Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

П'ятниця, 22 грудня 2017 09:09

ПРОТОКОЛ № 34 від 19.12.2017 (28 сесія)

УКРАЇНА

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

ПРОТОКОЛ № 34

 

засідання постійної депутатської комісії

з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів

 

м. Кремінна                                                                                                             „19” грудня 2017 р.

                                                                                                                                  10.00, актовий зал

 

На засіданні присутні 3 члена комісії:  Кравченко В.І., Гриценко Л.А., Несчетний А.А.

Відсутні 2 члена комісії: Гнелицький К.С., Нагорянський О.В.

Засідання комісії є правомочне.

Запрошені: секретар міської ради Пилипенко Е.В., перший заступник міського голови Дзивульський Г.А., заступник міського голови Макогон Н.М., головні спеціалісти відділу ЖКГ апарату виконавчого комітету Ямпольський В.А., Карташов О.М.

Засідання комісії проводиться за участю голови постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, розвитку суб’єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту, транспорту та зв’язку Кременчука В.І. та члена комісії Гриценко Ю.І.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

Розгляд профільних та інших питань, які виносяться на 28 сесію міської ради.

Інформація: секретаря міської ради Пилипенко Е.В., першого заступника міського голови Дзивульського Г.А., заступника міського голови Макогон Н.М.

 

1.      Про затвердження плану роботи Кремінської міської ради на перше півріччя 2018 р.

 

СЛУХАЛИ:

Пилипенко Е.В., який оголосив запропонований до затвердження План роботи Кремінської міської ради на перше півріччя 2018 р. і ознайомив з проектом рішення з додатками.

 

ВИРІШИЛИ:

            Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про затвердження плану роботи Кремінської міської ради на перше півріччя 2018 р».

Прийнято одноголосно.

 

2.      Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2017 рік.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила, що у відповідності  до Бюджетного кодексу України, пропонується наступне:

 1. Внести зміни до рішення міської ради від 21 грудня 2016 року № 18/19 «Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2017 рік» (далі – рішення), зі змінами внесеними рішенням Кремінської міської раді від 08.02.2017 №19/13 «Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2017 рік», рішенням Кремінської міської раді від 01.03.2017 № 20/2 «Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2017 рік», рішенням Кремінської міської раді від 05.04.2017 № 21/2 «Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2017 рік», рішенням Кремінської міської раді від 17.05.2017 № 22/6 «Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2017 рік», рішенням Кремінської міської раді від 29.06.2017 № 23/4 «Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2017 рік», рішенням Кремінської міської раді від 02.08.2017 № 24/3 «Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2017 рік», від 13.09.2017 № 25/3 «Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2017 рік», від 25.10.2017 № 26/3 «Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2017 рік», від 22.11.2017 № 27/6 «Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2017 рік»:

1.1.У пункті 1 рішення цифри ««15643,870», «2173,330» замінити відповідно цифрами «15608,702», «2138,162».

1.2.У пункті 2 рішення цифри «10523,42103», «10120,71797», «20644,13900» замінити відповідно цифрами «10523,42103», «10171,62494», «20695,04597».

1.3. У пункті 4 рішення цифру «349,405» замінити відповідно цифрою «349,58064».

1.4. У пункті 8 рішення цифри «15374,54715» замінити відповідно цифрами «15338,04715».

 1. Внести зміни у додатки: 1 Доходи Кремінського міського бюджету на 2017 рік», 2 «Видатки Кремінського міського бюджету на 2017 рік за Типовою програмною класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасовою класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», 4 «Джерела фінансування міського бюджету на 2017 рік», 5 «Перелік державних та регіональних програм по Кремінському міському бюджету на 2017 рік», 6 «Перелік об`єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку» та викласти додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 у новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього проекту рішення.

А також, ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

ВИРІШИЛИ:

 Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2017 рік».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про внесення змін до Програми проведення урочистих та святкових заходів на 2017 рік.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію внести зміни до Програми проведення урочистих та святкових заходів у м. Кремінна на 2017 рік та викласти Заходи щодо виконання Програми проведення урочистих та святкових заходів в м.Кремінна на 2017 рік в новій редакції згідно з додатком до проекту рішення і ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про внесення змін до Програми проведення урочистих та святкових заходів на  2017 рік».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2018 рік.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію:

 1. Затвердити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2018 рік у сумі 16 186,760 тис. грн.

Обсяг    доходів    загального    фонду    бюджету визначити  у  сумі  15 716,440  тис. грн., спеціального фонду бюджету в сумі 470,320 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 425,00 тис. грн.,  згідно з додатком 1 до цього рішення.

 1. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2018 рік у сумі 16 186,760 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 9 961,717  тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 6225,043тис. грн. за Типовою програмною класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасовою класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу,  згідно з додатком 2 до цього рішення.
 2. Установити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 5754,723 тис. грн. напрямком використання якого визначити:

- передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 5754,723 тис. грн.,  згідно з додатком 4 до цього рішення.

 1. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 5754,723 тис. грн., джерелом покриття якого визначити:

- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 5754,723 тис. грн., згідно з додатком 4 до цього рішення.

 1. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету на 2018 рік у сумі 50,000 тис. грн.
 2. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань на 2018 рік, згідно з додатком 3 до проекту рішення.
 3. Установити, що пільги по сплаті податків та зборів (обов’язкових платежів) до міського бюджету у 2018 році міською радою не надаються.
 4. Затвердити на 2018 рік в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 9512,195 тис. грн., згідно з додатком 5 до проекту рішення.
 5. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6 до проекту рішення.
 6. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 7 до проекту рішення.
 7. Установити, що комунальні підприємства Кремінської міської ради сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 0,001 відсотків.

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності  у 2018 році в строки встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

 1. Надати право Кремінській міській раді, у відповідності до п.1 ст.73 Бюджетного кодексу України, в особі міського голови Прокопенко Юрія Олексійовича, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

       - позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду в органах Державної казначейської служби України.

 1. При внесенні змін до бюджетної класифікації, надати право міському голові здійснювати відповідне коригування додатків до рішення про міський бюджет.

Надати   право   міському голові,  за попереднім  погодженням  з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів  здійснювати   протягом  2018 року в межах загального обсягу бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету  перерозподіл   бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу та економічної класифікації видатків бюджету з подальшим затвердженням внесених змін міською радою у встановленому порядку під час внесення змін до міського бюджету або затвердження звіту про його виконання, відповідно до ч.10 ст.23 Бюджетного кодексу України.

Надати   право   міському голові,  за попереднім  погодженням  з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування,  бюджету та фінансів  здійснювати   протягом  2018 року,  у   разі   необхідності,    проводити розподіл    (перерозподіл)    обсягів   субвенцій   та інших міжбюджетних трансфертів з  районного та інших місцевих бюджетів Кремінського району до  міського бюджету у відповідності з фактичними зобов’язаннями  щодо здійснення видатків за рахунок таких трансфертів з подальшим затвердженням внесених змін міською радою у встановленому порядку під час внесення змін до міського бюджету або затвердження звіту про його виконання, відповідно до ч.10 ст.23 Бюджетного кодексу України.

 1. Встановити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2018 рік у сумі 20,000 тис. грн.
 2. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського на 2018 рік за їх економічною структурою відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам .

 внести зміни до Програми проведення урочистих та святкових заходів у м. Кремінна на 2017 рік та викласти Заходи щодо виконання Програми проведення урочистих та святкових заходів в м.Кремінна на 2017 рік в новій редакції згідно з додатком до проекту рішення

А також, ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про затвердження Кремінського міського бюджету  на 2018 рік».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про затвердження Програми відшкодування частини кредитів, отриманих об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово–будівельним кооперативам (ЖБК) на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Кремінна на 2018 рік.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію:

1.Затвердити міську Програму відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК, на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Кремінна на 2018 рік.

 1. Фінансування заходів Програми проводити в частині зобов’язань міської ради та в межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Кремінна на відповідний бюджетний рік.

3.Координація та організація виконання Програми здійснюється відділом  житлово-комунального господарства та будівництва Кремінської міської ради.

А також, ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

            Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про затвердження Програми відшкодування частини кредитів, отриманих об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків( ОСББ), житлово–будівельним кооперативам(ЖБК) на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Кремінна на 2018 рік».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про затвердження Програми проведення заходів з відбору кандидатів на військову службу за контрактом у Збройних Силах України.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію затвердити «Програму проведення заходів з відбору кандидатів на військову службу за контрактом у Збройних Силах України на 2018 рік»  і ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

            Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про затвердження Програми проведення заходів з відбору кандидатів на  військову службу за контрактом у Збройних Силах України».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про затвердження Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Кремінської міської ради на впровадження енергозберігаючих заходів у 2018 році.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію затвердити «Програму відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Кремінської міської ради на впровадження енергозберігаючих заходів у 2018 році» і ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про затвердження Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Кремінської міської ради на впровадження енергозберігаючих заходів у 2018 році».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2018 рік.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію затвердити «Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2018 рік» і ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про  затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2018 рік».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про затвердження Програми сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ на 2018 рік.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію:

 1. Затвердити Програму сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ на 2018 рік.
 2. Фінансування заходів Програми проводити в частині зобов’язань міської ради та в межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Кремінна на відповідний бюджетний рік.

3.Координація та організація виконання Програми здійснюється відділом  житлово-комунального господарства та будівництва Кремінської міської ради

А також, ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про затвердження Програми сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ на 2018 рік».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про затвердження штатного розпису апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію затвердити штатний розпис апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради за ТПКВКМБ / ТКВКБМС 0170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» в кількості 40 (сорок) одиниць з 01 січня 2018 року і ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про затвердження штатного розпису апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про затвердження «Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Кремінна на 2018 рік».

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію затвердити Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2018 рік і ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про затвердження «Програми  оздоровлення та відпочинку дітей м. Кремінна на 2018 рік»».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про затвердження Програми проведення урочистих та святкових заходів у м. Кремінна на 2018 рік.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію затвердити Програму проведення урочистих та святкових заходів у м. Кремінна на 2018 рік і ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про затвердження Програми проведення урочистих та святкових заходів у м. Кремінна на  2018 рік».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про затвердження Програми розвитку архівної справи та фінансової підтримки комунальної установи «Трудовий архів територіальних громад Кремінського району» на 2018 рік.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію затвердити Програми розвитку архівної справи  та фінансової підтримки комунальної установи Кремінської міської ради «Трудовий архів територіальних громад Кремінського району» на 2018 рік і ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про затвердження Програми розвитку архівної справи  та фінансової підтримки комунальної установи «Трудовий архів територіальних громад Кремінського району» на 2018 рік».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про затвердження Програми супроводу речових прав на об’єкти комунальної власності Кремінської міської ради на 2018 рік.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію затвердити Програму супроводу речових прав на об’єкти комунальної власності Кремінської міської ради на 2018 рік і ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про затвердження Програми супроводу речових прав на об’єкти комунальної власності Кремінської міської ради на 2018 рік».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про затвердження Умов оплати праці, преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію:

 1. Затвердити Умови оплати праці, преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради відповідно додаткам до проекту рішення.
 2. Надати право Кремінському міському голові проводити преміювання міського голови, заступників, секретаря ради, керуючого справами у відсотках до посадового окладу в межах відсотка економії фонду оплати праці,  який утворився за відповідний період.
 3. Встановити що затверджені Умови оплати праці, встановлення надбавок, преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради набувають чинності з 01 січня 2018року.

А також, ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про затвердження Умов оплати праці, преміювання та  надання матеріальної допомоги працівникам апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про делегування повноважень на утримання комунальної установи «Трудовий архів територіальних громад Кремінського району» на 2018 рік.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію доручити Кремінському міському голові укласти Договори з головами селищної та сільських рад Кремінського району про отримання  коштів у вигляді іншої субвенції на здійснення видатків на утримання КУ «Трудовий архів територіальних громад Кремінського району» і ознайомила з відповідним проектом рішення.

 

  ВИРІШИЛИ:

            Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про делегування повноважень на утримання комунальної установи «Трудовий архів територіальних громад Кремінського району» на 2018 рік».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про делегування повноважень.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію доручити Кремінському міському голові укласти Договори, Меморандуми тощо про взаєморозуміння  щодо надання міжнародної технічної допомоги з представниками Європейського Союзу, Ради Європи, ПРООН іншими надавачами міжнародної технічної допомоги і ознайомила з відповідним проектом рішення.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про делегування повноважень».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про затвердження Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, попередження насильства в сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми по Кремінській міській громаді на 2018 рік.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію затвердити міську Програму соціальної  підтримки   сімей,  дітей  та молоді м. Кремінна на 2018 рік і ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про затвердження Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, попередження насильства в сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми по Кремінській міській громаді на 2018 рік».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про внесення у реєстр земельних ділянок, що підлягають продажу в 2018 році.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію:

Внести до переліку земельних ділянок несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у 2018 році, а саме:

- земельну ділянку загальною  площею 0,0184 га, яка знаходиться в оренді у гр. Хлюбцева О.М. для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: м. Кремінна, вул. Крайова (70 лєт Октября), 25;

- земельну ділянку загальною  площею 0,1050 га, яка знаходиться в оренді у гр. Романовського О.О. для обслуговування будівлі торгівлі - магазину та розташована за адресою: м. Кремінна, вул. Совєтська, 3а.

- земельну ділянку загальною  площею 0,0113 га, яка знаходиться в оренді у гр. Лисенко Н.М. для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  та розташована за адресою: сел. Житлівка, вул. Красна, 69;

- земельну ділянку загальною  площею 0,0408 га, яка знаходиться в оренді гр. Безсмертного М.Н. для обслуговування будівлі торгівлі - магазину, яка розташована за адресою: м. Кремінна, пл. Кооперативна, 63;

- земельну ділянку загальною  площею 0,0382 га, кадастровий номер 4421610100:02:237:0004, яка знаходиться  в оренді у гр. Чернишової С.В. для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м. Кремінна, вул. Шевченко, 19.

 1. Виконавчому комітету Кремінської міської ради провести роботи згідно ст.128 Земельного кодексу України щодо укладення з землекористувачами землі договору авансового внеску в розмірі 20% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а також визначення вартості продажу земельної ділянки на підставі експертної грошової оцінки.

А також, ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про внесення у реєстр земельних ділянок, що підлягають продажу в 2018 році».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про внесення у перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають відчуженню у 2018 році.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію внести  в перелік об’єктів нерухомості, які є власністю територіальної громади міста Кремінна і підлягають приватизації  через аукціон в 2018 році, а саме :

- домоволодіння по вулиці Озерній , 24 селища Стара Краснянка Кремінської міської ради Луганської області ;

- домоволодіння по вулиці Чайковського, 40 міста Кремінна Луганської області;

- об’єкт нерухомого майна комунальної власності – приміщення магазину з господарськими будівлями, яке знаходиться за адресою  вулиця Володарського, 41 , місто Кремінна Луганської області;

- об’єкт нерухомого майна комунальної власності – міський туалет, який знаходиться за адресою площа Кооперативна, 50 А, місто Кремінна Луганської області.

Виконкому Кремінської міської ради провести підготовку документів для оголошення аукціону з продажу вказаного нерухомого майна.

А також, ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про внесення у перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають відчуженню у 2018 році».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про затвердження Положення про проведення міського конкурсу міні-ініціатив молоді.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію:

 1. Провести у 2018 році Конкурс міні-ініціатив молоді м. Кремінна.

      2.Затвердити Положення про проведення Конкурсу міні-ініціатив молоді м. Кремінна, яке додається до проекту рішення.

 3.Затвердити Склад Конкурсного комітету  міні-ініціатив молоді м. Кремінна, який додається до проекту рішення.

А також, ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про затвердження Положення про проведення міського  конкурсу міні-ініціатив молоді».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про затвердження Положення про проведення міського конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади «Місто своїми руками».

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію провести у 2018 році Конкурс міні-проектів, спрямованих на вирішення актуальних проблем місцевого розвитку територіальної громади м. Кремінна та затвердити Положення про проведення Конкурсу міні-проектів, спрямованих на вирішення актуальних проблем місцевого розвитку територіальної громади м. Кремінна, склад Конкурсного комітету  Конкурсу міні-проектів, спрямованих на вирішення актуальних проблем місцевого розвитку територіальної громади м. Кремінна, План-графік проведення Конкурсу міні-проектів, спрямованих на вирішення актуальних проблем місцевого розвитку територіальної громади м. Кремінна, які додаються до проекту рішення  і ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про затвердження Положення про проведення міського конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади «Місто своїми руками»».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про надання пільг із сплати податків в 2018 році.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію:

 1. Звільнити в 2018 році від сплати земельного податку в розмірі 100відсотків комунальні підприємства Кремінської міської ради.
 2. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.
 3. Рекомендувати керівникам комунальних підприємств Кремінської міської ради направляти вивільнені кошти на погашення податкової заборгованості.

  А також, ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про надання пільг із сплати податків в 2018 році».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про передачу в позичку комунального майна КУ «КРТМО».

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію передати комунальній установі «Кремінське районне територіальне медичне об’єднання» для покращення обслуговування населення Кремінської територіальної громади,  в позичку  холодильник Nord Dx-239-7 в кількості 1 одиниця і ознайомила з відповідним проектом рішення.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про передачу в позичку  комунального майна КУ «КРТМО»».

Прийнято одноголосно.

 

 

 1. Про передачу коштів на соціальну підтримку сімей, дітей  та молоді м. Кремінна на 2018 рік.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію Передати кошти з загального фонду міського бюджету до загального фонду Кремінського районного бюджету у вигляді іншої субвенції у сумі 96 088 грн. (дев’яносто шість тисяч вісімдесят вісім грн.), а саме на соціальну  підтримку   сімей,  дітей  та молоді м. Кремінна на 2018 рік та Доручити Кремінському міському голові укласти Договір з головою Кремінської районної ради про передачу коштів у вигляді іншої субвенції на здійснення видатків на соціальну  підтримку   сімей,  дітей  та молоді м. Кремінна на 2018рік і ознайомила з відповідним проектом рішення.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про передачу коштів на соціальну підтримку сімей,  дітей  та молоді м. Кремінна на 2018 рік».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про внесення у перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають передачі в оренду у 2018 році.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію внести  в перелік об’єктів нерухомості, які є власністю територіальної громади міста Кремінна і підлягають передачі в оренду через аукціон у   2018 році, саме :

-  об’єкт нерухомого майна комунальної власності – окремо визначене 

нежитлове приміщення загальною площею 11,4 кв.м, яке знаходиться у

нежитловій будівлі за адресою площа Красна,20, місто Кремінна;

- об’єкт нерухомого майна комунальної власності – приміщення магазину з господарськими будівлями, яке знаходиться за адресою  вулиця Володарського, 41 , місто Кремінна Луганської області;

- об’єкт нерухомого майна комунальної власності – міський туалет, який знаходиться за адресою площа Кооперативна, 51 А, місто Кремінна Луганської області;

- нежитлове приміщення загальною площею 39,6 кв.м, яке знаходиться за адресою : місто Кремінна, проспект Дружби, 14 ІІ поверх,

- окрема нежитлова будівля за адресою місто Кремінна провулок Бульварний, 4;

- окрема нежитлова будівля загальною площею 131,4 кв.м з окремою котельнею 17,6 кв.м, яка знаходиться за адресою місто Кремінна вулиця Чайковського, 3;

- окрема нежитлова будівля загальною площею 199,8 кв.м, з гаражем – сараєм 28,7 кв.м, розташована на площі Красній, 23  міста Кремінна;

- окрема нежитлова будівля загальною площею 198,1 кв.м із спорудами, розташована на вулиці Банковій № 9 міста Кремінна.

Виконкому Кремінської міської ради провести підготовку документів для оголошення аукціону з оренди вказаного нерухомого майна.

А також, ознайомила з відповідним проектом рішення.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про внесення  у перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають передачі в оренду у 2018 році».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про призначення і виплату персональної (іменної) стипендії талановитим і перспективним спортсменам Кремінської міської ради на 2018 рік.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію призначити персональну (іменну) стипендію талановитим і перспективним спортсменам Кремінської міської ради на 2018 рік  згідно із списком і затвердити Порядок виплати персональної  (іменної) стипендію талановитим і перспективним спортсменам Кремінської міської ради на 2018 рік  згідно з додатком до проекту рішення. А також, ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про призначення і виплату персональної (іменної) стипендії талановитим і перспективним спортсменам Кремінської міської ради на 2018 рік».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про укладення договорів оренди.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію доручити  міському голові Прокопенку Ю.О. підписати укладені договори   оренди індивідуально визначеного майна за адресою площа Красна, 20 місто Кремінна Луганської області, між балансоутримувачем та:

- коледжем Луганської державної академії культури та мистецтва на приміщення загальною площею 11,4 кв.м;

          - Головним територіальним управлінням юстиції в Луганській області,

загальною площею 162,5 кв.м.

Укладені додаткові угоди в частині (зміни балансоутримувача) з:

- Кремінським районним центром соціальних служб для сімї, дітей та молоді, на приміщення загальною площею 164,44 кв.м, терміном до 10.11.2018 р., з орендною платою 1грн./рік;

- Сєверодонецьким, місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги на приміщення загальною площею15,5 кв.м, терміном до 01.08.2019 р., з орендною платою1 грн./рік.

А також, ознайомила з відповідним проектом рішення.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про укладення договорів оренди».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про передачу майна з балансу Кремінської міської ради на баланс ДП «Кремінське комгосподарство» КП «КРЕМІННА – КОМУНСЕРВІС».

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію:

 1.  Передати з балансу Кремінської міської ради на баланс ДП «Кремінське комгосподарство» КП «КРЕМІННА – КОМУНСЕРВІС» виконані роботи з поліпшення об’єкта основних засобів, які здійснилися за рахунок капітальних витрат, для подальшого збільшення первісної вартості основних засобів, а саме:
 • 219737,83 грн. – капітальний ремонт фонтану по проспекту Дружби м. Кремінна;
 1. Передати з балансу Кремінської міської ради на баланс ДП «Кремінське комгосподарство» КП «КРЕМІННА – КОМУНСЕРВІС»:
 • Блок управління в комплекті (для фонтану) у кількості 1 шт. на суму 10874,40 грн., в тому числі ПДВ;

3.Передати з балансу Кремінської міської ради на баланс КП «КРЕМІННА – КОМУНСЕРВІС» виконані роботи з поліпшення об’єкта основних засобів, які здійснилися за рахунок капітальних витрат, для подальшого збільшення первісної вартості основних засобів. Всього на суму 1333528,95 грн., в тому числі:

 • 3661,20 грн. – капітальний ремонт козирків на умовах спів фінансування пров. Дружби,5(1-й та 2-й підїзди);
 • 35915,95 грн. – капітальний ремонт пішохідних доріжок вул. Побєди,8;
 • 39356,19 грн. – Капітальний ремонт тротуару вул. Центральна-пров. Дружби;
 • 235771,75 грн. - Капітальний ремонт тротуару площа Кооперативна;
 • 159602,17 грн. - Капітальний ремонт тротуару проспект Дружби( р-н фонтану);
 • 261235,99 грн. - Капітальний ремонт тротуару вул. Побєди;
 • 39708,50 грн. - Капітальний ремонт тротуару пров. Дружби - вул. Центральна (р-н гуртожитку Медучилища);
 • 197681,64 грн. - Капітальний ремонт тротуару вул. Центральна,7;
 • 194908,24 грн. - Капітальний ремонт тротуару пров. Дружби,4;
 • 52817,53 грн. - Капітальний ремонт тротуару пров. Дружби,8;
 • 112869,79 грн. – капітальний ремонт огорожі кладовища за адресою: пров. Шевченка;

4.Передати з балансу Кремінської міської ради на баланс ПУВКГ виконані роботи з поліпшення об’єкта основних засобів, які здійснилися за рахунок капітальних витрат, для подальшого збільшення первісної вартості основних засобів. Всього на суму 311271,86 грн., в тому числі:

 • 26047,20 грн. – капітальний ремонт каналізаційних мереж по вул. Піддубна,3;
 • 285224,66 грн. – капітальний ремонт водопровідних мереж та влаштування колодязів по вул. Гоголя, Невська, Волкова;

5.Створити комісію для здійснення процедури приймання-передачі майна Кремінської міської ради на баланс ДП «Кремінське комгосподарство» КП «КРЕМІННА – КОМУНСЕРВІС» у складі:

 Дзивульський Г.А. – перший заступник міського голови, голова комісії;

Макогон Н.М. – заступник міського голови з фінансово - економічних питань, заступник голови комісії;

Члени комісії:

Смалько Н.М. – начальник планово-фінансового відділу - головний бухгалтер( далі ПФВ) апарату виконавчого комітету міської ради, заступник голови комісії;

Китайгора І.О. – начальник відділу розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва;

Бєлікова Л.П. – заступник начальника планово-фінансово відділу апарату виконавчого комітету міської ради;

Одіяненко В.І. – головний спеціаліст відділу розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва;

Дзивульський М.А. – В.О. керівника КП «КРЕМІННА – КОМУНСЕРВІС»;

Подзегун Н.І. – головний бухгалтер КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС»;

Фещенко О.В. – керівник ДП «Кремінське комгосподарство» КП «КРЕМІННА - КОМУНСЕРВІС»;

Ямпольська М.В. – головний бухгалтер ДП «Кремінське ком господарство» КП «КРЕМІННА – КОМУНСЕРВІС»;

Макарчук Д.П. – керівник Кремінського ВУВКГ;

Проскурнікова М. С. – головний бухгалтер Кремінського ВУВКГ;

А також, ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про передачу майна з балансу Кремінської міської ради на баланс ДП «Кремінське комгосподарство» КП «КРЕМІННА – КОМУНСЕРВІС»».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про передачу в позичку комунального майна відділу культури.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію передати в позичку відділу культури Кремінської районної державної адміністрації Луганської області для утримання бібліотечних та клубних закладів , які діють на території Кремінської міської ради, будівлі та приміщення  згідно з додатком до проекту рішення і ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про передачу в позичку комунального майна відділу культури».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про передачу в позичку комунального майна відділу освіти.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію:

 1. Передати в позичку відділу освіти Кремінської районної державної адміністрації Луганської області для утримання дошкільних навчальних закладів , які діють на території Кремінської міської ради, будівлі з господарськими будівлями та спорудами згідно із додатком до проекту рішення.

 2.Передати  відділу освіти  Кремінської районної державної адміністрації в позичку для дитячих навчальних закладів «Ластівка» та «Катруся»  кондиціонери марки  АС Elektrik QUT -24 HN1 у кількості 2 штук  та  для  дитячих навчальних закладів «Ластівка»,  «Катруся», «Малятко», «Зірочка» , «Берізка»  мотокоси марки  Амур БТ-4200 у кількості 5 штук.

 1. Виконавчому комітету Кремінської міської ради в 3-денний термін укласти договір позички, терміном до 31 грудня 2018 року.

А також, ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про передачу в позичку комунального майна відділу освіти».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про передачу в позичку комунального майна Центру первинної медико–санітарної допомоги.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію:

 1. Передати в позичку комунальній установі «Кремінський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» для утримання фельдшерських пунктів та здоровпункту , які діють на території Кремінської міської ради, приміщення та будівлі з господарськими будівлями та спорудами згідно з додатком до проекту рішення.
 2. Виконавчому комітету Кремінської міської ради в 3-денний термін укласти договір позички,терміном до 31 грудня 2018 року.

А також, ознайомила з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про передачу в позичку комунального майна Центру первинної медико–санітарної допомоги».

Прийнято одноголосно.

 

 

 1. Про передачу в позику (оренду) міні-футбольного майданчику.

 

СЛУХАЛИ:

Макогон Н.М., яка оголосила пропозицію передачі в позику (оренду) міні-футбольного майданчику інституту фізичної культури для подальшого утримання і ознайомила з відповідним проектом рішення.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про передачу в позику (оренду) міні-футбольного майданчику».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про створення Комунального підприємства «Кремінське водопровідно-каналізаційне господарство» Кремінської міської ради.

 

СЛУХАЛИ:

Дзивульського Г.А., який доповів суть питання та оголосив пропозицію:

 1. Створити Комунальне підприємство «Кремінське водопровідно-каналізаційне господарство» Кремінської міської ради та віднести його до сфери управління Кремінської міської ради.
 2. Утворити розмір статутного капіталу Комунального підприємства «Кремінське водопровідно-каналізаційне господарство» Кремінської міської ради у розмірі 20,0 тис.грн. та сплатити його не пізніше 1 місяця до закінчення першого року з дня державної реєстрації підприємства.
 3. Затвердити Статут Комунального підприємства «Кремінське водопровідно-каналізаційне господарство» Кремінської міської ради.
 4. Кремінському міському голові:

4.1. забезпечити здійснення заходів з державної реєстрації Комунального підприємства «Кремінське водопровідно-каналізаційне господарство» Кремінської міської ради;

5.2. Укласти контракт з керівником Комунального підприємства «Кремінське водопровідно-каналізаційне господарство» Кремінської міської ради відповідно до Положення про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. N 203.

А також, ознайомив з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про створення Комунального підприємства «Кремінське водопровідно-каналізаційне господарство» Кремінської міської ради».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про затвердження Положення про відділ житлово-комунального господарства та будівництва апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради.

 

СЛУХАЛИ:

Дзивульського Г.А., який доповів суть питання та оголосив пропозицію затвердити  Положення про відділ житлово-комунального господарства  апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради згідно з додатком до проекту рішення і ознайомив з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про затвердження Положення про відділ житлово-комунального господарства та будівництва апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про передачу багатоквартирного житлового будинку № 3 по вул. Побєди з балансу комунального підприємства «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС» на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) «ХОЗЯИН ДОМА».

 

СЛУХАЛИ:

Дзивульського Г.А., який доповів суть питання та оголосив пропозицію:

 1. Надати дозвіл на безоплатну передачу багатоквартирного житлового будинку №3 по вул. Побєди в м. Кремінна з балансу комунального підприємства Кремінської міської ради «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС» на баланс та в оперативне управляння об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «ХОЗЯИН ДОМА».
 2. Керівнику КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС» та голові ОСББ «ХОЗЯИН ДОМА» створити комісію з приймання – передачі житлового будинку №3 по вул. Побєди в м. Кремінна, провести перевірку активів, скласти акт приймання-передачі основних засобів, провести їх передачу у встановленому законом порядку та внести зміни в дані бухгалтерського обліку.
 3. Процедуру приймання-передачі будинку провести у в термін до 29.12.2017
 4. Акт приймання – передачі надати до виконавчого комітету міської ради на затвердження

А також, ознайомив з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про передачу багатоквартирного житлового будинку № 3 по вул. Побєди з балансу комунального підприємства «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС» на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) «ХОЗЯИН ДОМА»».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про продовження терміну подачі каналізаційних стоків на діючі поля фільтрації на 2018 рік.

 

СЛУХАЛИ:

Дзивульського Г.А., який доповів суть питання та оголосив пропозицію:

 1. Продовжити термін експлуатації діючих полів фільтрації по прийманню каналізаційних стоків м. Кремінна на термін до 31.12.2018 року.
 2. Кремінському виробничому управлінню водопровідно-каналізаційного господарства здійснювати експлуатацію діючих полів фільтрації у відповідності з вимогами чинного законодавства України з охорони навколишнього природного середовища.

А також, ознайомив з відповідним проектом рішення.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про продовження терміну подачі каналізаційних стоків на діючі поля фільтрації на 2018 рік».

Прийнято одноголосно.

 

 1. Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м.Кремінна на  2018-2020 роки.

 

СЛУХАЛИ:

Дзивульського Г.А., який доповів суть питання та оголосив пропозицію затвердити Програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними  методами в м. Кремінна на 2018-2020 роки і ознайомив з відповідним проектом рішення з додатками.

 

  ВИРІШИЛИ:

     Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд сесії проект рішення «Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м.Кремінна  на  2018-2020 роки».

Прийнято одноголосно.

 

 

ГОЛОВА  КОМІСІЇ                                                                                                          В.І. КРАВЧЕНКО

 

СЕКРЕТАР КОМІСІЇ                                                                                            Л.А. ГРИЦЕНКО

Read 758 times

Main Menu

Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG