Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Середа, 28 грудня 2016 14:55

Протокол обговорень (обєднання, бюджет, соц.еко 2017)

П Р О Т О К О Л
громадських слухань м. Кремінна щодо обговорення ініціативи добровільного об’єднання територіальних громад.

 20 грудня 2016 року

 

Місце проведення: м. Кремінна, приміщення будівлі міської ради

Час проведення: 14.00 год.

 

Присутні:

Учасники громадських слухань у кількості 38 осіб (список реєстрації – у Додатку до цього протоколу).

З них наділені правом голосу 38 учасників.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії громадських слухань.

2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань.

3. Про обговорення пропозиції щодо ініціювання Кремінським міським головою добровільного об’єднання територіальних громад.

4. Про обговорення Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2017 рік.

5. Про обговорення Кремінського міського бюджету на 2017 рік.

             

              Відкрив засідання Прокопенко Юрій Олексійович, Кремінський міській голова.

 Повідомив, що сьогодні міська рада проводе громадські обговорення ініціативи Кремінського міського голови щодо добровільного об’єднання територіальних громад сіл Нова Краснянка, Пшеничне, Суровцівка Новокраснянської сільської ради, сіл Червона Попівка, Голиково, Піщане Червонопопівської сільської ради в Кремінську територіальну громаду з адміністративним центром у місті Кремінна.

 Поставив на обговорення перше питання Порядку денного - обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.

 

1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.

 

СЛУХАЛИ: Прокопенко Юрія Олексійовича, Кремінського міського голову, про необхідність обрання головуючого даних громадських слухань.

 

ВИСТУПИЛИ: Макогон Наталія Миколаївна, заступник міського голови, яка запропонувала кандидатуру заступника голови Громадської ради при Кремінській міській раді Вітко Наталію Василівну.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 38;

"Проти" – 0;

"Утрималися" – 0;

 

УХВАЛИЛИ: Обрати головуючим слухань:

 

Прізвище, ім’я,

по батькові

Адреса реєстрації та контакти

Вітко Наталія Василівна

 

м.Кремінна, вул.Тітова, 1/53

0992832824

 

СЛУХАЛИ: Вітко Наталію Василівну, про необхідність обрання секретаря громадських слухань.

 

ВИСТУПИЛИ: Вітко Наталія Василівна, головуюча громадських слухань, з пропозицією обрати секретарем громадських слухань секретаря Громадської ради при Кремінській міській раді Гаврилюк Світлану Миколаївну.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 38;

"Проти" – 0;

"Утрималися" – 0;

 

УХВАЛИЛИ: Обрати секретарем слухань:

 

Прізвище, ім’я,

по батькові

Адреса реєстрації та контакти

Гаврилюк Світлану Миколаївну

м.Кремінна, вул.Карла Лібнехта, 9/2

0502883687

 

СЛУХАЛИ: Вітко Наталію Василівну, головуючу громадських слухань, про необхідність обрання членів лічильної комісії громадських слухань.

 

Із залу висунуто кандидатури:

Карташов О.М.

Ямпольський В.А.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 38;

"Проти" – 0;

"Утрималися" – 0;

 

УХВАЛИЛИ:

Обрати членами лічильної комісії громадських слухань:

Карташова Олександра Миколайовича

Ямпольського Віктора Андрійовича

 

2. Затвердження порядку денного та регламенту громадських слухань

 

СЛУХАЛИ: Вітко Наталію Василівну, головуючу громадських слухань, щодо винесення на порядок денний два питання:

 1. Про обговорення пропозиції ініціювання Кремінського міського голови щодо добровільного об’єднання територіальних громад сіл Нова Краснянка, Пшеничне, Суровцівка Новокраснянської сільської ради, сіл Червона Попівка, Голиково, Піщане Червонопопівської сільської ради в Кремінську територіальну громаду з адміністративним центром у місті Кремінна.

По даному питанню виступають:

- Агібалов Ігор Володимирович, експерт офісу реформ в Луганській області;

- Кладко Володимир Миколайович, помічник народного депутата;

- Прокопенко Юрій Олексійович, Кремінський міський голова.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 38;

"Проти" – 0;

"Утрималися" – 0;

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити такий порядок денний громадських слухань:

 Про обговорення ініціативи Кремінського міського голови щодо добровільного об’єднання територіальних громад сіл Нова Краснянка, Пшеничне, Суровцівка Новокраснянської сільської ради, сіл Червона Попівка, Голиково, Піщане Червонопопівської сільської ради в Кремінську територіальну громаду з адміністративним центром у місті Кремінна.

 

2. Про затвердження регламенту громадських слухань.

 

СЛУХАЛИ: Вітко Наталію Василівну, головуючу громадських слухань, про необхідність, з метою повноцінності висвітлення тематики громадських слухань виділити на виступи присутніх до 5 хвилин.

Наголошено на обов’язках присутніх під час виступів дотримуватись порядку денного, норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ, вчинення правопорушень та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань. При недотриманні таких норм може бути прийнято рішення про видалення порушника з місця, де проводяться громадські слухання.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 38;

"Проти" – 0;

"Утрималися" – 0;

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити такий регламент громадських слухань:

На вступне слово ініціатора громадських слухань, на доповіді, на відповіді на запитання після доповіді, на виступи в обговоренні встановити тривалість до 5 хвилин;

 

Вітко Н.В. – головуюча громадських слухань:

Переходимо до основного питання порядку денного громадських обговорень «Про обговорення ініціативи Кремінського міського голови щодо добровільного об’єднання територіальних громад».

Слово надається Агібалову І.В. експерту офісу реформ в Луганській області.

 

Агібалов І.В. - експерт офісу реформ в Луганській області:

Шановні присутні, я вже не вперше зустрічаюсь з представниками громадськості як міста так і сільських населених пунктах Кремінського району. Питання децентралізації вже давно на слуху кожного хто за останні півтора року приймав участь у заходах пов’язаних з обговоренням Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». У Вашому місті дана робота була розпочата ще в літку 2015 року. Але, з різних причин ця тема не була доведена до завершення. Мені важко зараз щось нове доповнити до тієї інформації яку неодноразово на різних заходах доводив офіс реформ, який виконав велику роботу за цей період щодо максимального роз'яснення всіх аспектів реформи місцевого самоврядування та формування думки громадян в територіальних громадах. Задача офісу реформ врахувати думку людей та супроводжувати процедуру. Сьогоднішнім обговоренням Ви почали процедуру об'єднання. Ми готові Вам в цьому допомагати на всіх етапах цього шляху. А зараз, якщо є до мене питання я з задоволенням відповім.

 

Вітко Н.В. – головуюча громадських слухань:

Слово надається помічнику народного депутата України Курило В.С., Кладку Володимиру Миколайовичу.

 

Кладко В.М. – помічник народного депутата України:

Сьогодні я представляю народного депутата України Курило Віталія Семеновича, який є заступником голови комітету з місцевого самоврядування. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» є фактично продуктом даного комітету. І народний депутат приділяє багато уваги тому, як виконується даний закон на території України, у своєму виборчому окрузі, зокрема Кремінському районі. Він неодноразово зустрічався з керівництвом району, міста Кремінна, сільських населених пунктів, надавав роз’яснення, гарантував підтримку і супровід на всіх етапах підготовки реформи на рівні всіх гілок влади. Втілення реформи місцевого самоврядування дозволить залучити в нашу об’єднану громаду додаткові кошти, як бюджетні так і міжнародних донорів за різними програмами.

         І ця реформа перш за все, дозволить провести децентралізацію влади. Децентралізація передбачає розмежування повноважень між виконавчою владою та місцевим самоврядуванням, а також передачу повноважень з вищого рівня управління на нижчий та наближення послуг до людей, а також підведення ресурсів під виконання повноважень. Тому вважаю, інформації по даному питанню достатньо і нам необхідно рушати цим шляхом.

 

Вітко Н.В. – головуюча громадських слухань:

Слово надається Кремінському міському голові Прокопенко Юрію Олексійовичу

 

Прокопенко Ю.О. – Кремінський міський голова:

Шановні присутні! Урядом України була схвалена Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні і затверджено План заходів з її реалізації.

Основним критерієм моєї ініціативи є перспективний План, об’єднання за яким дозволить збільшити бюджет в рази. Це гарантовано внесеними змінами до Бюджетного та Податкового кодексів України. Зміни до Бюджетного кодексу фактично є основою для стимулювання громад до об’єднання. А саме: бюджети об’єднаних громад переходять на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Наприклад, якщо Кремінська міська рада об’єднається з суміжними Новокраснянською та Червонопопівською територіальними громадами Кремінського району за перспективним Планом, то така об’єднана громада, відповідно до Бюджетного кодексу, наділяється додатковими повноваженнями та ресурсами. Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» Урядом для забезпечення його реалізації затверджено Методику формування спроможних територіальних громад. Саме ці акти визначають, яким чином має відбуватись об’єднання громад для того, щоб вони стали спроможними.

Спроможною територіальною громадою є така громада, в якій місцеві джерела наповнення бюджету, інфраструктурні та кадрові ресурси є достатніми для вирішення питань місцевого значення в інтересах жителів громади.

Головна сила – фінансова децентралізація. Якщо громада розумітиме, що вона має повноваження і фінансову підтримку на виконання цих повноважень, вона буде розвиватись.

Основними джерелами надходжень до бюджету це місцевий податок на нерухоме майно, земельні ділянки та від продажу пального на АЗС, алкогольних та тютюнових виробів. Крім того за бюджетами місцевого самоврядування залишаються такі джерела поповнення бюджету, як і раніше, закріплені місцеві податки і збори.

Однак, об’єднання території громад може бути добровільним. Тому, по перше ніж провести громадські слухання я і мої заступники зустрічалися на загальних зборах з мешканцями Новокраснянської та Червонопопівської сільських рад. На зборах Новокраснянської сільської ради мешканці села висловили бажання увійти до об’єднаної територіальної громади з центром в місті Кремінна, а Червонопопівської сільської ради поки що вижидають, але мабуть і на це є причини. Хоча, якщо буде згода громади та депутатського корпусу міста, ми будемо звертатися і до Червоної Попівки з пропозицією об’єднатися.

Декілька слів про вертикаль влади. Після об’єднання громад, які не матимуть власних сільрад, будуть представлені в місцевій раді своїми депутатами, а у виконкомі – сільськими старостами. Старости та депутати здійснюватимуть зв'язок між односельцями і владою громади та вирішуватимуть різні проблеми його жителів у раді та виконкомі.

Не для кого не секрет, що процедура добровільного об’єднання вже проводилася в місті у літку 2015 року, але за ініціативою на той час керівництва райдержадміністрації процес децентралізації був призупинено. На сьогоднішній день, є повне порозуміння керівництвом району процесів децентралізації і ми розпочинаємо цей процес.

Враховуючи те, що багато вже було проведено круглих столів, семінарів тощо, звертаюся до присутніх задавати питання, якщо щось не зрозуміло або було надано недостатньо інформації. Якщо все зрозуміло пропоную підтримати мою ініціативу.

 

Вітко Н.В. – головуюча громадських слухань:

У кого будуть питання, пропозиції тощо?

 

З залу:

Немає, пропонуємо ставити питання на голосування.

 

Вітко Н.В. – головуюча громадських слухань:

         У результаті обговорень надійшла пропозиція підтримати ініціативу Кремінського міського голови щодо добровільного об’єднання територіальних громад сіл Нова Краснянка, Пшеничне, Суровцівка Новокраснянської сільської ради, сіл Червона Попівка, Голиково, Піщане Червонопопівської сільської ради в Кремінську територіальну громаду з адміністративним центром у місті Кремінна

      Дану пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання надати на розгляд сесії міської ради для врахування при прийняті рішення про надання згоди на добровільне об’єднання зазначених територіальних громад та надання їм пропозицій про добровільне об’єднання територіальних громад.

 Хто, за дану пропозицію, прошу голосувати.

 ГОЛОСУВАЛИ:

Хто "За" – 37

         "Проти" – 0

         "Утрималися" – 0

         "Не голосував" – 1

        

 Прийнято більшістю голосів.

 

УХВАЛИЛИ:

Відповідно до пунктів 3, 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», рішення Кремінської міської ради сьомого скликання від 30.11.2016 р. № 17/1 «Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад», підтримати ініціативу Кремінського міського голови щодо добровільного об’єднання територіальних громад сіл Нова Краснянка, Пшеничне, Суровцівка Новокраснянської сільської ради, сіл Червона Попівка, Голиково, Піщане Червонопопівської сільської ради в Кремінську територіальну громаду з адміністративним центром у місті Кремінна.

Дану пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання надати на розгляд сесії міської ради для врахування при прийнятті рішення про надання згоди на добровільне об’єднання зазначених територіальних громад та надання їм пропозицій про добровільне об’єднання територіальних громад.

 

Вітко Н.В. – головуюча громадських слухань:

Переходимо до наступного питання порядку денного громадських обговорень «Про обговорення Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2017 рік».

Слово надається Макогон Наталії Миколаївні, заступнику міського голови.

 

Макогон Н.М. – заступник міського голови:

Доповіла, що відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», основних показників економічного і соціального розвитку міста пропонується ухвалити Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2017 рік і ознайомила з відповідним проектом рішення, який буде винесено на розгляд депутатського корпусу (основні показники Програми соціально-економічного розвитку на 2017 рік наведені у Додатку цього протоколу).

 

Вітко Н.В. – головуюча громадських слухань:

         У результаті обговорень надійшла пропозиція підтримати проект Програми соціально-економічного розвитку міста Кремінна на 2017 рік.

      Дану пропозицію надати на розгляд сесії міської ради для врахування при прийняті рішення про затвердження Програми соціально-економічного розвитку міста Кремінна на 2017 рік.

 Хто, за дану пропозицію, прошу голосувати.

 ГОЛОСУВАЛИ:

Хто "За" – 38

         "Проти" – 0

         "Утрималися" – 0

                  

 Прийнято одноголосно.

 

УХВАЛИЛИ: Проект Програми соціально-економічного розвитку міста Кремінна на 2017 рік надати на розгляд сесії міської ради для затвердження.

 

Вітко Н.В. – головуюча громадських слухань:

Переходимо до наступного питання порядку денного громадських обговорень «Про обговорення Кремінського міського бюджету на 2017 рік».

Слово надається Макогон Наталії Миколаївні, заступнику міського голови.

 

Макогон Н.М. – заступник міського голови:

Оголосила основні позиції Кремінського міського бюджету на 2017 рік, в якому пропонується:

 1. Затвердити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2017 рік у сумі 13 303,970 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 13 303,970 тис. грн., спеціального фонду бюджету в сумі 576,470 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 452,00 тис. грн.

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2017 рік у сумі 13,303,970 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 7 965,162 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 5 338,808 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.

3. Установити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 4 762,338 тис. грн. напрямком використання якого визначити:

- передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 4 762,338 тис. грн.

4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 4 762,338 тис. грн., джерелом покриття якого визначити:

- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 4 762,338 тис. грн.

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету на 2017 рік у сумі 50,000 тис. грн.

6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань на 2017 рік.

 7. Установити, що пільги по сплаті податків та зборів (обов’язкових платежів) до міського бюджету у 2017 році міською радою не надаються.

8. Затвердити на 2017 рік в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 6 452,329 тис. грн.

9. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

10. При внесенні змін до бюджетної класифікації, надати право міському голові здійснювати відповідне коригування додатків до рішення про бюджет.

Надати право міському голові, за попереднім погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету а фінансів здійснювати протягом 2017 року у межах загального обсягу бюджетних призначень за загальним та спеціальними фондами бюджету перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі функціональної та економічної класифікації видатків бюджету з подальшим затвердженням внесених змін міською радою у встановленому порядку під час внесення змін до міського бюджету або затвердження звіту про його виконання, відповідно до ч.10 ст.23 Бюджетного кодексу України.

Надати право міському голові, за попереднім погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету а фінансів здійснювати протягом 2017 року у разі необхідності розподіл (перерозподіл) обсягів субвенцій з районного та інших міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів Кремінського району до міського бюджету у відповідності з фактичними зобов’язаннями щодо здійснення видатків за рахунок таких трансфертів з подальшим затвердженням внесених змін міською радою у встановленому порядку під час внесення змін до міського бюджету або затвердження звіту про його виконання, відповідно до ч.10 ст.23 Бюджетного кодексу України.

11. Встановити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2017рік у сумі 15,000 тис. грн.

12. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського на 2017 рік за їх економічною структурою відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

Основні показники Кремінського міського бюджету на 2017 рік наведені у Додатку цього протоколу.

 

Фещенко О.В. – депутат міської ради:

         Прошу врахувати в проекті бюджету одну позицію, а саме 80 000 грн. на ремонт ліфтового господарства дев’яти поверхового будинку. До мене, як керівника житлово-комунального підприємства, депутата міської ради, постійно надходять скарги від мешканців даного будинку. Там живуть літні люди, яким важко долати поверхи, а обладнання вже має значний знос і потребує значних вкладень. Тому прошу врахувати мою пропозицію.

 

Кладко В.М. – помічник народного депутата:

         До народного депутата Курило В.С. через його приймальну постійно звертаються мешканці міста та і всього району з проханням надати допомогу на лікування. Приходять люди яким край необхідна фінансова допомога. В районі і місті не має фонду допомоги таким людям. Я прошу керівництво міста розглянути можливість заснування такого фонду за рахунок бюджетних коштів. І якщо це питання буде розглянуто позитивно, необхідно визначитися в розмірі надання допомоги та категорії осіб яким буде надаватися така допомога. Я не наполягаю на вирішені цього питання до затвердження Кремінського міського бюджету на 2017 рік, але прошу не затягувати з розглядом так, як дане питання дуже важливе.

 

Вітко Н.В. – головуюча громадських слухань:

         У результаті обговорень надійшла пропозиція включити до проекту бюджету на 2017 рік 80000 тис.грн. на ремонт ліфтового господарства і підтримати проект Кремінського міського бюджету на 2017 рік.

      Дану пропозицію надати на розгляд сесії міської ради для врахування при прийняті рішення про затвердження Кремінського міського бюджету на 2017 рік.

 Хто, за дану пропозицію, прошу голосувати.

 ГОЛОСУВАЛИ:

Хто "За" – 38

         "Проти" – 0

         "Утрималися" – 0

                  

 Прийнято одноголосно.

 

УХВАЛИЛИ: Проект Кремінського міського бюджету на 2017 рік надати на розгляд сесії міської ради для затвердження.

 

 

Голова слухань                     _________________            Вітко Н.В.

(підпис)

 

 

Секретар                                 __________________          Гаврилюк С.М.

 

(підпис)

Read 1413 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG