Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Середа, 07 березня 2018 14:02

Протокол №19 від 06.03.2018 (31 сесія)

УКРАЇНА

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ


ПРОТОКОЛ № 19
засідання постійної депутатської комісії
з питань регламенту, законності, депутатської діяльності та етики, зв’язку із засобами масової інформації

 

м. Кремінна                                                                                                 „06 ” березня 2018 р.

                                                                                                                      11.00, каб.12

 

На засіданні присутні 3 члена комісії: Мкртчян В.Г., Тілєєв А.О., Нікішин В.М.

Відсутні 1 член комісії: Зеленський А.А.

Засідання комісії є правомочне.

Запрошені: секретар міської ради Пилипенко Е.В., заступник міського голови Макогон Н.М.

Засідання комісії проводиться за участю постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку,планування, бюджету та фінансів, голови постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, розвитку суб’єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту, транспорту та зв’язку Кременчука В.І. та депутата Старікова Ю.В.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

Розгляд профільних та інших питань, які виносяться на 31 сесію міської ради.

Інформація: секретаря міської ради Пилипенко Е.В., заступника міського голови Макогон Н.М.

 

1.      Звіт міського голови про свою діяльність та виконавчих органів міської ради.

 

СЛУХАЛИ:

Пилипенко Е.В, який оголосив, що відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування» Кремінський міський голова один раз на рік повинен прозвітувати перед територіальною громадою про свою діяльність та діяльність виконавчих органів ради. Даний звіт представлений мешканцям міста 28 лютого поточного року в залі засідань Кремінської міської ради і буде доведений до відома депутатів на сесії і ознайомив з відповідним проектом рішення.

 

ВИРІШИЛИ:

 Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Звіт міського голови про свою діяльність та виконавчих органів міської ради».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2018 рік.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила клопотання виконавчого комітету Кремінської міської ради щодо затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2018 рік, яку ухвалено рішенням виконавчого комітету Кремінської міської ради від 06.03.2018, відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», основних показників економічного і соціального розвитку міста та пропозицію внести зміни до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року № 28/2 «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2018 рік», а саме:

 1. Викласти розділ «7.5 Житлово-комунальне господарство» Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2018 рік в новій редакції, згідно з додатком 1 до проекту рішення.
 2. Викласти Заходи з реалізації Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2018 рік в новій редакції, згідно з додатком 2 до проекту рішення.

А також, ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

 ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2018 рік».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2018 рік.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила клопотання виконавчого комітету Кремінської міської ради, у відповідності до пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України та пропозицію внести зміни до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року № 28/22 «Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2018 рік» (далі – рішення), від 31 січня 2018 року №29/8 «Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2018 рік», від 26 лютого 2018 року №30/1 «Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2018 рік», а саме:

1.У пункті 2 рішення цифри «19 900,245», «10 252,417», «9 647 828» замінити відповідно цифрами «20 305,868», «10 564,534», «9 741,388».

 1. У пункті 3 рішення цифри «9 177,508», «3 422,785» замінити відповідно цифрами «9 271,068», «3 828,408».
 2. У пункті 4 рішення цифри «9 177,508» замінити відповідно цифрами «9 271,068».
 3. У пункті 8 рішення цифри «12 971,000» замінити відповідно цифрами «13 376,623».

Внести зміни у додатки: 2 «Видатки Кремінського міського бюджету на 2018 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів», 4 «Джерела фінансування бюджету Кремінської міської ради на 2018 рік», 5 «Перелік державних та регіональних програм по Кремінському міському бюджету на 2018 рік», 6 «Перелік об’єктів, видатки які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку» та викласти додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 їх у новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до проекту рішення.

А також, ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

 ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2018 рік».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про внесення змін до рішення сесії Кремінської міської ради від 21 грудня 2017 року №28/4 (зі змінами).

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила клопотання виконавчого комітету Кремінської міської ради щодо внесення змін до Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Кремінської міської ради на впровадження енергозберігаючих заходів у 2018 році, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року №1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження» (зі змінами) та пропозицію внести зміни до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року №28/4 «Про затвердження Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Кремінської міської ради на впровадження енергозберігаючих заходів у 2018 році» (далі – рішення), від 31 січня 2018 року №29/8 «Про внесення змін до рішення сесії Кремінської міської ради від 21 грудня 2017 року №28/4» а саме:

Таблицю 1. «Відшкодування з міського бюджету частини суми кредитів на впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів» Додатку 1 Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Кремінської міської ради на впровадження енергозберігаючих заходів у 2018 році викласти в новій редакції, згідно з додатком 1 до проекту рішення

А також, ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

 ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про внесення змін до рішення сесії Кремінської міської ради від 21 грудня 2017 року №28/4 (зі змінами)».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року №28/14.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила, що з метою матеріального стимулювання та фінансової підтримки талановитої молоді, сприяння удосконалення найбільш перспективних молодих спортсменів міста, які є членами, кандидатами та резервом збірних команд України на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Кремінна на 2018 рік пропонується внести зміни до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року № 28/14 «Про призначення і виплату персональної (іменної) стипендії талановитим і перспективним спортсменам Кремінської міської ради на 2018 рік» (далі – рішення), а саме доповнити:

 1. Додатком 1 «Список талановитим і перспективним спортсменам Кремінської міської ради на 2018 рік» рішення викласти в новій редакції, згідно з додатком 1 до проекту рішення.
 2. Додатком 2 «Порядок призначення і виплати стипендій талановитим і перспективним спортсменам Кремінської міської ради на 2018 рік» рішення викласти в новій редакції, згідно з додатком 2 до проекту рішення.

А також, ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

 ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року №28/14».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про внесення змін до рішення №20/3 від 01.03.2017р. «Про затвердження Положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги, Положення про комісію з надання матеріальної допомоги та її склад».

 

СЛУХАЛИ:

Пилипенко Е.В., який оголосив, що на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2017 рік (із змінами), у зв’язку з кадровими змінами в апараті виконавчого комітету Кремінської міської ради пропонується внести зміни у додаток 3 рішення №20/3 від 01.03.2017р. «Про затвердження Положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги, Положення про комісію з надання матеріальної допомоги та її склад» та викласти його в новій редакції, а саме такий склад комісії з надання матеріальної допомоги на подолання наслідків пожежі в результаті яких повністю або частково знищено житлові приміщення:

Дзивульський                                              перший заступник міського голови,

Георгій Анатольович                                  голова комісії

Кременчук                                                    депутат Кремінської міської ради,

Віктор Іванович                                          заступник голови комісії

Луговой                                                        головний спеціаліст відділу ЖКГ та

Сергій Миколайович                                  будівництва апарату виконкому

                                                                       Кремінської міської ради,

                                                                       секретар комісії

Члени комісії:

Смалько Наталя                                           начальник планово-фінансового

Миколаївна                                                  відділу - головний бухгалтер

                                                                       апарату виконкому Кремінської

                                                                       міської ради

Фещенко Олександр                                               депутат Кремінської міської ради

Володимирович

Гриценко Юрій                                            депутат Кремінської міської ради

Іванович

Іванова Римма                                             депутат Кремінської міської ради

Миколаївна

Осєннов Олександр                                     депутат Кремінської міської ради

Миколайович

Редя Андрій                                                 головний спеціаліст з юридичних

Геннадійович                                               питань апарату виконкому

                                                           Кремінської міської ради

 

А також, ознайомив з відповідним проектом рішення з додатками.

 

 ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про внесення змін до рішення №20/3 від 01.03.2017р. «Про затвердження Положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги, Положення про комісію з надання матеріальної допомоги та її склад»».

Прийнято одноголосно.

 

ГОЛОВА КОМІСІЇ                                                                                   В.Г. МКРТЧЯН

 

СЕКРЕТАР КОМІСІЇ                                                                                А.О. ТІЛЄЄВ

Read 526 times

Main Menu

Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG