Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

BUS Довідка. Кремінна
Зеленая Кременная. Фотографии природы

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Понеділок, 25 жовтня 2021 14:29

Повторне відстеження результативності регуляторного акту – рішення сесії міської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2021 рік в адміністративних межах Кремінської міської ради»

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акту – рішення сесії міської ради «Про встановлення
ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2021 рік в адміністративних межах Кремінської міської ради»

 1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер:
  рішення сесії Кремінської міської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2021 рік в адміністративних межах Кремінської міської ради» від 24.06.2020 № 60/12.
 2. Назва виконавця заходів з відстеження: відділ із земельних питань та природних ресурсів Кремінської міської ради.
 3. Цілі прийняття акта:
  - дотримання вимог Податкового кодексу України в частині встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку;
  - створення рівних умов всім суб’єктам господарювання громади для розвитку підприємницької діяльності;
  - підвищення прозорості і відкритості процедури встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку шляхом запровадження принципу оприлюднення матеріалів в засобах масової інформації;
  - реалізація повноважень міської ради та забезпечення реалізації державної політики в податковій сфері, спрямованої на наповнення міського бюджету для впровадження місцевих програм.
 4. Виконання заходів з відстеження: з 20.09.2021 по 25.10.2021.
 5. Тип відстеження: повторне відстеження.
 6. Методи одержання результатів відстеження: статистичні, аналіз показників результативності регуляторного акту.
 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.
  Для встановлення кількісних значень показників результативності регуляторного акта використовувались дані фінансового відділу Кремінської міської ради. Результативність дії прийнятого рішення про розміри ставок зі сплати земельного податку здійснювалась за допомогою наступних заходів - моніторинг надходжень до бюджету від сплати земельного податку у 2021 році.
 8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
  Кількісні показники: сума коштів, яка надійшла до міського бюджету громади із сплати земельного податку суб’єктами господарювання, за період з 01.01.2021 по 31.08.2021 склала 1 968 200,0 грн. (відсоток виконання становить – 63 %), в т.ч. з юридичних осіб – 1 727 337,0 грн., з фізичних осіб – 240 863,0 грн.. Порівняти суму надходжень з відповідним періодом минулого року не має можливості, так як у 2020 році до Кремінської міської ради доєднались дві сільські ради, в результаті чого утворилась Кремінська територіальна громада, а отже надходження від сплати земельного податку в 2021 році здійснювались з урахуванням цих територій.
  Розмір коштів і часу, що витрачаються суб’єктами малого підприємництва для подання заяви: фактичні витрати часу суб’єктів господарювання, що виникають унаслідок дії регуляторного акта, відповідно до регулювання є стабільними й не перевищують заплановані 0,5 години та визначено оціночно у сумі 18,23 грн (для ознайомлення з регуляторним актом та подачею звітності податковим органам). У зв’язку зі збільшенням на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2021 до 6000 грн., витрати коштів збільшені на 2,0 грн та склали 20,23 грн. Зміна грошових витрат пов’язана виключно зі зміною на законодавчому рівні показника мінімальної заробітної плати.
  Якісні показники: рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акта - високий. Рішення Кремінської міської ради оприлюднено на офіційному сайті міської ради в розділах «Документи» та «Регуляторна діяльність», доступ до яких необмежений, а також у газеті «Кремінщина». Також рішення про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку після прийняття надсилаються до податкової служби з метою подальшого оприлюднення на сайті ДПС.
 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
  Даний регуляторний акт виконується. Його прийняття надає змогу врегулювати питання встановлення земельного податку відповідно до чинного законодавства, що в свою чергу, надає можливість місцевому бюджету отримувати надходження від сплати земельного податку та реалізовувати відповідні цільові програми розвитку громади. Результати реалізації положень регуляторного акта мають позитивний результат, він не потребує змін чи доповнень. Можна зробити висновок, що цілі ухваленого рішення міської ради досягнуті повною мірою. Вищезазначений регуляторний акт прийнято відповідно до вимог Податкового Кодексу, що забезпечує нормативно-правове регулювання відносин між платниками земельного податку, контролюючими органами, органом місцевого самоврядування.

Т.в.о. заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                 Наталя МАКОГОН

Read 107 times

Main Menu

Kremins'ka TG