Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

План місцевого економічного розвитку

Асоціація міст України

Оголошення (212)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУБ-ГАЗ»

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 1. Планована діяльність

Планована діяльність – видобування корисних копалин (газ природний, нафта, конденсат) в межах Північномакіївського родовища (площі).

За результатами виконаних геологорозвідувальних робіт у межах перспективної Північномакіївської площі нафтогазоносних надр прогнозується 17 газоконденсатних покладів у відкладах московського, башкирського ярусів середнього карбону та візейського ярусу нижнього карбону в інтервалі глибин 1305-3480 м.

Станом на теперішній час надрокористувачем у межах Північномакіївської площі здійснюється геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка на підставі спеціального дозволу на користування надрами №3915 від 20 грудня 2010 року.

Площа ділянки надр складає 190,05 км2.

В адміністративному відношенні Північномакіївське родовище (площа) знаходиться в межах Кремінського та Сватівського районів Луганської області та охоплює землі Кремінської міської ради, Червонопопівської сільської ради, Новокраснянської сільської ради, Нововодянської сільської ради, Новомикільської сільської ради, Красноріченської селищної об'єднаної територіальної громади Кремінського району, Ковалівської сільської ради та Мілуватської сільської ради Сватівського району Луганської області.

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

 1. Суб’єкт господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУБ-ГАЗ», код за ЄДРПОУ 30694895.

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

Юридична адреса: 61068, м. Харків, проспект Московський, буд. 179-Б, оф. 604.

Контактні номери телефонів: (057) 717-70-29, (057) 717-73-60.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 1. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: 93405, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
просп. Центральний, 54 б, тел. (06452) 4-40-68; електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Контактна особа: Пономаренко Євген Володимирович.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

 1. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Рішенням про провадження планованої діяльності будуть: висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин (газ природний, нафта, конденсат) в межах Північномакіївського родовища (площі), що видається Державною службою геології та надр України на підставі Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615.

 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

 1. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться 17 липня 2020 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні Кремінської виробничої бази ТОВ «КУБ-ГАЗ», за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Генерала Михайлова, 1-Е. Реєстрація для участі у громадських слуханнях буде проводитись за вказаною адресою з 10 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв.

 (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться ________________________-__________________

 (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: 93405, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
просп. Центральний, 54 б, тел. (06452) 4-40-68; електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Контактна особа: Пономаренко Євген Володимирович.

 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

 1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: 93405, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
просп. Центральний, 54 б, тел. (06452) 4-40-68; електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Контактна особа: Пономаренко Євген Володимирович.

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

 1. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

 1. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

Виробнича база ТОВ «КУБ-ГАЗ», 92900, Луганська обл., м. Кремінна,
вул. Генерала Михайлова, буд. 1-Е, контактна особа – Тесленко Володимир Сергійович.

Кремінська міська рада, 92905, Луганська обл., м. Кремінна, просп. Дружби, 13, каб. 17, служба діловодства, контактна особа – Чекан Світлана Вікторівна.

Червонопопівська сільська рада, 92924, Луганська обл., Кремінський район,
с. Червонопопівка, вул. Центральна, 16, контактна особа – Гриценко Юлія Юріївна.

Новокраснянська сільська рада, 92923, Луганська обл., Кремінський район,
с. Новокраснянка, вул. Центральна, 85 а, контактна особа – Рижова Ірина Миколаївна.

Нововодянська сільська рада, 92912, Луганська обл., Кремінський район,
с. Нововодяне, вул. Центральна, 64, контактна особа – Костоглот Наталя Василівна.

Новомикільська сільська рада, 92910, Луганська обл., Кремінський район,
с. Новомикільське, вул. Центральна, 9, контактна особа – Трихліб Олена Іванівна.

Красноріченська селищна рада, 92913, Луганська обл., Кремінський район,
смт Красноріченське, вул. Центральна, 20, контактна особа – Рєзнік Євгенія Віталіївна.

Ковалівська сільська рада, 92625, Луганська обл., Сватівський район, с. Ковалівка, вул. Жовтнева, 32, контактна особа – Гнесь Марина Олексіївна.

Мілуватська сільська рада, 92633, Луганська обл., Сватівський район, с. Мілуватка, вул. Слобожанська, 39, контактна особа – Медвідьов Сергій Іванович.

Громадськість може ознайомитися зі звітом з оцінки впливу на довкілля з
25 червня 2020 року.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

Інформація Кремінської міської ради
Кремінського району Луганської області
про проведення земельних торгів з продажу земельної ділянки комунальної власності несільськогосподарського призначення

 

Найменування організатора земельних торгів: Кремінська міська рада Кремінського району Луганської області

Кадастровий номер: 4421610100:02:136:0003

Місце розташування: Луганська область, Кремінський район, м. Кремінна, площа Кооперативна, район автовокзалу

Площа земельної ділянки: 0.1413

Цільове призначення земельної ділянки: 03.07. Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

Містобудівні потреби (види використання): Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

НГО земельної ділянки, (грн): 493193.52

Обмеження у використанні земельної ділянки: охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта зв’язку – 0,0103 га; охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,0030 га

Договір: купівлі - продажу

Умови договору, який укладається на земельних торгах: договір купівлі-продажу земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів; для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки нотаріусу подається протокол торгів з інформацією про земельну ділянку; відшкодування витрат виконавцю на підготовку лота у сумі 13000,00 грн; винагорода за проведення торгів у розмірі 5% ціни, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки; витрати, пов’язані з оформленням та нотаріальним посвідченням цього договору.

Стартова ціна продажу земельної ділянки (грн): 300000.00

Час проведення земельних торгів: 07.08.2020 11:00

Місце проведення земельних торгів: Луганська область, Кремінський район, м. Кремінна, проспект Дружби, 13, 1 поверх, конференцзал Кремінської міської ради

Розмір гарантійного внеску: 90000.00

Розмір реєстраційного внеску: 1051.00

Порядок сплати внесків: реєстраційний та гарантійний внески сплачуються учасниками земельних торгів на окремі рахунки виконавця земельних торгів, відкриті в банку, не пізніше трьох робочих днів до дати проведення земельних торгів

Контактна інформація особи в якої можна ознайомитися з документами:

Посада: уповноважена особа, П.І.П: Кулічкова Світлана Борисівна

Контактний телефон: (06452) 53030, 25968, 0504756939

Банківські реквізити виконавця земельних торгів:

Отримувач ТОВ Агентство по нерухомості "ДІСКОНТ"

Код отримувача (ЄДПРОУ) 21838322

Банк отримувача для сплати гарантійного внеску: філія ПАТ КБ "Приватбанк"

Код банку отримувача (МФО) для сплати гарантійного внеску 304795

Рахунок отримувача для сплати гарантійного внеску UA493047950000026008053728158 (26008053728158)

Банк отримувача для сплати реєстраційного внеску: філія ПАТ КБ "Приватбанк"

Код банку отримувача (МФО) для сплати реєстраційного внеску 304795

Рахунок отримувача для сплати реєстраційного внеску UA263047950000026004060435773 (26004060435773)

 

Додатки (для ознайомлення):

1) Копія проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
2) Копія Витягу з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номеру земельної ділянки.
3) Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухому майно про реєстрацію прав власності.
4) Копія Витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.
5) Копія Висновку оцінювача про вартість земельної ділянки (звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки).
6) Копія рецензії на звіт про незалежну оцінку земельної ділянки.
7) Копія Рішення № 12/29 від 29.06.2016р. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності.
8) Копія Рішення № 55/24 від 19.02.2020р. про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки комунальної власності та встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки.
9) Проект договору купівлі-продажу земельної ділянки.
10) Фотографічні матеріали земельної ділянки.
11) Обмінний файл на земельну ділянку.

 

Директор
ТОВ Агентство по
нерухомості «ДІСКОНТ»
                                   С.І. Барановський

Спеціальна перевірка відомостей щодо наявності корпоративних прав в осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком у Луганській області

 

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) нагадує, що спеціальна перевірка відомостей щодо наявності корпоративних прав в осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком (далі також — Спеціальна перевірка), зокрема у Луганській області, проводиться Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Харків).

Проведення Спеціальної перевірки здійснюється відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171 та Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав, затвердженого  наказом Міністерства юстиції України  23.03.2012 № 448/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 березня 2012 р. за № 449/20762.

Так, Спеціальна перевірка здійснюється на підставі запиту відповідного державного органу чи органу місцевого самоврядування, до якого додаються такі документи:

 • копія письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки;
 • копія автобіографії кандидата на проведення спеціальної перевірки;
 • копія паспорта кандидата на проведення спеціальної перевірки.

Інформація про результати перевірки подається відповідному органу, який надіслав запит, не пізніше семи днів із дати надходження запиту.

З питань проведення Спеціальної перевірки у Луганській області необхідно звертатися до Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) за адресою:
Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вулиця Єгорова, будинок 22.

Отримати консультацію можна за телефонами: 0645242216, 0953624202.

 

Східне міжрегіональне управління
Міністерства  юстиції (м. Харків)

До уваги підприємств (організацій)

Конкурс
на надання житлово-комунальних послуг з вивезення побутових відходів на території Кремінської міської ради

 Виконавчий комітет Кремінської міської ради оголошує Конкурс на надання житлово-комунальних послуг з визначення виконавця послуг із вивезення побутових відходів на території Кремінської міської ради.

 Конкурс проводиться відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України 25.07.2005 № 631 «Про затвердження порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг» та постанови Кабінету Міністрів України 16.11.2011р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», рішення сесії Кремінської міської ради від 05.06.2019 № 46/3 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Кремінської міської ради», рішення виконавчого комітету Кремінської міської ради від 19.06.2020 № 111 «Про оголошення конкурсу, затвердження конкурсної документації та складу конкурсної комісії з визначення виконавця послуг із вивезення побутових відходів на території Кремінської міської ради».

 Документи для участі у Конкурсі приймаються щоденно (крім суботи та неділі) до 8-30 год. 30.07.2020 (включно) за адресою: м.Кремінна, пр.Дружби,13, каб.№10.

 Спосіб подання документів: особисто або поштою.

Інформацію про умови та порядок проведення Конкурсу можна отримати за адресою: м.Кремінна, пр.Дружби,13 каб.№3, №10 до 20.07.2020.

Дзивульський Георгій Анатолійович – перший заступник міського голови, кабінет № 3, тел. (06454) 2-16-44.

Китайгора Ірина Олександрівна – начальник відділу житлово-комунального господарства та будівництва, кабінет № 10, тел. (06454) 3-10-30.

 Конкурс відбудеться в приміщенні Кремінської міської ради 30.07.2020 .

 Початок проведення конкурсу о 09.00 годині.

 Реєстрація учасників конкурсу з 08.30 години..

 

Умови участі в Конкурсі:

У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), що мають фахівців та матеріально-технічну базу для вивезення побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території Кремінської міської громади.

Не допускаються до участі в Конкурсі підприємства (організації), які визнані банкрутами або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які проходять процедуру ліквідації як суб’єкти господарювання;подали для участі в конкурсі документи не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію.

 1. Для участі у Конкурсі претендент подає такі документи:
 • заява на участь у Конкурсі (Додаток 1 до конкурсної документації)
 • статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання – копія;
 • баланс бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання за останній звітній період – копія;
 • свідоцтво (витяг з реєстру) про реєстрацію суб’єкта господарювання – копія;
 • інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію) або лист підписаний керівником учасника та скріплений печаткою, в якому гарантується відсутність порушених справ;
 • довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;
 • документи, що містять інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання або залучаються для проведення робіт, наявність власної ремонтної бази та ін.);
 • документи, що містять відомості про обсяги надання послуг з вивезення побутових відходів за останній рік (період);
 • технічні паспорти на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;
 • довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність та ін.;
 • довідки про забезпечення створення умов для миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;
 • довідки про проходження водіями медичного огляду;
 • документи, що містять відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів (за наявністю);
 • інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.
 1. Подання документів на Конкурс припиняється після закінчення кінцевого терміну. Документи, які надійшли після встановленого терміну, не розглядаються.
 2. Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються претендентам із зазначенням причин.
 3. Претендент може відкликати заяву на участь у Конкурсі шляхом повідомлення про це організатора конкурсу у письмовій формі в термін 7 календарних днів до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій.
 4. Організатор має право у разі необхідності запросити від будь якого Претендента підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій (із залученням відповідних фахівців). У випадку, якщо подана інформація недостовірна, претендент до участі в Конкурсі не допускається.

Телефони для довідок з питань проведення конкурсу: (06454) 2-16-44, 3-10-30.

Електрона адреса: krmgorsovet@gmail.com

 

Перший заступник міського голови             Г.А.Дзивульський

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу по визначенню суб’єктів господарювання – виконавців послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Кремінна (повтороно)

 

 1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Організатор конкурсу - Виконавчий комітет Кремінської міської ради

юридична адреса: 92900, проспект Дружби, буд. 13, м. Кремінна, Луганська область, Україна.

фактична адреса: 92900, проспект Дружби, буд. 13, м. Кремінна, Луганська область, Україна.

 

 1. Перелік послуг:

На конкурс пропонуються послуги з управління групою будинків, робіт, послуги з утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій (послуги з управління багатоквартирним будинком):

 

 1. Утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, в тому числі:
  • Прибирання прибудинкової території;
  • Прибирання, вивезення снігу, посипання частинии прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами;
  • Прибирання приміщень загального користування (у т.ч. допоміжних);
  • Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем:
 • холодного водопостачання;
 • водовідведення;
 • теплопостачання;
 • зливової каналізації;
 • електропостачання;
  • Дератизація;
  • Дезінсекція;
  • Обслуговування димових та вентиляційних каналів;
 1. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:
  • Поточний ремонт внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання, водовідведення, зливової каналізації, теплопостачання, електропостачання, газопостачання;
  • Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинку та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (лавки,урни).
 2. Оплата послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:
  • Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування і забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку;
 3. Підстави для проведення конкурсу:

Підставою для проведення конкурсу є: рішення виконавчого комітету Кремінської міської ради від 18.03.2020 року № 57 «Про організацію та проведення конкурсу з визначення управителя багатоквартирних будинків у житловому фонді комунальної власності територіальної громади м. Кремінна (повторно)».

 Конкурс проводиться відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150, Положення про конкурсну Комісію щодо призначення управителя з управління багатоквартирним будинком, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 27.06.2017 № 137( зі змінами).

 

 1. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу:

 

Дзивульський Георгій Анатолійович – перший заступник міського голови, тел. / факс (06454) 2-16-44

 

Китайгора Ірина Олександрівна – начальник відділу житлово-комунального господарства та будівництва, тел. (06454) 3-10-30.

 

 1. Спосіб і місце отримання конкурсної документації:

 Конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу учаснику конкурсу протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі. Плата за участь у конкурсі не встановлюється.

Місце отримання конкурсної документації за адресою:

92900, Луганська обл., м. Кремінна, проспект Дружби (Леніна), 13, кабінет № 10.

 

 1. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступ до них:

Доступ до об’єктів конкурсу та їх огляд буде проводитись 10.07.2020.р з 10.00 до 16.00 години.

 

 1. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

 Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

 

Місце подання конкурсних пропозицій:

 Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: 92900, Луганська обл., м. Кремінна, проспект Дружби (Леніна), 13, кабінет № 10.

Кінцевий строк подання конкурсної пропозицій:

 - не меньше 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

Прийняття конкурсних пропозицій закінчується о 09 год. 00 хв. 31.07.2020 р.

Місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

92900, Луганська обл., м. Кремінна, проспект Дружби (Леніна), 13 31.07.2020 р. о 10 год. 00 хв.

 

 1. Умови участі в Конкурсі:

У конкурсі можуть брати участь юридичні особи та фізичні – особи підприємці, що мають фахівців та матеріально-технічну базу для здійснення економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

До участі у конкурсі не допускаються юридичні особи та фізичні – особи підприємці, які:

- ліквідуються;

- визнані банкрутами;

- установчі документи яких визнані недійсними у судовому порядку;

- подали для участі в конкурсі документи не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію.

 

Для участі у Конкурсі претендент подає такі документи:

 • статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання;
 • баланс бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання за останній звітний період;
 • довідка з органів статистики про реєстрацію;
 • свідоцтво про реєстрацію суб’єкта господарювання;
 • витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
 • інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію) або лист, підписаний керівником учасника та скріплений печаткою, в якому гарантується відсутність порушених справ;
 • копія балансового звіту за останній звітний період;
 • довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України, дійсні на час подання пропозицій;
 • довідка, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, тощо) за формою, наведеною у додатку 3 до конкурсної документації ;
 • копії технічних паспортів на транспортні засоби, засвідчені в установленому порядку;
 • довідка, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) за формою, наведеною у додатку 4 до конкурсної документації;
 • довідка про наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – фзичної особи-підприємця);
 • розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо, надаються відповідно до додатку 7 до Конкурсної документації;

З метою можливості коригування ціни послуги з управління у зв’язку зі зміною мінімальної заробітної плати, інфляцією, зміною тарифів на електроенергію, учасники мають надати у складі розрахунків ціни послуги з управління на кожний будинок обґрунтовані розрахунки заробітної плати технічного персоналу, що бере участь у наданні послуг (робітників з прибирання, слюсарів-сантехників, електрогазозварювальників, електро-монтерів, тощо, з врахуванням рівня мінімальної заробітної плати), розшифровки вартості матеріальних витрат на одного робітника, плановий розрахунок витрат на оплату послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку (що має базуватись на діючих тарифах на електроенергію) та документальне підтвердження вартості інших витрат.

 • інші документи, які містять відомості про досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (копії договорів про надання послуг у сфері ЖКГ, нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Документи подаються в оригіналі або в належним чином засвідчених копіях. Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) передбачено, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії; засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

 8.1. Учасник конкурсу повинен мати технічні та фінансові можливості щодо забезпечення:

 • функціонування свого інтернет-сайту з онлайн сервісом для споживачів «Особовий кабінет», який дає можливість споживачу отримати наступну інформацію: стан оплати, баланс особового рахунку; перелік послуг, що надаються з вказанням вартості кожної складової послуги; інформацію про результати окремого щомісячного обліку доходів та витрат на послуги, пов'язаних з обслуговуванням кожного будинку та його прибудинкової території, які виконуються власними силами та підрядним способом з кожної складової тарифу окремо; можливість зворотного зв’язку; у разі виникнення аварійних ситуацій контактні телефони диспетчерів;
 • іміджевого супроводження при наданні послуг з управління будинками (логотип, брендірований спецодяг та інше);
 • майбутньої організації комунікацій із споживачами послуг: створення фронт-офісу для безпосередньої роботи з населенням, взаємодії з іншими внутрішніми підрозділами, що забезпечить надання вичерпної інформації споживачу.

8.3. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо. У разі, якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни та відповідно заповнену форму, наведену у додатку 2 до конкурсної документації, учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

8.4. Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

8.5. Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів у складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.

8.6. Конкурсна пропозиція запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити підпис уповноваженої особи учасника конкурсу та рекомендовано відбиток печатки учасника конкурсу (за наявності). На конверті повинно бути вказано інформацію, визначену в підпункті 11.1 пункту 11 цієї конкурсної документації.

8.7. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

8.8.Учасники конкурсу мають право подати також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

8.9. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

8.10. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінченя строку подання конкурсних пропозицій.

 

Перший заступник міського голови                      Г.А.Дзивульський

Додаток 2
до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу
на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)
20206185963
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу
на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

ТОВ "ЛУГАНЬБУДПОСТАЧ" Код згідно з ЄДРПОУ 43043875
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса об’єкта: 93400, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, будинок 37 "Б"; виробничі потужності об’єкту розташовані за адресою: 92950 Луганська область, Кремінський район, м. Кремінна, пров. Сєвєрний, буд.1-б. Телефон: 0662377681; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика - виробницт во асфал ьтобет ону .

 Технічна альтернатив а 1.

Асфальтобетонний завод (далі по тексту АБЗ) був введений в експлуатацію в 1992 році. АБЗ експлуатується з дотриманням існуючої технології виробництва асфальтобетону з використанням асфальтозмішувача «ДС-158», трьохступеневої системи очищення, витратних котлів, дільниці для зберігання пічного палива, внутрішніх роз’їздах автотранспортних засобів. Пальники в якості палива використовують пічне альтернативне сумішеве паливо.

 Технічна альтернатив а 2.

Технічною альтернативою 2 виробничої діяльності є використання мазуту в якості робочого палива. З урахуванням того, що питомі показники викидів забруднюючих речовин мазуту значно більші ніж пічного альтернативного сумішевого палива, технічна альтернатива 2 не є пріоритетною.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

 М ісце пров адж ення планов аної діяльності: територіальна альтернатива 1.

Виробничі потужності АБЗ знаходяться на одному виробничому майданчику в м. Кремінна за адресою: пров. Сєвєрний, буд.1-б. Кадастровий номер: 4421610100:15:001:0162. Тип власності: Державна власність. Цільове призначення: 12.04. Автомобільного транспорту для утримання асфальто-бітумного заводу. Площа: 2.5044 га.

 М ісце пров адж ення планов аної діяльності: терито ріальна альтернати в а 2.

Альтернативні варіанти планованої діяльності не розглядалися, оскільки діючі технологічні споруди та обладнання прив'язані безпосередньо до місця розташування існуючого виробництва.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Планована діяльність АБЗ поліпшує транспортно-експлуатаційний стан мережі автомобільних доріг. Позитивним моментом планованої діяльності є: наявність надходжень податків в місцевий та державний бюджети; дотримання екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів; наявність робочих місць.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Річна програма заводу складає 14993 т асфальтобетону. В якості сировини використовуються кам’яні інертні матеріали, мінеральний порошок та бітум. В якості палива використовується пічне альтернативне сумішеве паливо. Кам’яні інертні матеріали (щебінь та відсів) потрапляють на виробничий майданчик автотранспортом та розвантажуються на відкритий склад площею 750 м2. Бітум АБЗ не виготовляє, а закуповує у спеціалізованих підприємств згідно укладених договорів. Мінеральний порошок надходить на виробничий майданчик за допомогою спеціалізованого транспорту в герметичних цистернах. В бункері сушильного барабану асфальтозмішувача «ДС-158» здійснюється сушка кам’яних матеріалів. Просушені матеріали через зачинений елеватор подаються на секцію гуркоту, потім через дозатор надходять до змішувача. Весь пил, який утворюється при цьому, проходить три ступені очищення (осьовий прямоточний циклон, група з 4-х циклонів ЦН-11, гідродинамічний пиловловлювач ГДП - 10М). Змішування здійснюється в герметичному змішувачі з вагою одного замісу 700 кг з установленою потужністю електродвигунів 32 кВт, який забезпечує швидке рівномірне розподілення складових компонентів суміші та якісне просочування в’яжучей речовиною - бітумом поверхні всіх мінеральних речовин. Температура в бітумних котлах, підтримується за допомогою горілок, які працюють на пічному паливі. Максимальна продуктивність асфальтозмішувальної установки становить 32 т на годину. Загальна потужність електродвигуна сушильного барабану дорівнює 11 кВ. Електричне живлення здійснюється від зовнішніх мереж (річна потреба в електроенергії 150000 кВт*годин/рік). В якості джерел водопостачання використовується привізна вода (доставка води для виробничих та побутових потреб здійснюється за допомогою автоцистерн, з свердловини виробничого майданчику ТОВ «ЛУГАНЬБУДПОСТАЧ», який розташований за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Половинкине, вул. Степна, буд.40. Перелік потреб водоспоживання: пилогазоочищеня (підживлення системи пилогазоочищення (0,8 м3/добу)), побутові потреби. Скид стічних вод безпосередньо у водоймища та ґрунтові води відсутній. Побутові стічні води відводяться в герметичний вигріб з подальшим вивезенням перевізниками згідно укладених договорів. Виробничі стоки, які утворюються в процесі роботи гідродинамічного пиловловлювача ГДП - 10М, потрапляють у спеціалізований відстійник об’ємом 10 м.куб. Вода, після відстоювання, за допомогою насосів потрапляє назад в систему мокрого очищення пилового потоку; залишок шламу інертних матеріалів, після досягнення потрібного ступеня вологи, повертається назад в виробництво асфальтобетону.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

 Щодо технічної альтернативи1.

