Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

BUS Довідка. Кремінна
Зеленая Кременная. Фотографии природы

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

П'ятниця, 28 травня 2021 10:53

Про створення Координаційної ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ЬЯТА
CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

 26 лютого 2021 року

Кремінна

№ 5/10

Про створення Координаційної ради
з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку,
запобігання та протидії домашньому насильству,
насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми,
впровадження Порядку денного 1325 «Жінки. Мир. Безпека»
Кремінської громади та затвердження Положення про неї

 

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Закону України «Про протидію торгівлі людьми», постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року №658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 р. № 1544-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2025 року», з метою забезпечення міжвідомчої співпраці щодо реалізації державної політики з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, в тому числі сексуальним домаганням та іншим формам сексуального насильства по відношенню до жінок та дівчат в публічних просторах, сексуальному насильству пов’язаному з конфліктом, та торгівлі людьми, розробки, впровадження та моніторингу міського плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека», на підставі рекомендацій комісії Кремінської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Створити Координаційну раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми, впровадження Порядку денного 1325 «Жінки. Мир. Безпека» Кремінської громади.
 2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань сім’ї ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми, впровадження Порядку денного 1325 «Жінки. Мир. Безпека» Кремінської громади (додаток).
 3. Уповноважити голову Кремінської міської ради Володимира Струка затвердити Склад Координаційної ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми, впровадження Порядку денного 1325 «Жінки. Мир. Безпека» Кремінської громади розпорядженням міського голови.
 4. Визнати таким, що втратило чинність рішення 46 сесії Кремінської міської ради 7 скликання від 05 червня 2019 року № 46/7 «Про затвердження складу Координаційної ради з питань ґендерної рівності, соціальної згуртованості, громадської безпеки та впровадження національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                   Володимир СТРУК


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішення сесії міської ради
від 26.02.2021 № 5/10

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання
та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми,
впровадження Порядку денного 1325 «Жінки. Мир. Безпека» Кремінської громади

Координаційна рада з питань з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми, впровадження Порядку денного 1325 «Жінки. Мир. Безпека» Кремінської громади (далі – Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється рішенням сесії Кремінської міської ради, а склад – розпорядженням міського голови, з метою забезпечення міжвідомчої співпраці щодо реалізації державної політики з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, в тому числі сексуальним домаганням та іншим формам сексуального насильства по відношенню до жінок та дівчат в публічних просторах, сексуальному насильству пов’язаному з конфліктом та торгівлі людьми, розробки, впровадженню та моніторингу селищного плану дій Порядку денного 1325, координації проведення інформаційно-просвітницьких заходів, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства та практики його застосування.

 1. Координаційна рада у своїй діяльності керується:

1.1. Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями керівника Луганської обласної державної адміністрації/обласної військово-цивільної адміністрації, рішеннями Кремінської міської ради, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

 1. Основними завданнями Координаційної ради є:

2.1. Сприяння координації дій органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, територіальних підрозділів органів державної влади, підприємств, установ та громадських організацій у вирішенні питань, пов’язаних з реалізацією сімейної політики, забезпеченням рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, попередженням домашнього насильства та насильства за ознакою статі, в тому числі сексуальним домаганням та іншим формам сексуального насильства по відношенню до жінок та дівчат в публічних просторах, сексуальному насильству пов’язаному з конфліктом, протидії торгівлі людьми та розробки, впровадженню і моніторингу міського плану дій на виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека»;

2.2. Сприяння та участь членів Координаційної ради у розробці, реалізації та моніторингу програм та заходів з питань сім’ї, запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі, в тому числі сексуальним домаганням та іншим формам сексуального насильства по відношенню до жінок та дівчат в публічних просторах, сексуальному насильству пов’язаному з конфліктом, гендерної рівності, протидії торгівлі людьми та міського плану дій 1325 «Жінки. Мир. Безпека»;

2.3. Сприяння формуванню позитивного ставлення до сім’ї, відповідального батьківства, відродженню та збереженню сімейних цінностей, утвердженню рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства, формування громадської думки щодо гендерної культури, запобігання соціальному сирітству;

2.4. Сприяння впровадженню політики щодо ліквідації дискримінації за ознакою статі, усуненню нерівності між жінками і чоловіками в громаді з реалізації їх прав та можливостей;

2.5. Широке інформування громадськості про стан реалізації місцевої політики з питань сім’ї, запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі, в тому числі сексуальним домаганням та іншим формам сексуального насильства по відношенню до жінок та дівчат в публічних просторах, сексуальному насильству пов’язаному з конфліктом, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми, розробці, впровадженню та моніторингу міського плану дій 1325 на виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека»;

2.6. Сприяння поширенню кращих практик та обміну досвідом щодо ґендерної політики в громаді та за її межами;

2.7. Сприяння локалізації Глобальної Флагманської ініціативи ООН Жінки «Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок та дівчат» з метою профілактики та протидії гендерно-зумовленому насильству, в тому числі сексуальним домаганням та іншим формам сексуального насильства по відношенню до жінок та дівчат в публічних просторах.

 1. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань:

3.1. Приймає, у межах своєї компетенції рішення, необхідні для координації діяльності структурних підрозділів міської ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, в тому числі сексуальним домаганням та іншим формам сексуального насильства по відношенню до жінок та дівчат в публічних просторах, сексуальному насильству пов’язаному з конфліктом, торгівлі людьми, та розробці, впровадженню і моніторингу міського плану дій 1325 на виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки.Мир.Безпека»;

3.2. Забезпечує підготовку проведення нарад з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, в тому числі сексуальним домаганням та іншим формам сексуального насильства по відношенню до жінок та дівчат в публічних просторах, сексуального насильства пов’язаного з конфліктом, торгівлі людьми та розробці, впровадженню і моніторингу міського плану дій 1325 на виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека»;

3.3. Координує проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, в тому числі сексуальним домаганням та іншим формам сексуального насильства по відношенню до жінок та дівчат в публічних просторах, сексуального насильства пов’язаного з конфліктом, торгівлі людьми та розробці, впровадженню і моніторингу міського плану дій 1325 на виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека»;

3.4. Взаємодіє із структурними підрозділами міської ради, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, правоохоронними органами, міжнародними організаціями з питань планування та проведення узгоджених заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, в тому числі сексуальним домаганням та іншим формам сексуального насильства по відношенню до жінок та дівчат в публічних просторах, сексуальному насильству пов’язаному з конфліктом, торгівлі людьми, гендерної рівності та демографічного розвитку та розробці, впровадженню і моніторингу міського плану дій 1325 на виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека»;

3.5. Члени Координаційної ради можуть приймати участь у проведенні урочистих заходів, соціальних акцій, конференцій, засідань «круглих столів», навчальних семінарів, інших масових заходів, пов’язаних з вирішенням питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі, в тому числі сексуальним домаганням та іншим формам сексуального насильства по відношенню до жінок та дівчат в публічних просторах, сексуальному насильству пов’язаному з конфліктом, протидії торгівлі людьми та розробці, впровадженню і моніторингу міського плану дій 1325 на виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека»;

3.6. Члени Координаційної ради, за потреби, беруть участь у розробці проєктів місцевих цільових програм, інших актів стосовно реалізації державної політики з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі, в тому числі сексуальним домаганням та іншим формам сексуального насильства по відношенню до жінок та дівчат в публічних просторах, сексуальному насильству пов’язаному з конфліктом, протидії торгівлі людьми та розробці, впровадженню і моніторингу міського плану дій 1325 на виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека», готує висновки щодо доцільності їх прийняття, а також їх відповідного фінансування;

3.7. Готує пропозиції щодо вдосконалення діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань забезпечення взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;

3.8. Ініціює проведення моніторингу виконання відповідних державних, регіональних та міських цільових програм, їх впливу на ситуацію у громаді та досліджень з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі, в тому числі сексуальним домаганням та іншим формам сексуального насильства по відношенню до жінок та дівчат в публічних просторах, сексуального насильства пов’язаного з конфліктом, протидії торгівлі людьми та міського плану дій 1325 на виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека».

 1. Склад Координаційної ради:

4.1 До складу Координаційної ради можуть входити заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Уповноважена особа з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі та домашньому насильству в Кремінській громаді), депутати міської ради, члени виконавчого комітету, представники та представниці структурних підрозділів міської ради, правоохоронних органів та сектору безпеки і оборони, прокуратури та судів, органів юстиції, фахівці соціальних служб і установ, представниці та представники комунальних підприємств, закладів освіти, медицини, громадських, міжнародних організацій та благодійних фондів, представники бізнесу, лідери громади, ветерани АТО/ООС, науковці, представники/ці груп самодопомоги. Координаційну раду очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів - уповноважена особа з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі та домашньому насильству.

 1. Координаційна рада має право:

5.1. Утворювати, в разі потреби, експертні та робочі групи із залученням представників структурних підрозділів міської ради, інших підприємств, установ, організацій, служб тощо (за згодою їх керівників) для підготовки пропозицій щодо ефективної реалізації на місцевому рівні державної політики з питань сім’ї, запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі, в тому числі сексуальним домаганням та іншим формам сексуального насильства по відношенню до жінок та дівчат в публічних просторах, сексуальному насильству пов’язаному з конфліктом, гендерної рівності, протидії торгівлі людьми та розробці, впровадженню і моніторингу міського плану дій 1325 «Жінки. Мир. Безпека»;

5.2. Вносити на розгляд міської ради, виконкому та голови Кремінської громади пропозиції/рекомендації щодо проблем з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, в тому числі сексуальним домаганням та іншим формам сексуального насильства по відношенню до жінок та дівчат в публічних просторах, сексуальному насильству пов’язаного з конфліктом, торгівлі людьми та розробці, впровадженню і моніторингу міського плану дій 1325 «Жінки. Мир. Безпека»;

5.3. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

5.4. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників структурних підрозділів міської ради та відповідальних виконавців інших установ, закладів, організацій, на яких покладені функції та відповідальність з впровадження та реалізації питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, в тому числі сексуальним домаганням та іншим формам сексуального насильства по відношенню до жінок та дівчат в публічних просторах, сексуальному насильству пов’язаному з конфліктом, торгівлі людьми та реалізації, впровадженню і моніторингу міського плану дій Порядку денного 1325 «Жінки. Мир. Безпека»;

5.5. Організовувати проведення конференцій, нарад, семінарів, інших заходів з питань, що належать до компетенції Координаційної ради;

5.6. Розглядати на своїх засіданнях напрацьовані громадськістю пропозиції щодо створення умов для забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у подоланні конфліктів, встановленні миру, процесах відновлення, протидії безпековим викликам, системної протидії насильству за ознакою статі та інше;

5.7. Вносити на розгляд голови міської ради пропозиції щодо внесення змін у міський план дій на виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека»;

5.8. Щорічно на своїх засіданнях розглядати звіт з моніторингу виконання міського плану дій щодо реалізації Національного плану дій на виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека».

 1. Організаційна діяльність Координаційної ради:

6.1. Формою роботи Координаційної ради є засідання (в тому числі з використанням онлайн формату), що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал;

6.2. Засідання Координаційної ради веде голова або, у разі його відсутності, заступник голови;

6.3. Для участі у засіданнях Координаційної ради, за необхідності можуть, запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, представники громадськості, науковці, засобів масової інформації, мешканці громади (без права голосування під час засідання);

6.4. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Координаційної ради;

6.5. Координаційна рада визначає порядок своєї роботи, приймає рішення, організовує та забезпечує їх виконання у межах своєї компетенції;

6.6. Рішення Координаційної ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні (при проведенні засідання у форматі онлайн режиму голосування проходить з використанням відповідних інструментів онлайн платформ і фіксується в запису засідання і в протоколі). У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні;

6.7. Рішення/рекомендації Координаційної ради оформлюється протоколом, який підписує головуючий на засіданні;

6.8. Рішення/рекомендації Координаційної ради доводяться до відома голови ради, виконавчого комітету, депутатів на сесіях рад, а рішення/рекомендації, прийняті з найбільш важливих питань, обов’язково доводяться до відома громадськості на офіційному сайті ради та через засоби масової інформації;

6.9. Протоколи засідань Координаційної ради мають рекомендаційний характер і повинні враховуватись головою ради, членами виконавчого комітету, депутатським корпусом, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, громадськими організаціями при реалізації державної політики з питань, пов’язаних з реалізацією сімейної політики, забезпеченням рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередженням домашнього насильства і насильства за ознакою статі, в тому числі сексуальним домаганням та іншим формам сексуального насильства по відношенню до жінок та дівчат в публічних просторах, сексуального насильства пов’язаного з конфліктом, протидією торгівлі людьми та розробки, впровадженням та моніторингом міського плану дій Порядку денного 1325;

6.10. Пропозиції та рекомендації, які Координаційна рада виносить своїм рішенням, при потребі враховуються в процесі обговорення питань і прийнятті остаточних рішень сесії ради, які стосуються діяльності органів місцевого самоврядування.

6.11. Склад Координаційної ради, зміни і доповнення нього приймаються на засіданні Координаційної ради більшістю голосів з наступним затвердженням розпорядженням міського голови;

6.12. Положення та зміни до нього про Координаційну раду приймаються на засіданні Координаційної ради більшістю голосів з наступним затвердженням рішенням сесії Кремінської міської ради;

6.13. Координаційна рада припиняє свою діяльність рішенням сесії Кремінської міської ради.

6.14. Координаційна Рада систематично інформує громадськість про свою діяльність у засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті громади та соціальних мережах.

6.15. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює Кремінська міська рада.

 

Секретар міської ради                                                                В.В Бабушкін

Т.в.о. заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів                        Н.М. Макогон

Read 428 times

Main Menu

Kremins'ka TG