

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру

 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха - 60000 грн., в т.ч.

- На виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2017 рік в частині створення матеріального резерву паливно-мастильних матеріалів у сумі 60 000 грн.

 

Громадський порядок та безпека

 

Інші заходи громадського порядку та безпеки – 50000 грн., в т.ч. придбання камер зовнішнього відео спостереження.

 

Резервний фонд

Передбачені видатки на створення резервного фонду – 20 000 грн., що не перевищує одного відсотка видатків загального фонду бюджету.

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

 

На виконання Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді м. Кремінна на 2018 рік передбачені видатки в сумі 96088 грн. (оплата праці одного фахівця із соціальної роботи в Кремінській територіальній громаді).

 

Заступник міського голови                                     Н.М.Макогон

Read 1033 times

Main Menu

Kremins'ka TG