Дотримання вимог Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища»; «Про охорону атмосферного повітря»; «Про охорону земель»; «Про відходи»; Водного кодексу України; СН № 3077-84, ДСП №173-96, ДБН В.1.1-31:2013, ДСТУ-Н Б В.1.1-

33:2013, ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013, наказу №309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» та інших чинних нормативних документів.

Екологічні обмеження: при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства; викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися на підставі Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності до його умов) та не повинні перевищувати граничнодопустимі нормативи; відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні передаватись спеціалізованим організаціям згідно попередньо укладених договорів, для подальшого оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення; акустичне забруднення не повинно перевищувати гранично-допустимі рівні шуму на межі житлової забудови.

Санітарні обмеження: експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами.

Інші обмеження: дотримання правил пожежної безпеки.

Планована діяльність є безпечною для місцевого населення та відповідає чинному природоохоронному законодавству.

 Щодо технічної альтернативи 2 :

не розглядається.

 Щодо територіальної альтернативи 1: містобудівні умови та обмеження; розмір санітарно-захисної зони;

протипожежні розриви між будівлями та спорудами;

Згідно вимог ДСП №173-96 для: «Виробництва асфальтобетону» встановлена нормативна СЗЗ розміром 1000 м. Згідно висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 08.10.2019 року № 12.2.18-4/22411 (протокол №1088 від 12.09.2019 року) було затверджено скорочення СЗЗ для виробництва асфальтобетонної суміші потужністю 14,993 тис.тонн на рік та встановленням її розміром 920 м у південно-західному, 910м у західному напрямках від найближчих основних джерел викидів АБЗ до найближчої індивідуальної житлової забудови, що склалася, з дотриманням нормативної 1000 м СЗЗ за всіма іншими напрямками відповідають чинному санітарному законодавству України. З урахуванням вищенаведеного СЗЗ витримана.

 Щодо територіальної альтернативи 2

Оскільки підприємство діюче, інша територіальна альтернатива не розглядається.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

 Щодо технічної альтернативи 1:

Діючий об’єкт підключений до всіх, необхідних для нормального функціонування, міських інженерних мереж з дотриманням вимог техніки безпеки та виробничої санітарії.

 Щодо технічної альтернативи 2:

Не розглядається.

 Щодо територіальної альтернативи 1:

Дотримання нормативного стану навколишнього середовища з урахуванням дотримання розмірів СЗЗ.

 Щодо територіальної альтернативи 2 :

Оскільки підприємство діюче, інша територіальна альтернатива не розглядається.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

 Щодо технічної альтернативи 1

Клімат та мікроклімат. Зміна мікрокліматичних і кліматичних умов відсутня.

Повітряне середовище. Викиди забруднюючих речовин потрапляють в атмосферу від основного виробництва: складу інертних матеріалів; асфальтозмішувача «ДС-158»; роботи котлів для розігріву бітуму; складу ПММ; внутрішніх роз’їздах автотранспортних засобів. Допоміжні виробництва – зварювальні роботи; піч для опалення адміністративної будівлі. Обсяги викидів забруднюючих речовин встановлені згідно діючих нормативних документів, не перевищують санітарно-гігієнічних та екологічних нормативів.

Водне середовище. В якості джерел водопостачання використовується привізна вода. Скид стічних вод безпосередньо у водоймища та ґрунтові води відсутній. Побутові стічні води відводяться в герметичний вигріб з подальшим вивезенням перевізниками згідно укладених договорів. Виробничі стоки, які утворюються в процесі роботи гідродинамічного пиловловлювача ГДП - 10М, потрапляють у спеціалізований відстійник об’ємом 10 м.куб. Вода, після відстоювання, за допомогою насосів потрапляє назад в систему мокрого очищення пилового потоку; залишок шламу інертних матеріалів, після досягнення потрібного ступеня вологи, повертається назад в виробництво асфальтобетону. Вплив планованої діяльності на водне середовище знаходиться в межах допустимих норм.

Ґрунт, земельні ресурси. Вплив відсутній.

Природно-заповідний фонд,рослинний, тваринний світ. Вплив відсутній.

Навколишнє соціальне середовище (населення). Носить позитивний аспект.

Навколишнє    техногенне    середовище.    Не    спричиняє    порушення         навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації.

Відходи. Виробничі та побутові відходи тимчасово зберігаються у спеціалізованих зачинених контейнерах на окремих майданчиках. Виробничі відходи передаються згідно договорів на утилізацію організаціям, які мають відповідні ліцензії у сфері поводження з відходами. Побутові відходи сортуються: вторинна сировина передається на утилізацію, згідно укладених договорів; комунальні відходи, передаються на захоронення полігону твердих побутових відходів, згідно укладеного договору.

Фізичний вплив. Вплив шуму та вібрації при виробничій діяльності АБЗ на навколишнє середовище та населення, при максимальному навантаженні роботи підприємства, не перевищує допустимі рівні.

 Щодо технічної альтернативи 2

не розглядається.

 Щодо прийнятог о розміщення планов аної діяльності

забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу шкідливих факторів на цій межі.

 Щодо територіальної альтернативи 1

планована діяльність здійснюється в межах існуючого виробництва.

 Щодо територіальної альтернативи 2

оскільки підприємство діюче, інша територіальна альтернатива не розглядається.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля

Виробнича діяльність належить до другої кат егорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (далі по тексту ОВД), а саме пункт 11 частини 3 статті 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»:

 виробн ицт во асфал ьт обет ону .

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля

Транскордонний вплив відсутній.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації передбачається відповідно до вимог Закону «Про оцінку впливу на довкілля» (ст. 6).

 1. Процедура ОВД та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і підлягає ОВД згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля".

ОВД передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з ОВД;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з ОВД, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім підпунктом;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з ОВД уповноважений орган, виходячи з ОВД планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без ОВД та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура ОВД передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із ОВД.

На стадії громадського обговорення звіту із ОВД протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту з ОВД буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД.

Подаючи такі зауваження і пропозиції вкажіть унікальний номер, присвоєний справі щодо планованої діяльності при реєстрації цього повідомлення у Єдиному реєстрі із ОВД (зазначений у шапці повідомлення).

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені у Реєстрі та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання).

Особи, що подають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних.

Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з ОВД зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Згідно ч.1 ст. 11 Закону «Про оцінку впливу на довкілля» документ дозвільного характеру є підставою для отримання рішення про провадження планованої діяльності, яке встановлює (затверджує) параметри та умови провадження планованої діяльності.

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів

 Луганської обласної державної адміністрації за адресою: 93405, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, буд. 54 Б; електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Тел. : (06452) 4-44-82, Контактна особа: начальник відділу ОВД Бублей Оксана Миколаївна.

П'ятниця, 12 червня 2020 13:40

60 сесія Кремінської міської ради

Відповідно до розпорядження Кремінського міського голови від 12.06.2020 р. № 03-01/79 буде проведено пленарне засідання шістдесятої сесії Кремінської міської ради сьомого скликання 24 червня 2020 року о 10:00 в залі засідань будівлі Кремінської міської ради.

Передбачається внести на розгляд ради наступні питання:

 1. Про затвердження плану роботи Кремінської міської ради на друге півріччя 2020 р.
 2. Про надання дозволу на оприбуткування коштів від списання металобрухту КП «Кремінське водопровідно – каналізаційне господарство».
 3. Про передачу майна для виконання функцій комунального обслуговування.
 4. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2020 рік.
 5. Про внесення змін до Програми проведення урочистих та святкових заходів у м. Кремінна на 2020 рік.
 6. Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік.
 7. Про затвердження штатного розпису апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради.
 8. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
 9. Про встановлення ставок єдиного податку.
 10. Про внесення змін до рішення сесії Кремінської міської ради від 26 червня 2019 року № 47/10.
 11. Про внесення змін до рішення сесії Кремінської міської ради від 26 червня 2019 року № 47/11.
 12. Земельні питання.
 13. Інші питання.

За результатами тендерних торгів за правилами НЕФКО, які відбулися 10.03.2020р. за проектом "Впровадження комплексу енергоефективних заходів з модернізації будівлі дошкільного навчального закладу №2 «Катруся» та капітальний ремонт системи вуличного освітлення" було присуджено виконання Контракту № KREM-2-1 «Розробка проектно-кошторисної документації, поставка обладнання та матеріалів, виконання всього комплексу робіт з капітального ремонту фасаду, віконних та дверних прорізів, покриття покрівлі та двоскатного даху будівлі, а також встановлення додаткового енергоефективного обладнання дошкільного навчального закладу №2 «Катруся» за адресою: Україна, Луганська область, м. Кремінна, вул. Шевченко, 31» переможцю товариству з обмеженою відповідальністю «АВЄГА» (Україна) з пропозицією вартістю 10024143,95 грн. з ПДВ (десять мільйонів двадцять чотири тисячі сто сорок три гривні дев’яносто п’ять копійок з ПДВ).

Кремінська міська рада оголошує конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів для проведення аукціону щодо продажу земельної ділянки комунальної власності на конкурентних засадах по лотах:

Лот №1.
Земельна ділянка комунальної власності Кремінської територіальної громади несільськогосподарського призначення площею 1413 кв. м, кадастровий номер: 4421610100:02:136:0003, яка знаходиться за адресою: м.Кремінна, пл.Кооперативна, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, для продажу у приватну власність на конкурентних засадах.

УМОВИ КОНКУРСУ

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів" із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

 • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів, з зазначенням контактних даних, засобів зв’язку, адреси електронної пошти;
 • згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи-підприємця);
 • належним чином завірені копії документів: копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи-підприємця);
 • копії виписки, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
 • копія(ї) ліцензії(й), сертифікату, діючих до закінчення виконання робіт;
 • копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, (для претендента з виконання робіт з оцінки землі);
 • копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (для претендента на проведення земельних торгів);
 • інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною за попередній період 24 місяці (для претендента на проведення земельних торгів);
 • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

Засідання конкурсної комісії відбудеться 05 червня 2020 року о 14:00 год. у приміщенні Кремінської міської ради каб. № 3, проспект Дружби, 13.

Конкурсну документацію надати до 01 червня до 8:00.

Додаткова інформація надається за телефоном 3-15-55 або особисто за адресою каб. № 3, проспект Дружби, 13, місто Кремінна.

Шановні мешканці м.Кремінна!

Нагадуємо, що з цього року діють унікальні можливості участі мешканців, представників громадських організацій та бізнесу у спів-врядуванні нашою громадою! 

По-перше, якщо ви стикаєтесь з будь якою проблемою, будь, ласка, позначайте її в спільному просторі нашої громади за посиланням https://gurtom.mobi/#main/12/49.04675316/38.19644937/-/0,1,7,8,9,10/-/4,69,96,777,911/2019-07-13%252009%253A30%253A41/2019-10-21%252009%253A30%253A41/-/-/-/-/224/-/mm/-

Хто ще не знає, як це робити - інструкція за посиланням https://goo.gl/vJrGhz

По-друге, якщо маєте пропозиції як вирішити будь-яку з проблем, які позначені в спільному просторі нашої громади, додавайте свої проекти! Хто ще не знає, як це робити - інструкція за посиланням https://goo.gl/lNy7pF   

По-третє, якщо бажаєте підтримати будь-яку з наданих пропозицій вирішення - долучайтесь! як це робити - інструкція за посиланням https://goo-gl.su/s3hV

Якщо у вас виникнуть якісь технічні проблеми звертайтеся по допомогу за посиланням https://forms.gle/3Ahpc4LftoQMhfzG9 

ВАЖЛИВО!

1. Відповідальні особи ОТГ регулярно переглядають позначені проблеми. Якщо інформація достовірна (не фейк), відноситься до компетенції ОТГ, а її вирішення закладено в бюджет цього року, ОТГ має змогу переносити інформацію на свій офіційний шар в спільному просторі та вирішувати проблему. Якщо фінансування цього року не передбачено, діє наступний пункт.

2. Бюджет нашої громади на 2021 рік (витрати) буде формуватись з урахуванням саме ваших визначених проблем та наданих пропозицій! Все це - прозоро та в спільному просторі нашої громади. 

 

Всі ці та багато інших можливостей стали доступними завдяки пілотному впровадженню в ОТГ системи "Розумна Взаємодія". 

Дізнатись більше про нові можливості та про систему рекомендуємо за посиланням на виступ ключового експерта "Розумної Взаємодії" на національній веб-конференції громадянського суспільства https://youtu.be/aBLGZaNuUZg 

Всього 6 громад зі всієї України було відібрано до пілотування цієї системи. Отже крім нових можливостей із спів-врядування громадою, ваша думка є також важливою для подальшого розвитку системи на користь громади. Для цього планується низка регулярних відео-конференцій за участю наших мешканців, українських та міжнародних фахівців до яких можна долучитись прямо з дому. Інформувати та запрошувати будемо вас заздалегідь щонайменше на цьому сайті.

Кремінська міська рада оголошує проведення загальних зборів власників сертифікатів на земельні частки (паї) колишнього КСП «Діброва» для розподілу земельних ділянок (паїв) відповідно до Проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) (сіножатей та пасовищ).

Збори відбудуться 23 травня 2020 року о 10:00 год. у приміщенні закладу клубного типу селища Діброва за умови припинення ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО КАРАНТИНУ.

Зі схемою розташування земельних ділянок відповідно до Проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) (сіножатей та пасовищ) можливо ознайомитися у додатках або у приміщенні Кремінської міської ради.

Додаткова інформація надається за телефоном 3-15-55 начальником землевпорядного відділу Пруденко О.П. або особисто за адресою: каб. №15, проспект Дружби, №13, місто Кремінна.

КРГО «Кремінська бізнес-асоціація» в рамках проєкту «Створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі в м. Кремінна Луганської області» за підтримки Програми ООН із відновлення та розбудови миру запрошують ліцензованих підрядників з доброю репутацією надати запечатані цінові пропозиції для виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення у межах мікропроєкту.

Детальна інформація щодо переліку робіт та матеріалів доступна за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1tUcmcZCbb_jWK3m7X5EBUq5D6i9gS6Hc?usp=sharing

Адреса об’єкту: 92905, Луганська обл. м.Кремінна, пров. Бульварний, 1А.

Підрядники мають бути офіційно зареєстровані для здійснення відповідної діяльності на території України, мати відповідні КВЕД, повинні мати досвід проведення подібних робіт/ надання товарів чи послуг.

Тендерну документацію можна безкоштовно отримати адресою: 92905, Луганська обл., м. Кремінна, проспект Дружби, 15/1.

Пропозиції повинні залишатися чинними впродовж 60 (шістдесяти) днів з дати розкриття Конкурсних пропозицій та в запечатаному вигляді доставлені за вищенаведеною адресою до 10 години 12 травня 2020 року, після чого вони будуть розкриті у присутності наявних учасників тендеру. Конкурсні пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, не приймаються і повертаються учасникам тендеру нерозкритими.

Зацікавлені підрядники можуть отримати додаткову інформацію за вищезазначеною адресою або за телефоном: 0509291705.

Актуально до: 29.04.2020

Тендер9

ГО «Кремінський центр регіонального розвитку «Наша громада» в рамках грантового проекту «№4093, «Ефективне врядування і залучення громадян задля досягнення правосуддя, безпеки, захисту довкілля та соціальної єдності у східній Україні»», що реалізується  ПРООН, оголошує відкритий тендер на вибір підрядної організації для виконання ремонтно-будівельних робіт.

Дата оголошення про тендер:  15.04.2020 р.

Термін подання тендерних пропозицій: до 20:00 30.04.2020.

Предметом тендеру є ремонтно-будівельні роботи (див. Дефектні Акти)

До участі у тендері запрошуються суб‘єкти підприємницької діяльності, належним чином зареєстровані за законодавством України: підрядні будівельні організації, що мають  досвід роботи у відповідній сфері, відповідні КВЕД для надання послуг, що можуть виконати роботи у вказаний строк за зазначеною адресою та можливість надати оригінали которисної документації  з печаткою та підписом.

Тендерну Документацію можна безкоштовно отримати за такою адресою: пл. Красна, 20 м. Кремінна Луганської області, або за запитом на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Конкурсна пропозиція Підрядника складається з таких документів: 

Документ 1. Проформа Цінової пропозиції;

Документ 2. Цінова пропозиція або кошторисна документація  ( з мокрою печаткою та підписом – повний пакет з  розрахунками) 

Документ 3. Інформація щодо досвіду роботи та кваліфікації (відповідно до пункту 3 (b) цих Інструкцій учасникам Конкурсу);

Документ 4. Завірена печаткою підрядника копія ліцензії на виконання відповідних ремонтно-будівельних робіт (відповідно до пункту 3 (а) цих Інструкцій учасникам Конкурсу);

Документ 5. Інформація про наявність фінансових ресурсів, (відповідно до пункту 3 (са) цих Інструкцій учасникам Конкурсу);

Документ 6. Оригінал Рахунка-фактури

Документ 7. Зразок договору підрядних робіт

Істотні критерії (умови) відбору тендерних пропозицій:

 1. Відповідність учасника кваліфікаційним вимогам тендерного оголошення;
 2. Відповідність поданих документів умовам тендерного оголошення
 3. Якість опису послуг та відповідність очікуванням організатора
 4. Прийнятна ціна, умови оплати та умови надання послуг
 5. Статус неплатника ПДВ
 1. Термін виконання робіт 30 діб з дати отримання передплати

Тендерні процедури

Запитання щодо тендеру можна надсилати в електронному вигляді на ел. адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. до 12:00 29.04.2020 р. 

До участі у відборі тендерних пропозицій допускаються тендерні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього тендерного оголошення.

Тендерні пропозиції, мають бути чинними та не підлягатимуть внесенню змін з боку учасників тендеру, що їх подали, протягом 60 діб.

Тендерні документи повинні бути складені українською мовою, підписані уповноваженою особою учасника та засвідчені печаткою (за наявності) та у відсканованому (електронному вигляді, у форматі PDF) надіслані учасником організатору тендеру до 20:00 29.04.2020 року на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. із зазначенням у темі ел. листа “Відкритий тендер: закупівля ПРООН/Наща громада м. Кремінна» та в паперовому вигляді з мокрими печатками та підписом (пл. Красна,20, офіс Агенції)

Всі тендерні пропозиції, отримані організатором після кінцевого терміну їх подання, а саме після 20:00 години 30.04.2020 року, розгляду не підлягатимуть.

Визначення переможця тендеру, відбудеться організатором тендеру після фінансової та технічної оцінки запропонованих тендерних пропозицій згідно істотних критеріїв (умов) відбору, які зазначені у даному тендерному оголошенні, але не пізніше 08.05.2020 р.

Результати тендеру будуть повідомлені учасникам тендеру шляхом надсилання відповідних повідомлень електронною поштою (обов’язково у документації зазначити тел. та ел.адресу!) протягом не більше ніж трьох робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможців.

Додаткові застереження

Учасник цієї загальної процедури (відкритого тендеру) приймає до уваги та погоджується з тим, що організатор тендеру залишає за собою право вимагати від учасника тендеру додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього тендерного оголошення.

Учасник цієї загальної процедури (відкритого тендеру) надсилаючи документи для участі у загальній процедурі (відкритому тендері) за цим тендерним оголошенням підтверджує своє розуміння та згоду з тим, що організатор тендеру може відхилити його тендерну пропозицію у випадку, якщо пропозиції інших учасників міститимуть більш вигідні умови, та що організатор тендеру не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього умовами.

Контактна особа: Загоруй Світлана, телефон 050-983-31-32

Комунальне підприємство «Кремінське водопровідно-каналізаційне господарство» Кремінської міської ради
код ЄДРПОУ – 41923738

 1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Організатор конкурсу - Виконавчий комітет Кремінської міської ради

юридична адреса: 92900, проспект Дружби, буд. 13, м. Кремінна, Луганська область, Україна.

фактична адреса: 92900, проспект Дружби, буд. 13, м. Кремінна, Луганська область, Україна.

 

 1. Перелік послуг:

На конкурс пропонуються послуги з управління групою будинків, робіт, послуги з утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій (послуги з управління багатоквартирним будинком):

 1. Утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, в тому числі:
  1.1. Прибирання прибудинкової території;
  1.2. Прибирання, вивезення снігу, посипання частинии прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами;
  1.3. Прибирання приміщень загального користування (у т.ч. допоміжних);
  1.4. Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем:
  - холодного водопостачання;
  - водовідведення;
  - теплопостачання;
  - зливової каналізації;
  - електропостачання;
  1.5. Дератизація;
  1.6. Дезінсекція;
  1.7. Обслуговування димових та вентиляційних каналів;
 1. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:
  2.1. Поточний ремонт внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання, водовідведення, зливової каналізації, теплопостачання, електропостачання, газопостачання;
  2.2. Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинку та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (лавки,урни).
 2. Оплата послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:
  3.1. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування і забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку;

 

 1. Підстави для проведення конкурсу:

Підставою для проведення конкурсу є: рішення виконавчого комітету Кремінської міської ради від 28.01.2020 року № 06 «Про організацію та проведення конкурсу з визначення управителя багатоквартирних будинків у житловому фонді комунальної власності територіальної громади м. Кремінна (повторно)».

Конкурс проводиться відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150, Положення про конкурсну Комісію щодо призначення управителя з управління багатоквартирним будинком, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 27.06.2017 № 137( зі змінами).

 

 1. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу:

Дзивульський Георгій Анатолійович – перший заступник міського голови, тел. / факс (06454) 2-16-44

Китайгора Ірина Олександрівна – начальник відділу житлово-комунального господарства та будівництва, тел. (06454) 3-10-30.

 

 1. Спосіб і місце отримання конкурсної документації:

 Конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу учаснику конкурсу протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі. Плата за участь у конкурсі не встановлюється.

Місце отримання конкурсної документації за адресою:

92900, Луганська обл., м. Кремінна, проспект Дружби (Леніна), 13, кабінет № 10.

 

 1. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступ до них:

Доступ до об’єктів конкурсу та їх огляд буде проводитись 07.04.2020.р з 10.00 до 16.00 години.

 

 1. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

 Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

 

Місце подання конкурсних пропозицій:

 Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: 92900, Луганська обл., м. Кремінна, проспект Дружби (Леніна), 13, кабінет № 10.

Кінцевий строк подання конкурсної пропозицій:

 - не меньше 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

Прийняття конкурсних пропозицій закінчується о 09 год. 00 хв. 29.04.2020 р.

Місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

92900, Луганська обл., м. Кремінна, проспект Дружби (Леніна), 13 29.04.2020 р. о 10 год. 00 хв.

 

 1. Умови участі в Конкурсі:

У конкурсі можуть брати участь юридичні особи та фізичні – особи підприємці, що мають фахівців та матеріально-технічну базу для здійснення економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

До участі у конкурсі не допускаються юридичні особи та фізичні – особи підприємці, які:

- ліквідуються;

- визнані банкрутами;

- установчі документи яких визнані недійсними у судовому порядку;

- подали для участі в конкурсі документи не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію.

 

Для участі у Конкурсі претендент подає такі документи:

 • статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання;
 • баланс бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання за останній звітний період;
 • довідка з органів статистики про реєстрацію;
 • свідоцтво про реєстрацію суб’єкта господарювання;
 • витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
 • інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію) або лист, підписаний керівником учасника та скріплений печаткою, в якому гарантується відсутність порушених справ;
 • копія балансового звіту за останній звітний період;
 • довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України, дійсні на час подання пропозицій;
 • довідка, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, тощо) за формою, наведеною у додатку 3 до конкурсної документації ;
 • копії технічних паспортів на транспортні засоби, засвідчені в установленому порядку;
 • довідка, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) за формою, наведеною у додатку 4 до конкурсної документації;
 • довідка про наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – фзичної особи-підприємця);
 • розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо, надаються відповідно до додатку 7 до Конкурсної документації;

З метою можливості коригування ціни послуги з управління у зв’язку зі зміною мінімальної заробітної плати, інфляцією, зміною тарифів на електроенергію, учасники мають надати у складі розрахунків ціни послуги з управління на кожний будинок обґрунтовані розрахунки заробітної плати технічного персоналу, що бере участь у наданні послуг (робітників з прибирання, слюсарів-сантехників, електрогазозварювальників, електро-монтерів, тощо, з врахуванням рівня мінімальної заробітної плати), розшифровки вартості матеріальних витрат на одного робітника, плановий розрахунок витрат на оплату послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку (що має базуватись на діючих тарифах на електроенергію) та документальне підтвердження вартості інших витрат.

 • інші документи, які містять відомості про досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (копії договорів про надання послуг у сфері ЖКГ, нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Документи подаються в оригіналі або в належним чином засвідчених копіях. Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) передбачено, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії; засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

8.1. Учасник конкурсу повинен мати технічні та фінансові можливості щодо забезпечення:

 • функціонування свого інтернет-сайту з онлайн сервісом для споживачів «Особовий кабінет», який дає можливість споживачу отримати наступну інформацію: стан оплати, баланс особового рахунку; перелік послуг, що надаються з вказанням вартості кожної складової послуги; інформацію про результати окремого щомісячного обліку доходів та витрат на послуги, пов'язаних з обслуговуванням кожного будинку та його прибудинкової території, які виконуються власними силами та підрядним способом з кожної складової тарифу окремо; можливість зворотного зв’язку; у разі виникнення аварійних ситуацій контактні телефони диспетчерів;
 • іміджевого супроводження при наданні послуг з управління будинками (логотип, брендірований спецодяг та інше);
 • майбутньої організації комунікацій із споживачами послуг: створення фронт-офісу для безпосередньої роботи з населенням, взаємодії з іншими внутрішніми підрозділами, що забезпечить надання вичерпної інформації споживачу.

8.3. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо. У разі, якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни та відповідно заповнену форму, наведену у додатку 2 до конкурсної документації, учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

8.4. Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

8.5. Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів у складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.

8.6. Конкурсна пропозиція запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити підпис уповноваженої особи учасника конкурсу та рекомендовано відбиток печатки учасника конкурсу (за наявності). На конверті повинно бути вказано інформацію, визначену в підпункті 11.1 пункту 11 цієї конкурсної документації.

8.7. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

8.8. Учасники конкурсу мають право подати також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

8.9. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

8.10. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінченя строку подання конкурсних пропозицій.

 

Перший заступник міського голови             Г.А.Дзивульський

Кремінська міська рада оголошує про початок подання проектів в рамках Громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кремінна.
Прийом проектів здійснюється у будівлі міської ради, каб. №7 (2 поверх). З Положенням про Громадський бюджет (бюджет участі) можна ознайомитись на офіційному сайті Кремінської міської ради у розділі «Документи» або за посиланням: http://bit.ly/KremParticipationBudget .

Ощадбанк розширює підтримку підприємництва і розпочинає кредитування мікро- та малого бізнесу в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», запровадженої за ініціативи Президента України та Прем'єр-міністра України. Клієнти з будь-якого містечка України можуть подавати заявки за посиланням https://www.oschadbank.ua/ua/579, а також у відділеннях Ощадбанку.

Мета програми – завдяки державній підтримці відкрити підприємцям доступ до кредитів для розвитку і модернізації власного бізнесу. Це сприятиме стимулюванню підприємництва і відповідно посиленню конкурентоспроможності малих підприємств, створенню нових робочих місць, зміцненню економіки. За попередніми розрахунками програма допоможе створити близько 90 тис. нових робочих місць.

"Хочу привітати всіх нас із запуском програми доступних кредитів. Нарешті з боку держави на рівні Президента та Прем'єр-міністра зроблено перший серйозний крок щодо реальної підтримки українського підприємництва. Ощадбанк як партнер програми і лідер ринку кредитування мікро- та малого бізнесу докладе максимум зусиль, щоб якомога більше підприємців змогли зміцнити свій бізнес і перейти на новий рівень підприємництва. В нас є напрацьована експертиза в рамках програми «Будуй своє». У нашому портфелі є чимало історій становлення нових бізнесів. Ми готові перейти на якісно новий рівень доступного кредитування підприємців під 5-7-9%", — зазначив Андрій Пишний, голова правління Ощадбанку."Уряд працює над тим, щоб вартість кредитів знижувалась, і ми вже маємо певні успіхи. За останні шість місяців вартість кредитів в банках істотно зменшилась, але для масштабних змін Уряд прийняв рішення компенсувати частину відсоткової ставки таким чином, щоб людина фактично змогла отримати кредит під 5-7-9 відсотків в залежності від того, яку кількість робочих місць буде створювати нова справа. Для нас дуже важливо надати підприємцям більше ресурсів, більше свободи і більше можливостей", — сказав Олексій Гончарук, Прем'єр-міністр України.

Державна компенсація за кредитом у рамках програми дає підприємцям можливість отримати фінансування в національній валюті за відсотковими ставками 5, 7 або 9% річних. Ставка залежить від розміру бізнесу:

 • 5% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн та створенням мінімум 2 робочих місць протягом першого кварталу;
 • 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн;
 • 9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

Отримати фінансування можна на придбання та модернізацію основних засобів, на будівництво/реконструкцію/ремонт приміщень, де ведеться основна господарська діяльність. Кредити надаються терміном до 5 років у сумі до 1,5 млн грн.

Прес-служба Ощадбанку

ДО ВІДОМА НАСЕЛЕННЯ МІСТА КРЕМІННА!

Відповідно до введення в дію з 1 травня 2020 року в повному обсязі Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09 листопада 2017 року №2189-VIII, Постанови Кабінету Міністрів України №690 від 05 липня 2019 р. «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» та на Вимогу Міністерства розвитку громад та територій України» Комунальне підприємство «Кремінське водопровідно-каналізаційного господарство» Кремінської міської ради у період з 1 лютого 2020 року буде переукладати договори з населенням міста на водопостачання та водовідведення, зміст яких, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 05 липня 2019 року №690.
Просимо населення міста з розумінням поставитися до цього питання та відповідно до закону переукласти договори.

Контактні телефони:
 Приймальня: 3-10-06
 Абонентський відділ: 2-40-84, 066-668-36-85

З повагою, адміністрація КП «Кремінське ВКГ»

Четвер, 23 січня 2020 11:45

Інформація «Щодо грипу птиці»

Обережно! Грип птиці!

За офіційною інформацією Європейського Союзу, останнім часом в країнах східної Європи значно ускладнилася епізоотична ситуацію щодо високопатогенного грипу птиці, що наносить значні матеріальні, фізичні збитки та являє собою загрозу для здоров’я людей. Захворювання зареєстровано на території Словацької Республіки, Угорщини, Польщі та Румунії. За останнім повідомленням Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області, у Вінницькій області, Немирівського району, с.Бугаків, ПП «Хутір», де утримувалось 98 тис. голів птиці яєчного напрямку(знищено методом спалювання), встановлено діагноз «Грип птиці».

Відповідно до розпоряджень від 10.01.2020 №3, від 13.01.2020 №5 Головного державного ветеринарного інспектора України, заборонено ввезення в Україну із вищезазначених Європейських держав та Вінницької області інкубаційних яєць, птиці, продуктів з неї (за винятком продуктів, що пройшли обробку методом, який гарантує знищення збудника вказаного захворювання відповідно до «Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи і побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки», затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.11.2018 №553.

У зв'язку з вищезазначеним, з метою недопущення виникнення захворювання на пташиний грип сільськогосподарської птиці на території Кремінського району Луганської області, необхідно прийняти інформацію Головного державного ветеринарного інспектора України до уваги та довести до мешканців «Інформацію про ускладнення епізоотичної ситуації щодо високопатогенного грипу птиці у Європейських державах», «Грипу птиці у Вінницькій області», та необхідності ізольованого утримання свійської птиці. Просимо населення негайно повідомляти про випадки захворювання та загибелі птиці (на підконтрольних територіях) до Кремінської районної державної лікарні ветеринарної медицини, телефон (06454) 2-30-02.

 

Начальник Кремінської районної державної
лікарні ветеринарної медицини                                        Валерій ЦАРЬОВ

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ
Україна

«Розробка проектно - кошторисної документації, проходження експертизи проекту, авторський нагляд та виконання робіт по заміні старих світильників на нові світлодіодні, заміна повітряних ліній на провід СІП, встановлення шаф управління з GSM-терміналами управління зовнішнім освітленням, встановлення шаф обліку електроенергії, влаштування захисного заземлення опор, утилізації демонтованих ламп».

Реалізація проекту за частину коштів кредиту та гранту, отриманого від НЕФКО.


 

Loading...


Loading...

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ
Україна

«Розробка проектно-кошторисної документації, поставка обладнання та матеріалів, виконання всього комплексу робіт з капітального ремонту фасаду, віконних та дверних прорізів, покриття покрівлі та двоскатного даху будівлі, а також встановлення додаткового енергоефективного обладнання дошкільного навчального закладу №2 «Катруся» за адресою: Україна, Луганська область, м. Кремінна, вул. Шевченко, 31».

Реалізація проекту за частину коштів кредиту та гранту, отриманого від НЕФКО.


Loading...


Loading...

Спочатку давайте розберемося, що саме входить до пенсійного стажу?

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» без сплати внесків до Пенсійного фонду у страховий стаж зараховуються: строкова служба в армії; догляд за дитиною-інвалідом; військова служба; відпустка по вагітності та пологах; відпустка по догляду за дитиною до 3 років; строкова альтернативна (невійськова) служба; перебування на фронті або участь у бойових діях; період перебування за кордоном дружин або чоловіків дипломатів під час служби; інвалідність через нещасний випадок на виробництві або профзахворювання; виконання обов’язків батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу; служба у воєнізованих формуваннях, гірничо-рятувальних частинах і аварійно-рятувальних підрозділах, створених відповідно до законодавства України; період отримання матеріальної допомоги на професійну підготовку/перепідготовку та підвищення кваліфікації, а також допомоги по безробіттю; догляд за інвалідом I групи, престарілим, що вимагає постійного догляду (по МСЕК), або особою, що досягла 80 років, якщо такий догляд здійснює непрацююча працездатна людина.

Із введенням страхового стажу (з 2004 року) не важливо, скільки людина фактично працювала – значення має, протягом якого періоду і скільки сплачував роботодавець за неї страхові внески до Пенсійного фонду. Трудовий стаж, отриманий до січня 2004-го, автоматично прирівнюється до страхового стажу. Після зазначеної дати для розрахунку пенсії має значення період сплати страхових внесків.

До страхового стажу при призначенні пенсії за віком зараховується час перебування на інвалідності у разі, якщо ця інвалідність настала внаслідок професійного захворювання чи внаслідок трудового каліцтва. Якщо інвалідність настала внаслідок загального захворювання, то роки перебування не зараховуватимуться до наявного в неї страхового стажу при призначенні пенсії за віком.

Сєвєродонецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

В останні роки кількість банківських відділень та банкоматів неухильно знижується, зокрема за 2014-2019 роки ліквідовано більше 80 банків, тільки за 2018 рік скорочено 980 банківських структурних підрозділів. Більшість скорочених відділень банків припадає на невеличкі населені пункти Україні, де мешканці залишаються без банківських послуг, в тому числі не мають можливості скористатись банківськими картками для отримання пенсії та інших соціальних виплат.

Особливо гостро проблема торкається інвалідів та осіб похилого віку, які обмежені в самостійному пересуванні та позбавлені можливості прибути до відділень банків поза межами місця свого проживання.

Тобто, фактично, маючи банківські платіжні картки, такі категорії громадян України залишаються без пенсійних та інших соціальних виплат, гарантованих державою.

Натомість, при виплаті пенсій та інших соціальних виплат через відділення поштового зв’язку з боку АТ «Укрпошта», здійснюється виплата пенсій з доставкою додому на адресу за місцем фактичного проживання пенсіонера.

Таким чином, АТ «Укрпошта» виконує взяті на себе перед Пенсійним фондом зобов'язання, і одночасно фактично виконує соціальні функції, забезпечуючи своєчасну виплату пенсій та соціальних виплат незахищеним верстам населення по всій території України.

При цьому, функціонування мережі стаціонарних та пересувних відділень АТ «Укрпошта» забезпечує надання поштових, фінансових та послуг з доставки і виплаті пенсій та інших соціальних виплат по всій території країни, незважаючи на кількість населення.

Згідно статті 47 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», статті 15 Закону України «Про поштовий зв'язок», абзацу першого пункту 1.5, абзацу другого пункту 1.7 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, пунктів 1.7, 1.13 Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв'язку, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства праці та соціальної політики України від 28.04.2009 № 464/156, постановою правління Пенсійного фонду України від 28.04.2009 № 14-1, виплата пенсії здійснюється через відділення поштового зв’язку АТ «Укрпошта» або на банківський рахунок, відкритий у відділені банку.

Для забезпечення пенсійними та іншими соціальними виплатами населення України, недопущення виникнення соціального напруження, пов‘язаного з ускладненнями в отриманні пенсій та інших соціальних виплат через банківські установи та банкомати, АТ «Укрпошта» потрібна підтримка з боку органів місцевого самоврядування для розповсюдження інформації щодо зручності отримання пенсій та інших соціальних виплат через мережу відділень АТ «Укрпошта» та можливості переведення пенсій та інших соціальних виплат до поштових відділень АТ «Укрпошта».

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області доводить до відома роботодавців, що наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 №246, зареєстрованим в міністерстві юстиції України 23.07.2007 за №846/14113 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 №107), затверджений Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій (далі – Порядок).

 1. Мета, склад та зміст містобудівної документації.

Генеральний план, план зонування території (зонінг) – містобудівна документація, призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території міста з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Фізичні та юридичні особи мають право безперешкодно отримувати інформацію, що стосується завдання та змісту Генерального плану, плану зонування у повному обсязі та зобов’язані керуватися ним під час формування та реалізації намірів будівництва, використання земельних ділянок та експлуатації об’єктів містобудування, а також вирішення інших питань використання території міста.

Генеральний план, план зонування призначений для:

 1. Регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;
 2. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб;
 3. Забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку населенного пункту, взаємоузгодження державних інтересів, громади та інвесторів;
 4. Забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та землекористуванням;
 5. Сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку міста з урахуванням його містобудівних особливостей, об’єктів історико-культурної спадщини та екологічного стану;
 6. Розвитку інженерної та транспортної інфраструктури населеного пункту;
 7. Вдосконалення мережі соціально-культурного та торгівельно-побутового обслуговування населення;
 8. Збереження об’єктів природно-заповідного фонду.

Генеральний план, план зонування території здійснюється з дотриманням таких вимог:

- урахування попередніх рішень щодо планування і забудови території;
- виділення зон обмеженої містобудівної діяльності;
- відображення існуючої забудови територій, інженерно-транспортної інфраструктури, а також основних елементів планувальної структури територій;
- урахування місцевих умов під час визначення функціональних зон;
- установлення для кожної зони дозволених і допустимих видів користування територій для містобудівних потреб, умов та обмежень щодо їх забудови;
- відображення меж прибережних захисних смуг і пляжних зон водних  об'єктів.

Параметри використання територій та будівель, запропонованих для розташування у межах декількох земельних ділянок або окремої земельної ділянки, зокрема функціональне призначення, граничні поверховість та площа забудови, розміщення якої можливе на ділянці, є обов’язковими для врахування під час планування намірів забудови.

За порушення вимог, встановлених генеральним планом, планом зонування території, фізичні та юридичні особи несуть відповідальність відповідно до закону.

Проектна документація містить текстові та графічні матеріали.

«Генеральний план, план зонування території міста Кремінна Луганської області» (креслення генерального плану та плану зонування розроблені на територію міста в масштабі 1:5000 та 1:25000) де відображені модель перспективного розвитку населеного пункту та територіальні зони, для яких визначаються переважні та допустимі види забудови та використання.

 1. Відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розробляння.

Замовник: Кремінська міська рада, проспект Дружби, 13, місто Кремінна, Кремінського району, Луганської області, 92905, тел. 06454 21641.

Розробник: ТОВ «ІНСТИТУТ ХАРКІВПРОЕКТ» (ГАП – З.В. Соболєва), проспект Науки, 38, місто Харків, 61166, тел. 702 56 59.

Фінансування робіт здійснювалось за рахунок Державного фонду регіонального розвитку.

Підстава розроблення проекту: Рішення сесії Кремінської міської ради від 05.02.2013 № 33/7.

 1. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації – Генеральним планом, планом зонування території міста Кремінна Луганської області.

З проектом можна ознайомитись у приміщенні Кремінської міської ради за адресою: Кремінський район, м. Кремінна, проспект Дружби, 13, каб. 3.

Строк ознайомлення 1 місяць.

 1. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій - Дзивульський Георгій Анатолійович – перший заступник Кремінського міського голови.

 1. Відомості про стан подання і строк завершення розгляду пропозицій.

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення. Пропозиції до генерального плану, плану зонування території міста Кремінна Луганської області приймаються за адресою: 92905 Луганська область, Кремінський район, м. Кремінна, проспект Дружби, 13, каб. 3.

Пропозиції будуть розглянуті у порядку передбачену постановою КМУ № 555 від 25.05.2011 року.

Пропозиції подаються фізичними та юридичними особами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я по батькові, місце проживання, особистим підписом, назви та адреси юридичної особи і повинні містити обґрунтування із урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

 • повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
 • юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
 • власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, на суміжних з нею територіях;
 • представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
 • народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначені пунктом 7 Порядку або подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.

Надані громадкістю пропозиції підлягають реєстрації органом місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником проекту містобудівної документації у місячний строк. За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

 1. Строк завершення розгляду пропозицій – один місяць.
 2. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів.

Матеріали генерального плану та плану зонування території міста Кремінна Луганської області розміщені на сайті Кремінської міської радиhttp://bit.ly/KremGenPlan2019 .
 Додаток:

До уваги операторів ринку (в т.ч. закладів громадського харчування- ресторанів, кафе, барів, їдалень, піцерій, кав’ярень, кондитерських, бістро, закладів швидкого приготування їжі тощо).
Рубіжанське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області повідомляє: що набув чинності 06.08.2019 Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» від 06.12.2018№ 2539-VIII.

Він наближує українське законодавства до положень Регламенту ЄС №1169/2011від 25 жовтня 2011 р. щодо надання споживачам інформації про харчові продукти.
У разі його запуску споживач отримує інформацію про харчовий продукт (з використанням маркування, супровідних документів, сучасних засобів дистанційного зв’язку, тощо) про: категорію, характерні ознаки, властивості, склад, кількість, термін придатності, країну походження або місце походження, спосіб виготовлення або виробництва харчового продукту.

Серед основних новел Закону слід відзначити наступні:
• встановлення вимог до забезпечення розбірливості інформації, зокрема до мінімального розміру шрифту, яким надається обов’язкова інформація про харчовий продукт (висота малих літер без виносних елементів відповідно до європейського законодавства має дорівнювати або перевищувати 1,2 мм; в Україні зараз — 0,8 мм);
• надання інформації про алергени (виділення шрифтом, стилем або кольором у переліку інгредієнтів);
• встановлює однакові вимоги про надання інформації про харчові продукти, які продаються у магазині та дистанційно;
• обов’язкова вказівка про наявність у продуктові рафіновані олії або жири рослинного походження (зокрема, пальмову олію);
• надання споживачеві інформації про те піддавався чи ні харчовий продукт заморожуванню/розморожуванню;
• застосування нового для України підходу до позначення термінів придатності харчового продукту в залежності від того, чи є харчовий продукт швидкопсувним у зв’язку з мікробіологічними властивостями;
• про фактичний вміст спирту (для напоїв з вмістом етилового понад 1,2% об’ємних одиниць) та допустимі відхилення у визначенні фактичного вмісту спирту.

Якщо оператори ринку додають іншу необовязкову інформацію про харчові продукти, то вона:
• не повинна вводити споживачів в оману;
• бути незрозумілою або заплутаною для споживача;
• має, у разі необхідності, базуватися на відповідних наукових даних.

Понеділок, 02 вересня 2019 14:39

Шановні пасажири!

За проханням студентів та мешканців м.Кремінна рейси з автостанції м.Кремінна о 07:00 та о 07:15 будуть виконуватися по вул. Трудова м.Рубіжне (зупинки: 111, РІПТ, ГІПРО).

Адміністрація Кремінського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства інформує абонентів-громадян, колективні садівництва і огородництва міста, що згідно з рішенням виконавчого комітету Кремінської міської ради від 20 травня 2019 року №137 затверджено норми відпускання води для ведення особистого підсобного господарства в місті Кремінна на 2019 рік.


1. САДИ І ПРИСАДИБНІ ДІЛЯНКИ
Норма відпускання – 6 літрів/м2 на добу

2. КВІТНИКИ Й ГАЗОНИ
Норма відпускання – 6 літрів/м2 на добу

3. ТЕПЛИЦІ ЗЕМЛЯНІ
Норма відпускання – 15 літрів/м2 на добу

4. ТЕПЛИЦІ СТЕЛАЖНІ ЗИМОВІ, ПАРНИКИ ВСІХ ТИПІВ
Норма відпускання – 6 літрів/м2 на добу

Встановлений період для проведення поливних робіт на присадибних ділянках, в садах, городах: з 01.06.2019 до 15.08.2019.
Контактні телефони: 2-40-84; 066-668-36-85.

Адміністрація Кремінського ВУВКГ

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СОРОК ЧЕТВЕРТА
CECIЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«24» квітня 2019 року

Кремінна

№44/8

Про призначення уповноваженої
особи з питань забезпечення
рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків та затвердження
Положення про уповноважену особу

 

З метою сприяння в проведенні діяльності по локалізації Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека» та Національного плану дій, відповідно статті 12 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИРІШИЛА:

 1. Призначити заступника міського голови Макогон Н.М. уповноваженою особою (координатором) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Кремінській міській раді.
 2. Затвердити Положення про уповноважену особу з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Кремінській міській раді (додається).
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                      Ю.О. Прокопенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Кремінської

міської ради від 24.04.2019 №44/8

 

ПОЛОЖЕННЯ
про
уповноважену особу з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Кремінській міській раді

Питання поновлення договорів оренди землі було, є і найближчим часом залишатиметься одним з найбільш актуальних у відносинах між орендарями та орендодавцями земельних ділянок.

Статтею 764 Цивільного кодексу України передбачено такий правовий механізм, як поновлення договору найму, який зводиться по суті до автоматичного продовження попередніх договірних відносин на той самий строк без укладення нового договору за умови, по-перше, що наймач продовжує користуватися майном після закінчення строку договору найму, та, по-друге, відсутні заперечення наймодавця протягом одного місяця.

Частинами першою-п'ятою статті 33 Закону України «Про оренду землі» передбачено два випадки поновлення (пролонгації) договору оренди землі:

1) у разі належного виконання орендарем своїх обов’язків за договором, строк якого закінчується, орендар отримує переважне право перед іншими особами на укладання договору оренди землі на новий строк.

Так, орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі.

До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проект додаткової угоди.

При поновленні договору оренди землі його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.

Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень, укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі. За наявності заперечень орендодавця щодо поновлення договору оренди землі орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.

2) орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди за відсутності протягом одного місяця після закінчення дії договору оренди листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі.

Тож, у разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

Додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення має бути укладена сторонами у місячний строк в обов’язковому порядку.

Відмова, а також наявне зволікання в укладенні додаткової угоди до договору оренди землі може бути оскаржено в суді.

Відповідно до останнього абзацу статті 33 Закону України «Про оренду землі» у разі зміни межі або цільового призначення земельної ділянки поновлення договору оренди землі здійснюється у порядку одержання земельної ділянки на праві оренди.

Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД
ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ У ДОНБАСЬКОМУ РЕГІОНІ
Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами
споживання електричної і теплової енергії у Луганській області

93400, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 33, тел.: (06452) 5-48-25, факс (06452) 5-48-25;
е-mail: gosenergЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Web: https://den.energy.gov.ua


Керівникам суб’єктів електроенергетики,
споживачів електричної енергії;
суб’єктів відносин у сфері теплопостачання –
фізичних та юридичних осіб, які здійснюють виробництво,
транспортування, постачання теплової енергії,
теплосервісних організацій, споживачів теплової енергії,
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

«Щодо підготовки енергетичних господарств
до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Для організації належної та своєчасної підготовки енергетичного господарства підпри-ємств, установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період інспекція Держенергонагляду вважає за необхідне звернути Вашу увагу, що тільки своєчасно розпочата та організаційно забезпечена робота може гарантувати його стале функціонування в зимовий період.

Експлуатація енергетичних установок споживачів електричної та теплової енергії має бути організована у відповідності з вимогами чинних нормативних документів, при цьому роботи з підготовки енергетичних господарства до осінньо-зимового періоду мають особливу важливість. Тому інспекція Держенергонагляду рекомендує при підготовці відповідних заходів врахувати та забезпечити до початку осінньо-зимового періоду виконання таких основних робіт:

 • ремонтів обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж у необхідних обсягах;
 • постачання палива у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів;
 • приведення схем електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями;
 • укомплектування аварійного запасу обладнання, запасних частин та матеріалів, інстру-ментів, знаряддя, засобів захисту, теплого спецодягу;
 • підготовку машин та механізмів до робіт в умовах понижених температур;
 • випробування та налагодження обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж в необхідних обсягах;
 • промивання устаткування та трубопроводів теплових мереж, центральних теплових пунктів систем теплопостачання;
 • розроблення експлуатаційних режимів роботи систем теплопостачання, а також заходів з їх забезпечення;
 • перевірку пристроїв релейного захисту та автоматики;
 • перевірку технічного стану теплових пунктів, елеваторних вузлів, насосних агрегатів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автома-тики;
 • гідропневматичну, а у разі необхідності - хімічну промивку внутрішньобудинкових мереж;
 • теплоізоляції споруд, інженерних об'єктів та під'їздів житлових будинків до вимог нормативної та проектної документації, що повинно забезпечити належний тепловий опір огороджувальних конструкцій, вікон, дверей в опалювальний сезон;
 • перевірку захисту засобів обліку електричної та теплової енергії до роботи в умовах низьких температур;
 • протиаварійних тренувань з відповідним персоналом;
 • комплектації робочих місць персоналу оперативною та технічною документацією;
 • організацію введення в дію протиаварійних заходів у разі їх застосування в установленому порядку;
 • у разі необхідності перегляд Актів аварійної, екологічної та технологічної броні електропостачання;
 • перегляд та внесення, за необхідності, змін до договорів на енергопостачання, а також перевірку відповідності вимог Положення про оперативну взаємодію з місцевою енергопостачаль-ною організацією.

Впровадити наказом по підприємству (установі) «Інструкцію з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів», затверджену наказом Мінпаливенерго України від 04.08.2006 р. № 270, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 22.08.2006 р. за № 993/12867.

На кожному підприємстві, установі та організації, виходячи з місцевих умов, повинні бути розроблені та введені в дію конкретні організаційні та технічні заходи (далі – Заходи), які в обов'язковому порядку повинні включати наведені вище роботи з конкретизацією обладнання, термінів виконання та осіб, відповідальних за їх виконання.

Нагадування:

Відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далі – ППТГ до ОП), затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 р. № 620/378, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 31.12.2008 р. за № 1310/16001, підпри-ємства, установи та організації зобов’язані надати Заходи та копії розпорядчих документів (за наявності), якими ці заходи вводяться в дію, на адресу інспекції Держенергонагляду у Луганській області або на електронну скриньку е-mail: gosenergЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. в термін до 01 червня 2019 року.

За підсумками проведеної роботи з підготовки теплового господарства до опалю-вального періоду на підприємстві, установі та організації створюється комісія за участю представника інспекції Держенергонагляду в Луганській області, яка здійснює перевірку готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період у термін не пізніше 25 вересня 2019 року, та за результатами якої складаються акти готовності енергетичного господарства до опалювального сезону за формами, наведеними в додатках №№ 1, 3 та 4 до ППТГ до ОП.

Окремо надаємо Вам основні умови щодо підписання акту стану готовності теплового господарства в опалювальний період (додаток № 1).

З приводу питань, які виникають в процесі підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, Ви можете звертатись до інспекції Держенергонагляду у Луганській області.

 

Начальник інспекції Держенергонагляду
у Луганській області                                                                                             Є.В. Ходьков


Додаток № 1
до інформаційного листа

Основні умови щодо підписання акту стану готовності
теплового господарства в опалювальний період.

(Відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду,
затверджених Міністерством палива та енергетики України і Міністерством з питань
житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 р. № 620/378
(далі – ППТГ до ОП)
та Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених
Міністерством палива та енергетики України від 14.02.2007 р. № 71
(із змінами і доповненнями) (далі – ПТЕ ТУ і М)).

 1. Наказ або розпорядження про створення комісії з перевірки готовності теплового господарства суб’єкта господарювання до роботи в опалювальний період. В склад комісії включити представника інспекції Держенергонагляду.
 2. Розроблені заходи щодо підготовки теплового господарства суб’єкта господарю-вання до опалювального періоду.
 3. Наказ про призначення відповідальних осіб за технічний стан і безпечну експлуатацію теплового господарства суб’єкта господарювання із зазначенням об’єктів, за які відповідає особа.
 4. Протоколи та (або) посвідчення про перевірку знань вимог правил ПТЕ ТУ і М та ППТГ до ОП у відповідальних осіб.
 5. Наказ щодо складу комісії (за наявності), атестованої у встановленому порядку (в навчально-курсових комбінатах) з перевірки знань персоналу з вимог правил ПТЕ ТУ і М, ППТГ до ОП, та експлуатаційних інструкцій в обсязі посадових (виробничих) інструкцій.
 6. Матеріали атестації персоналу з питань ПТЕ ТУ і М, ППТГ до ОП та експлуата-ційних інструкцій (журнали, протоколи, посвідчення).
 7. Акти проведення Держперевірки вимірювальних приладів (теплолічильники, мано-метри, термометри), які встановлені на теплових системах суб’єктів господарювання.
 8. Акти гідравлічного випробування теплових мереж та систем опалення, гарячого водопостачання (водонагрівачів), із позначенням тиску та результатів випробування.
 9. Акт готовності до опалювального періоду за формою додатку № 4, отриманий від теплопостачальника.
 10. Звернення на ім’я начальника інспекції Держенергонагляду в Луганській області Ходькова Є.В. за адресою: 93400, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 33, щодо направлення інспектора Держенергонагляду для участі в комісії суб’єкта господарювання з перевірки готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період 2019-2020 Вказати контактний телефон.
 11. Оформлення і підписання актів стану готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період за формою додатка № 1 до ППТГ до ОП (у кількості не менше 3-х примірників) здійснюється членами комісії суб’єкта господарювання на кожний об’єкт та закріплюється печаткою суб’єкта господарювання.
 12. Оформлення і підписання акту готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період за формою додатка № 3 ППТГ до ОП (у кількості не менше 3-х примірників) здійснюється членами комісії суб’єкта господарювання по підприємству, організації, установі в цілому та закріплюється печаткою суб’єкта господарювання.
 13. Із виникаючими питаннями звертатися до інспекції Держенергонагляду у Луганській області за адресою: 93400, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 33 або за тел. (06452) 5-48-25, 4-02-34 (запрошувати інспектора теплоенергетичного напрямку).
Понеділок, 11 березня 2019 16:38

#монетизація_субсидій

#монетизація_субсидій

http://www.oschadbank.ua/ua/sd

Для отримання субсидій у грошовій формі необхідно попередньо зареєструватися на сайті Ощадбанку 

Субсидіантам, які не є пенсіонерами та не мають поточного рахунку в Ощадбанку, необхідно перед відвідуванням банку ПРОЙТИ РЕЄСТРАЦІЮ на офіційному сайті https://www.oschadbank.ua/ua/sd або в Контакт-центрі Ощадбанку за тел.: 0 800 210 800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по території України). Це дасть субсидіанту змогу обрати найближче відділення, зручний час та дату для отримання субсидії без черг. З собою потрібно мати лише паспорт та ідентифікаційний код.

Звертаємо увагу, що в першу чергу відділення будуть обслуговувати клієнтів, які зареєструвались та прийшли у призначений їм час. Тому, якщо субсидіант прийде до відділення без реєстрації і співробітники не матимуть змоги його обслуговувати (будуть обслуговувати тих, хто зареєструвався і прийшов у призначений час або раніше), йому запропонують пройти реєстрацію або зачекати своєї черги. Якщо не буде клієнтів, що прийшли у призначений час, субсидіанту, який попередньо не зареєструвався, зможуть одразу виплатити належні кошти.

Увага! Субсидіантам, які не є пенсіонерами та вже мають поточний рахунок в Ощадбанку для виплати соціальної допомоги/депозитів/заробітної плати, НЕ ПОТРІБНО реєструватись для отримання субсидії. Її буде автоматично зараховано саме на цей рахунок, і Ощадбанк надішле SMS про її надходження (за умови активованої клієнтом послуги SMS-банкінгу).

Увага! Субсидіантам-пенсіонерам НЕ ПОТРІБНО реєструватись для отримання субсидії. Пенсіонери-субсидіанти отримають субсидію одночасно з пенсією через Укрпошту або на свій банківський пенсійний рахунок у звичайні строки (в Ощадбанку чи іншому банку, в якому вони зазвичай отримують пенсію). Субсидіанти-пенсіонери, які отримують пенсію в Ощадбанку, отримають від банку SMS про надходження субсидії (за умови активованої клієнтом послуги SMS-банкінгу).

Довідково:

 • Щодо інформації з будь-яких питань, пов’язаних із призначенням субсидії, субсидіантам слід звертатись до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, телефонувати на урядову «гарячу лінію» (1545) або подавати звернення на сайті урядового контактного центру www.ukc.gov.ua.
 • Щодо інформації про спожиті послуги, нараховані суми, розмір заборгованості/переплати субсидіанти можуть звертатись до постачальників комунальних послуг.
 • Щодо реєстрації для відвідування відділення та механізму отримання виплат потрібно звертатись до Контакт-центру Ощадбанку, тел.: 0 800 210 800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по території України).

 Відповідно Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого Постановою КМУ від 01.06.2011 № 869 та змінами до постанови, адміністрацією підприємства сформовані тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення на 2019рок.

 Формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення здійснюється з урахуванням витрат за кожним видом діяльності(водопостачання та водовідведення), облік яких ведеться підприємством окремо. КП «КВКГ» здійснює розподіл витрат між видами господарської діяльності, зокрема пов’язаних з централізованим водопостачання та водовідведення,в в установленому законодавством порядку. Не включаються до розрахунку тарифів витрати, які не використовуються для визначення об’єкта оподаткування відповідно до вимог розділу III Податкового кодексу України .

 Формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення здійснюється підприємством відповідно до річних планів діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, економічно обґрунтованих планових витрат, визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів,у тому числі галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємстві з урахуванням основних особливостей технологічних процесів конкретного виробництва, техніко–економічних розрахунків, кошторисів з урахуванням ставок податків і зборів, цін на матеріальні та паливно-енергетични ресурси, норми з оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговування виробництвом у планованому періоді.

Найменування послуги

Група споживачів

Собівартість без ПДВ, грн/1 м3

Тариф з ПДВ,
грн
/1 м3

1

2

3

4

Централізоване водопостачання

І група – населення

 

13,1408

 

15,769

ІІ група – бюджетні установи та організації

14,9282

17,9138

ІІІ група – інші споживачі

14,9282

17,9138

Централізоване водовідведення

І група – населення

11,5205

13,8246

ІІ група – бюджетні установи та організації

12,7767

15,332

ІІІ група – інші споживачі

12,7767

15,332

Сєвєродонецьке МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз» повідомляє Вас, що 08 лютого 2019 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 63 від 30.01.2019р. (далі — Постанова), якою встановлено наступні норми споживання природного газу побутовим споживачам у разі відсутності лічильників газу:

Вид споживання природного газу

Одиниця виміру

Норма споживання

Плита газова за наявності централізованого постачання гарячої води

куб. метрів людино-місяць

3,29

Плита газова у разі відсутності централізованого постачання гарячої води та газового водонагрівача

куб. метрів людино-місяць

5,39

Плита газова та газовий водонагрівач

куб. метрів людино-місяць

10,49


Також, згідно з пунктом 2 Постанови, Сєвєродонецьке МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз» виконає перерахунок нарахувань за спожитий природний газ побутовим споживачам, у яких відсутній лічильник газу, за період з 09 серпня 2018 року по 08 лютого 2019 року, відповідно до вищезазначених норм.

І Н Ф О Р М А Ц І Я

 КРЕМІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ

Філії Державної установи «Центр пробації» у Луганській області

Начальник відділу

 

 

Контактні дані:

 

 Костоглод Тетяна Сергіївна,
 підполковник внутрішньої служби

______________________________________________________

 поштова адреса:
 пров. Піщаний,1, м. Кремінна, 92905

 тел.: 099-07-53-655

 електронна скринька:
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Графік роботи:

 понеділок – четвер: 09:00 – 18:00

 п’ятниця: 09:00 – 16:45

 обідня перерва: 13:00 – 13:45

 вихідний: субота, неділя

 

Завдання і функції уповноважених органів з питань з питань пробації визначені Законом України «Про пробацію», Кримінальним, Кримінальним процесуальним, Кримінально-виконавчим кодексами України та іншими законами України.

ПРОБАЦІЯ - ЦЕ ...

 • забезпечення безпеки суспільства (громади) шляхом запобігання вчиненню правопорушень;
 • надання суду інформації, що характеризує обвинувачену особу для прийняття справедливого рішення (складення досудової доповіді);
 • організація виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;
 • пробаційний нагляд: контроль за особою, яка вчинила правопорушення, а також допомога, спрямована на підтримку такої особи в суспільстві (консультації, мотивування до змін, сприяння у вирішенні проблемних питань);
 • допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі, в адаптації до життя в суспільстві.

ДО КОГО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРОБАЦІЯ?

 • особа, щодо якої складається досудова доповідь;
 • особа, засуджена до покарання, що не пов’язане з позбавленням волі, як от: заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадські та виправні роботи;
 • особа, якій покарання у виді позбавлення волі замінено на покарання у виді громадських або виправних робіт;
 • особа, звільнена з випробувальним терміном від відбування покарання у виді позбавлення (обмеження) волі;
 • звільнена від відбування покарання вагітна жінка та жінка, яка має дитину віком до трьох років;

особа, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі.

 ПЕРЕВАГИ ПРОБАЦІЇ:

ДЛЯ ОСОБИ, яка вчинила правопорушення:

 • можливість змінитись без перебування у місцях позбавлення волі (ізоляції від суспільства), підтримка на шляху до змін;
 • збереження сімейних стосунків та зв’язків у громаді;
 • збереження роботи та житла;
 • позитивний соціальний ефект: особа не втрачає соціальні зв’язки та шанс створити сім’ю.

ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА (ГРОМАДИ):

 • убезпечення громади від вчинення повторних злочинів;
 • справедливе здійснення правосуддя: баланс між карою за вчинене правопорушення, відшкодуванням завданої шкоди та інтересами членів суспільства.

ДЛЯ ДЕРЖАВИ:

 • зниження злочинності;
 • зниження кількості ув’язнених в місцях позбавлення волі осіб;
 • позитивний економічний ефект: утримання правопорушника у місцях позбавлення волі набагато дорожче для держави, ніж перебування на пробації; а також залишаючись у суспільстві особа не втрачає роботу та сплачує внески у держбюджет;
 • дотримання міжнародних стандартів.

ВИДИ ПРОБАЦІЇ:

 • Досудова пробація – забезпечення суду інформацією, що характеризує особу, яка обвинувачується у вчиненні правопорушення, з метою врахування обставин її життя для прийняття судом справедливого рішення про міру її відповідальності (складення досудової доповіді).
 • Наглядова пробація - здійснення наглядових та соціально-виховних заходів: надання психологічної, консультативної та інших видів допомоги, сприяння працевлаштуванню, залучення до навчання, участь у виховних заходах та соціально-корисній діяльності, проведення індивідуально-профілактичної роботи відносно особи, до якої застосовується пробація.
 • Пенітенціарна пробація - це допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі у трудовому та побутовому влаштуванні за обраним нею місцем проживання, влаштування до закладів охорони здоров"я та сприяння в адаптації до життя у суспільстві.

 

Додатково: Запрошуємо до співпраці небайдужих громадян в якості волонтерів пробації.

ПАТ «Луганськгаз» інформує вас про те, що Постановою від 27 листопада 2018 року, у справі №826/2507/18 від 30.05.2018р. (за позовом ПАТ “Хмельницькгаз” до Кабінету Міністрів України) Верховний суд України, скасував дію норм споживання газу без лічильників, які були затверджені постановами Кабінету Міністрів України № 203 та 204 від 23 березня 2016 року. Ці постанови визнані протиправними та нечинними через порушення регламенту при затвердженні, а також відсутність будь-яких обґрунтувань і розрахунків.

Так, у ході розгляду справи, ПАТ “Хмельницькгаз” були наведені науково-статистичні дослідження споживання газу та фактичні дані, які вказують на те, що норми, які діяли до 1 листопада 2018 року, були майже в 3 рази нижче реального споживання.

Крім того, було доведено, що постанова Кабінету Міністрів України №203 від 23 березня 2016 року була прийнята з порушенням процедури, визначеної Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, згідно з якою затвердження регуляторного акту Кабінету Міністрів України передбачає його аналіз, попереднє оприлюднення проекту регуляторного акту та подання його на погодження із уповноваженим органом. В даному випадку – з Державною регуляторною службою.

У зв’язку з  цим з 01 грудня 2018 року діють наступні норми споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників, затверджені постановою  Кабінету Міністрів України №619 від 08.06.1996 р. (у редакції від 29.10.2002 р.):

Вид споживання природного газу

Одиниця виміру

Норма споживання

Плита газова за наявності централізованого гарячого водопостачання

на 1 особу, куб.м

9,8

Плита газова у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання

на 1 особу, куб.м

18,3

Плита газова та газовий водонагрівач

на 1 особу, куб.м

23,6


Що ж стосується перерахунку обсягів споживання за попередні періоди, коли застосовувалися занижені норми, що стали нелегітимними, то ця проблема потребує врегулювання з боку Кабінету Міністрів України, з урахуванням заборгованості за спожитий, але не сплачений газ. До врегулювання питання щодо механізму компенсації заборгованості яка виникла внаслідок перерахунку за час дії занижених норм, які були визнані Верховним судом незаконними, примусове стягнення заборгованості здійснюватися не буде.

Повідомляємо, що в Україні розпочав свою діяльність проект ЄС/ПРООН «Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень» (HOUSES), діяльність якого поширюється на Луганську область. Проект має на меті стимулювати та підтримати створення ОСББ, підготувати їх для отримання фінансування та реалізації проектів з покращення стану будинків, а також, сприяти підвищенню обізнаності населення з питань енергоефективності та енергозбереження.

Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у проекті ініціативних груп, існуючих ОСББ, а також ЖБК, які мають намір перереєструватись в ОСББ, здійснити реєстрацію на онлайн-платформі http://houses.in.ua/registration/.

За більш детальною інформацією звертатися до сектору інвестиційної діяльності апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради (проспект Дружби, 13, кабінет №7) або до координатора Проекту HOUSES в Луганській області Світлани Коваль за телефоном +380667121547.

Відповідно до п.7 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого Постановою КМУ від 01.06.2011 №869 у разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення цін і тарифів на паливно-енергетичної та інші матеріальні ресурси. Може проводитися перерахування тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни. Підставою для перегляду вартості послуги стало:

 1. Збільшення вартості електроенергії з 2,3906 грн/кВт (без ПДВ) у березні 2018р. до 2,9000грн/кВт (без ПДВ) у січні 2019 року, ріст 21,3%
 2. Зміна мінімальної заробітної платою  з 3723грн до 4173грн., ріст на 12,1%
 3. Зміна на паливо-мастильні матеріали: бензин з 16,08 грн за 1литр(без ПДВ) до 26,25грн за 1лит (без ПДВ)- ріст на 63,2% ; дизельне паливо з 17.42 грн за 1 литр (без ПДВ) до 28,25 грн за 1 литр (без ПДВ) ріст на 62,2%
 4. Зміни в розрахунках рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за користування надрами
 5. На сьогоднішній день відшкодування собівартості послуги з централізованого водопостачання складає для населення 65,8 %, для бюджетних організацій та інших споживачів 91,8%. Відшкодування собівартості послуги з централізованого водовідведення складає для населення 67,6 %, для бюджетних організацій та інших споживачів 95,8%.

Таким чином, діючий тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення вже не може виконувати свого економічного призначення. В зв’язку з вищезазначеним Кремінським виробничим управлінням водопровідно-каналізаційного господарства проведено розрахунки коригування вартості послуги відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 « Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги». Згідно п.2  ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування затверджують ціни та тарифи на послуги, що надаються підприємствами житлово-комунального господарства на рівні не нижче економічно обґрунтованих витрат.

Приведення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованих витрат дасть можливість:

-надавати своєчасно та якісно послуги споживачам;
-своєчасну оплату за придбані енергетичні ресурси, отримані послуги інших підприємств;
-своєчасно сплачувати податки, збори та обов’язкові платежі до бюджету;
-зниження збитків по підприємству.

 

Розрахований тариф
на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення,
що надаються Кремінським виробничим   управлінням водопровідно-каналізаційного господарства
з 01лютого 2019 року

Найменування послуги

Група споживачів

Собівартість  без ПДВ, грн/ 1 м3

Тариф з ПДВ, грн/ 1 м3

1

2

3

4

Централізоване водопостачання

І група – населення

 

13,1408

 

15,769

ІІ група – бюджетні установи та організації

14,9282

17,9138

ІІІ група – інші споживачі

14,9282

17,9138

Централізоване водовідведення

І група – населення

11,5205

13,8246

ІІ група – бюджетні установи та організації

12,7767

15,332

ІІІ група – інші споживачі

12,7767

15,332

 

Перший заступник міського голови                          Г.А.Дзивульський

Середа, 05 грудня 2018 15:05

Допомога "одиноким матерям"

 

Доброго дня, 

Мене звати Наталя Узарська. Я власниця мережі салонів краси «Ледіспейс» і академії краси. Прошу вашої допомоги у розповсюдженні інформації щодо моєї соціальної програми для одиноких матерів. Ось посилання на неї: https://ladyspace.com.ua/socpm

Коротко про програму:

Ми хочемо допомогти жінкам-одиночкам швидко освоїти високооплачувану професію майстра мікроблейдингу, майстра перманентного макіяжу - чим дати змогу їм заробляти від 35 000 грн в регіонах і від 50 000 грн в столиці. Це дозволить жінкам повірити у себе та покращити соціальне становище своєї сім'ї.

В чому полягає наша допомога:

1. Ми повністю оплачуємо навчання;

2. Для жінок з регіонів ми готові оплатити дорогу до столиці;

3. Можемо допомогти з працевлаштування як в Києві, так і в регіонах.

У світі сьогодні так мало добра, а ми дійсно хочемо допомогти для тих, хто цього потребує. Впевнені, що серед наших майбутніх студентів знайдуться неймовірні таланти! Проте і без вашої допомоги нам не обійтись, адже без широкого розголосу, програма може не набрати потрібних оборотів. Не будьте байдужими - розмістіть, будь ласка, інформацію про нашу програму на вашом сайті. Ось посилання на детальну інформацію: https://ladyspace.com.ua/socpm

Мій фейсбук: https://www.facebook.com/nataliya.uzarskaya.natali

Мій телефон +38067 328 51 80

Сторінка 1 із 3
2020 Кремінська міська рада

Please publish modules in offcanvas position.