Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

BUS Довідка. Кремінна
Зеленая Кременная. Фотографии природы

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Понеділок, 25 жовтня 2021 13:11

Про періодичне відстеження результативності регуляторного акту - рішення сесії міської ради «Про затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища»

ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності регуляторного акту – рішення сесії міської ради «
Про затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища»

 

 1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер:
  рішення сесії Кремінської міської ради «Про затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища» від 04.05.2011 № 9/2.
 2. Назва виконавця заходів з відстеження: відділ з питань ЖКГ, екології та управління комунальним майном Кремінської міської ради.
 3. Цілі прийняття акта:
  Концентрація коштів для фінансування природоохоронних, ресурсозберігаючих заходів, спрямованих на запобігання, зменшення і усунення забруднення навколишнього природного середовища, покращення існуючого стану навколишнього природного середовища на території Кремінської міської громади, а також заходів по зниженню впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення.
 4. Виконання заходів з відстеження: з 20.09.2021 по 25.10.2021.
 5. Тип відстеження: періодичне відстеження.
 6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний.
 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.
  Для встановлення кількісних значень показників результативності регуляторного акта використовувались дані відділу з питань ЖКГ, екології та управління комунальним майном та фінансового відділу за 2019-2020 роки. Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось шляхом узагальнення статистичних даних.
 8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Для визначення результативності регуляторного акта беруться такі показники:

Показники

2019 рік

2020 рік

різниця, %

Надійшло коштів

74,425

76,078

+ 102,22 %

Використано коштів

63,595

47,467

-25,36 %

При планових показниках доходів до Фонду навколишнього природного середовища на 2019 рік у сумі 67,125 тис.грн. надходження склали 74,425 тис.грн.

            Кошти направлено на:

- видалення бур’янів та карантинних рослин – 27,0 тис.грн.

- очищення території прилеглої до полігону ТПВ в районі контрольних свердловин – 36,595 тис.грн.

При планових показниках доходів до Фонду навколишнього природного середовища на 2020 рік у сумі 47,5 тис.грн. надходження склали 76,078 тис.грн.

            Кошти направлено на:

- видалення бур’янів та карантинних рослин – 47,467 тис.грн.

    9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення сесії міської ради «Про затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища» від 04.05.2011 № 9/2, виконано відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Враховуючи вищевикладене, проведений аналіз і періодичне відстеження результативності регуляторного акта свідчить про збільшення надходжень на здійснення природоохоронних заходів на території Кремінської міської громади, а також заходів по зниженню впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення, а, отже, про доцільність застосування рішення Кремінської міської ради «Про затвердження Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища».

            В цілому регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації мають позитивну динаміку.

Отже, рішення міської ради «Про затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища» від 04.05.2011 № 9/2, відповідає вимогам чинного законодавства, є актуальним для подальшого застосування.

Регуляторний акт потребує подальшого впровадження та не вимагає внесення змін.

 

Т.в.о. заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                 Наталя МАКОГОН

 

25.10.2021

Read 89 times

Main Menu

Kremins'ka TG