Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Понеділок, 18 червня 2018 12:04

Протокол №21 від 14.06.2018 (35 сесія)

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ПРОТОКОЛ № 21

засідання постійної депутатської комісії
з питань регламенту, законності, депутатської діяльності та етики, зв’язку із засобами масової інформації

 

м. Кремінна                                                                                                 „14 ” червня 2018 р.

                                                                                                                      15.00, каб.12

 

На засіданні присутні 3 члена комісії: Мкртчян В.Г., Тілєєв А.О., Нікішин В.М.

Відсутні 1 член комісії: Зеленський А.А.

Засідання комісії є правомочне.

Запрошені: секретар міської ради Пилипенко Е.В.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

Розгляд профільних та інших питань, які виносяться на 35 сесію міської ради.

Інформація: секретаря міської ради Пилипенко Е.В.

 

Розгляд звернення Кремінського міського голови від 13.06.2018 р. № 03-05-02/1399

 

СЛУХАЛИ:

Пилипенко Е.В, який оголосив звернення до комісії Кремінського міського голови від 13.06.2018 р. № 03-05-02/1399, а саме: «Хочу звернути Вашу увагу, що за сприянням міжнародних організацій, зал проведення сесій Кремінської міської ради обладнано електронною системою підрахунку голосів «Вічє». У зв’язку з чим, нам необхідно внести зміни до Регламенту Кремінської міської ради сьомого скликання, що передбачено проектом порядку денного тридцять п’ятої сесії. Але, з приводу реєстрації депутатів, початку роботи тридцять п’ятої сесії і проведення процедурних питань на ній, включно до прийняття рішення щодо змін до чинного Регламенту, є питання, чи не суперечить застосування електронної системи підрахунку голосів «Вічє», у даному випадку, чинному Регламенту.

Враховуючи вищеназване, прошу Вас розглянути дане звернення на засіданні постійної депутатської комісії з питань регламенту, законності, депутатської діяльності та етики, зв’язку із засобами масової інформації і надати роз’яснення стосовно порушеного нами питання.»

            Мкртчян В.Г. зазначив що у пункті 8.1. розділу ІV Регламенту чітко визначено, що на кожному пленарному засіданні ради може здійснюватися технічний запис ходу пленарного засідання. Електронна система для підрахунку голосів «Вічє», яка встановлена в залі засідань Кремінськї міської ради, за своїми технічними характеристиками здійснює повний запис ходу пленарного засідання, у тому числі проводиться фіксація реєстрації депутатів, загальних результатів голосування, результатів відкритого поіменного голосування, аудіо і відео запису та інших параметрів.

            Тілєєв А.О. звернув увагу, що сама система і є тим самим технічним засобом, який здійснює технічний запис.

            Нікішин В.М. висловив думку, що застосування електронної системи підрахунку голосів «Вічє» цілком відповідає пункту 8.1. розділу ІV чинному Регламенту Кремінської міської ради сьомого скликання.

ВИРІШИЛИ:

Вважати, що використання електронної системи підрахунку голосів «Вічє» при реєстрації депутатів, прийняття рішень з процедурних питань та з питання щодо внесення змін до Регламенту на тридцять п’ятій сесії міської ради таким, що відповідає положенням чинного Регламенту Кремінської міської ради сьомого скликання

Прийнято одноголосно.

 

1.    Про внесення змін до регламенту Кремінської міської ради сьомого скликання.

 

СЛУХАЛИ:

Пилипенко Е.В., який оголосив пропозицію внести зміни до регламенту Кремінської міської ради сьомого скликання, а саме:

Викласти п.2.1. розділу ІV в наступній редакції: «Реєстрація депутатів, що прибули на сесію здійснюється за допомогою електронної системи голосування. Якщо пленарні засідання проводяться без використання електронної системи голосування, реєстрація депутатів починається за годину до початку пленарного засідання ради і здійснюється шляхом постановки особистого підпису депутата в реєстраційному аркуші, в якому зазначено список депутатів ради в алфавітному порядку. В такому випадку реєстрація депутатів проводиться представником виконавчого апарату ради, після чого даний список передається головуючому.».

Викласти п.4.3. розділу ІV в наступній редакції: «На кожному пленарному засіданні сесії міської ради лічильна комісія:

підтверджує готовність електронної системи до проведення голосування;

перед затвердженням порядку денного та після кожної перерви перевіряє відповідність виданих депутатам електронних карток для реєстрації та голосування кількості депутатів, присутніх у сесійному залі, та інформує про результати головуючого та депутатів;

після кожного голосування членами лічильної комісії підписуються роздруковані результати електронного голосування, які додаються до протоколу пленарного засідання;

у разі виявлення невідповідності кількості карток, зареєстрованих електронною системою голосування, кількості фактично присутніх депутатів, негайно повідомляє головуючого та депутатів та забезпечує вилучення карток відсутніх депутатів;

у разі виявлення факту не персонального голосування депутатом, має право прийняти рішення про визнання голосування недійсним, що тягне за собою негайне проведення повторного голосування з відповідного питання без обговорення. Лічильна комісія може визнати голосування недійсним лише до підписання результатів голосування. У разі виявлення факту не персонального голосування після цього повторне голосування може проводитися лише за рішенням ради;

у разі проведення пленарного засідання без використання електронної системи голосування здійснює перереєстрацію депутатів ради відповідно до вимог Регламенту та підрахунок голосів по питанням, що розглядаються радою, результати якого оголошуються. Підсумки голосування відображаються в протоколі сесії та у списку відкритого поіменного голосування, який підписується лічильною комісією і є додатком до протоколу сесії;

виконує інші функції, передбачені Регламентом».

Викласти п 7.1. розділу ІV в наступній редакції: «Рішення ради приймаються у порядку, встановленому діючим законодавством та даним Регламентом. Голосування на пленарному засіданні міської ради, як правило, проводиться за допомогою електронної системи голосування, шляхом натискання кнопок "за", "проти", "утримався" в режимі відкритого поіменного голосування.

Відкрите поіменне голосування – режим голосування, при якому електронна система для голосування працює в технологічному режимі «відкрите поіменне голосування», в якому забезпечується висвітлення на табло в залі засідань загальних результатів голосування, результатів голосування по депутатських фракціях та поіменні результати голосування, які зберігаються в базі даних електронної системи безстроково, оприлюднюються в день проведення пленарного засідання на офіційному сайті Кремінської міської ради і її виконавчих органів та є відкритими для ознайомлення.

Таємне голосування за допомогою електронної системи голосування проводиться у випадках, коли таємне голосування передбачено чинним законодавством і рада не прийняла рішення про проведення таємного голосування бюлетенями. У таємному режимі система підраховує тільки загальний результат голосування і немає змоги ідентифікувати голос кожного депутата міської ради.

Після закінчення електронного голосування, головуючий на засіданні оголошує його повні результати та про прийняте рішення.

У випадку заяви депутата щодо неспрацювання його персонального пульта для голосування, головний спеціаліст, системний адміністратор апарату виконавчого комітету міської ради перевіряє пульт, про результати інформує лічильну комісію. У разі виявлення порушення в роботі пульта, лічильна комісія визнає результати голосування недійсними та оголошує проведення повторного голосування.

Голосування на пленарних засіданнях сесії може проводитися без використання електронної системи голосування за пропозицією міського голови, секретаря міської ради або депутата міської ради.

Рішення про проведення голосування без використання електронної системи для голосування приймається не менше, як 1/3 від загального складу міської ради.

При прийнятті рішення про проведення голосування без використання електронної системи для голосування, а також у випадку виходу з ладу електронної системи для голосування, її неготовності до роботи або проведення пленарного засідання у приміщенні, не обладнаного системою для голосування, голосування проводяться відкритим поіменним голосуванням, шляхом підняття руки особисто кожним депутатом, а у випадках, коли Законом вимагається проведення таємного голосування – бюлетенями.

Рішення ради з процедурних питань щодо проведення її пленарного засідання, не оформляються окремо, а зазначаються у протоколі сесії ради.».

Викласти п. 7.4. розділу ІV в наступній редакції: «Порядок проведення відкритого поіменного голосування без використання електронної системи голосування.».

Викласти п.7.5. розділу ІV в наступній редакції: «Порядок таємного голосування без використання електронної системи голосування.».

Викласти п.8.1. розділу ІV в наступній редакції: «На кожному пленарному засіданні ради ведеться протокол сесії ради за допомогою електронної системи голосування та здійснюється технічний запис ходу пленарного засідання ради, якщо не прийнято інше рішення.».

Викласти п.8.2. розділу ІV в наступній редакції: «Протокол сесії ради ведеться секретаріатом сесії і оформлюється виконавчим апаратом ради.».

Викласти п.8.7. розділу ІV в наступній редакції: «Протокол сесії ради візується членами секретаріату та передається на підпис головуючому на пленарному засіданні відповідно до вимог ч. 16 ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Протокол сесії прошивається разом з усіма документами та матеріалами, що додані до нього.».

Доповнити розділ V пунктом 7 в наступній редакції: «Звіти про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу за попередній рік, подаються депутатами секретарю міської ради протягом І кварталу поточного року для оприлюднення в засобах масової інформації.»

А також, ознайомив з відповідним проектом рішення.

ВИРІШИЛИ:

Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд 35 сесії проект рішення «Про внесення змін до регламенту Кремінської міської ради сьомого скликання».

Прийнято одноголосно.     

 

2.        Про затвердження плану роботи Кремінської міської ради на друге півріччя 2018 р.

 

СЛУХАЛИ:

Пилипенко Е.В., який оголосив, що відповідно до р. v. Регламенту Кремінської міської ради сьомого скликання, п.7 ч.1 ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні“ необхідно затвердити план роботи Кремінської міської ради на друге півріччя 2018 р. і ознайомив з відповідним проектом рішення.

 

ВИРІШИЛИ:

Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд 35 сесії проект рішення «Про затвердження плану роботи Кремінської міської ради на друге півріччя 2018 р.».

Прийнято одноголосно.

 

  1. Про внесення змін до рішення Кремінської міської ради від 31.01.2018 №29/4 «Про приведення у відповідність назви провулку Ломоносова».

 

СЛУХАЛИ:

Пилипенко Е.В, який оголосив, що з метою упорядкування адресного господарства, розглянувши лист Харківської філії ДП “Національні інформаційні системи” від 21.05.2018 за №1076/352-23, а також інформацію зі словників Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, пропонується наступне:

  1. Викласти рішення Кремінської міської ради від 31.01.2018 №29/4:

«Про приведення у відповідність назви провулку Ломоносова» у новій редакції:

«1. Частину провулку Ломоносова, яка знаходиться:

1.1. між вулицею Садова і вулицею Ломоносова назвати провулок І Ломоносова.

1.2. між вулицею Ломоносова і провулком Нахімова назвати провулок ІІ Ломоносова.

  1. Назви провулків Ломоносова та Ломоносова 2 вважати такими, що втратили чинність.

А також, ознайомив з відповідним проектом рішення.

 

 ВИРІШИЛИ:

            Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд 35 сесії проект рішення «Про внесення змін до рішення Кремінської міської ради від 31.01.2018 №29/4 «Про приведення у відповідність назви провулку Ломоносова».

Прийнято одноголосно.

 

ГОЛОВА КОМІСІЇ                                                                                               В.Г. МКРТЧЯН

 

СЕКРЕТАР КОМІСІЇ                                                                                            А.О. ТІЛЄЄВ

Read 612 times

Main Menu

Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG