Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

BUS Довідка. Кремінна
Зеленая Кременная. Фотографии природы

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Понеділок, 25 жовтня 2021 14:17

Періодичне відстеження результативності регуляторного акту – рішення сесії міської ради «Про затвердження правил торгівлі на ринках м. Кремінна»

ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності регуляторного акту – рішення сесії міської ради «Про затвердження правил торгівлі на ринках м. Кремінна»

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер:

рішення сесії Кремінської міської ради «Про затвердження правил торгівлі на ринках м. Кремінна» від 04.05.2011 № 9/6.

2. Назва виконавця заходів з відстеження: управління економіки Кремінської міської ради.

3. Цілі прийняття акта:

  • - дотримання вимог чинного законодавства та впорядкування власним нормативно-правових актів;
  • - урегулювання правових відносин між органом місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, які займаються організацією ринкової торгівлі в місті або здійснюють торгівлю на ринках, і споживачами;
  • - забезпечення належних умов для здійснення торгівлі та обслуговування покупців на ринках, підвищення ефективності функціонування ринків;
  • - забезпечення ефективного контролю за якістю й безпекою товарів, що реалізуються на ринках.

4. Виконання заходів з відстеження: з 20.09.2021 по 25.10.2021.

5. Тип відстеження: періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження: статистичні, порівняльний аналіз кількісних показників. Відстеження проводилося також з метою оцінки ступеня досягнення цілей, визначених під час ухвалення зазначеного рішення міської ради. Установлені кількісні значення показників результативності акта порівнювалися із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час попередніх відстежень. Під час базового та повторного відстежень здійснювався аналіз статистичних даних щодо:

  • - кількості торговельних місць на ринках,
  • - кількості павільйонів на ринках,
  • - кількість функціонуючих ринків.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.

Для встановлення кількісних значень показників результативності регуляторного акта використовувались дані керівників ринків м. Кремінна за 2019-2021 роки.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Кількісні показники результативності регуляторного акта.

Основною метою Правил торгівлі на ринках м. Кремінна (надалі – Правила) є створення належних правових та організаційних умов функціонування ринків. Правила також сприяють соціальній захищеності продавців, збільшенню кількості легалізованих найманих працівників та наповненню бюджету шляхом недопущення використання нелегальної найманої праці.

На сьогодні на території міста функціонує 2 ринки (загальна кількість торгових місць – 461). Ураховуючи заповнюваність торговельних місць, у середньому в місті до 85% в літній період та до 60% в зимовий.

Показник

Станом на 01.01.2019

Станом на 01.01.2020

Станом на 01.01.2021

Кількість торговельних місць на ринках

457

457

461

Кількість павільйонів на ринках

169

169

174

Кількість функціонуючих ринків

2

2

2

Загалом за останній рік, у зв’язку з впорядкуванням діяльності на ринках щодо розміщення торговельних павільйонів та кіосків, спостерігається незначне, але збільшення кількості торговельних місць (на 4 од.) та павільйонів (на 5 од.).

Якісні значення показників результативності регуляторного акта:

Правила спрямовані на сталий розвиток ринкової торгівлі та інфраструктури ринків, про що свідчить удосконалення функціонування ринків, поліпшення їх зовнішнього вигляду, забезпечення належних умов для здійснення торгівлі та обслуговування покупців, збільшення об’єктів торгівлі й побуту. Так, на ринку «вечірній» ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» проведено роботи щодо встановлення огорожі ринку, ведуться роботи щодо будівництва нових сучасних торговельних павільйонів.

З метою залучення товаровиробників для стабілізації продовольчої ситуації на споживчому ринку Правилами передбачено створення належних умов для продажу сільськогосподарської продукції й продуктів харчування та надання товаровиробникам торговельних місць на ринках. Так, на ринку ДП «Кремінський ринок» облаштовано спеціальний майданчик для торгівлі з сільськогосподарською продукцією з автоприлавків.

Ураховуючи ситуацію, яка наразі склалася в Україні, з метою запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), недопущення її негативного впливу на здоров’я людей, в березні-квітні 2020 року на ринку було введено карантин та обмежувальні заходи, що мало негативний вплив на суб’єктів підприємницької діяльності, але така ситуація спостерігалась по всій країні.

За час періодичного відстеження відбулася актуалізація Правил у відповідності до норм чинного законодавства. До регуляторного акта внесено зміни рішенням сесії міської ради від 22.02.2012 № 22/6 «Про внесення змін до рішення Кремінської міської ради від 05.05.2011 № 9/6 «Про затвердження правил торгівлі на ринках м. Кремінна» із дотриманням регуляторних процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Незважаючи на проведені заходи з активізації роботи ринків, при проведенні моніторингу виконання вимог Правил установлено, що на ринках мають місце і певні недоліки: недостатня кількість торговельних місць для населення, які мають намір реалізовувати сільськогосподарську продукцію власного виробництва на присадибних ділянках, недостатня кількість власної ваговимірювальної техніки, не у всіх продавців своєчасно повірене ваговимірювальне обладнання тощо. Вирішення цих питань потребує посилення контролю адміністрації ринків та органів нагляду (контролю) відповідно до наданих повноважень.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акта - високий. Рішення Кремінської міської ради оприлюднено на офіційному сайті міської ради в розділах «Документи» та «Регуляторна діяльність», доступ до яких необмежений, а також у газеті «Кремінщина».

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення сесії міської ради від 04.05.2011 № 9/6 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м.Кремінна», виконано відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта». Ураховуючи зміни, що сталися в діяльності суб’єктів ринкових відносин за час дії регуляторного акта, унесено зміни до Правил для приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства (рішення міської ради від 22.02.2012 № 22/6). Цілі ухваленого рішення міської ради досягнуті повною мірою. Отже, рішення міської ради від 04.05.2011 № 9/6, зі змінами, відповідає вимогам чинного законодавства, є актуальним для подальшого впорядкування організації ринкової торгівлі.

Регуляторний акт потребує подальшого впровадження та не вимагає внесення змін.

 

Т.в.о. заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                 Наталя МАКОГОН

Read 116 times

Main Menu

Kremins'ka TG