Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

BUS Довідка. Кремінна
Зеленая Кременная. Фотографии природы

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

П'ятниця, 10 квітня 2020 10:08

Аналіз регуляторного впливу проект рішення сесії Кремінської міської ради «Про встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки в межах адміністративної території Кремінської міської ради»

Аналіз регуляторного впливу

 проект рішення сесії Кремінської міської ради «Про встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки в межах адміністративної території Кремінської міської ради»

 

 1. Визначення проблеми

Враховуючи вимоги статті 12.3.4. Податкового кодексу рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). Тобто для встановлення місцевого податку за земельні ділянки, з урахуванням змін ст.288, Податкового Кодексу, на 2021 рік необхідно проведення регуляторної процедури.

Часті зміни податкового законодавства вимагають щорічного прийняття регуляторних актів із встановлення місцевих податків та зборів.

 За даними звітів планово-фінансово відділу Кремінської міської ради про виконання дохідної частини бюджету, платники орендної плати за земельні ділянки, для яких ставки регулюються за рішенням міської ради, сплатили до міського бюджету у 2019 році 2781328,74 тис. грн.

Основні групи, на які зазначена проблема справляє вплив є:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання,

+

-

у тому числі:

суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків та зборів є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення ставок орендної плати не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

 

 1. Цілі державного регулювання

           

Основною метою даного регулювання є вдосконалення земельних відносин у сфері оренди землі на основі встановлення економічно обґрунтованих, справедливих, єдиних ставок орендної плати, диференціації ставок в залежності від функціонального призначення земельної ділянки.

Даним рішенням передбачається привести відносини з оренди землі на території громади у відповідність до норм чинного законодавства, вдосконалити і визначити прозорий механізм розрахунку орендної плати, залежно від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, як передбачено чинним законодавством, з метою ефективного використання земельних ділянок, які знаходяться у комунальній власності міста, отримання додаткових надходжень до бюджету від оренди землі, сприяння розвитку малого та середнього бізнесу на території громади та більш м’який підхід для залучення інвесторів.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів

 

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

По закінченню 2019 року рішення про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки будуть скасовані як такі, що не пройшли регуляторну процедуру і не поширюються на подальші періоди. Їх дія буде розповсюджуватися на фізичних осіб та суб’єкти господарювання, які залишаться без нормативного акту.

 

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговоренні проекту рішення.

Дозволить збільшити надходження до міського бюджету для виконання програм соціально – економічного розвитку міста.

Захист інтересів громадян – орендарів земельних ділянок, наданих для обслуговування житлової забудови.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави        

 

 

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відсутні

Відмова потенційних орендарів від оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки житлової забудови (договір оренди землі)

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України, із розширенням пільг для незахищених верств населення

1. Зростання надходжень до міського бюджету, що забезпечить додаткові можливості для досягнення соціально-економічного розвитку та вирішення проблем благоустрою міста та селищ, потреб громади, фінансування місцевих програм та збалансування інтересів усіх учасників регуляторного процесу.

2. Прозорість і гласність у процесі формування розміру орендної плати за землю підвищить імідж місцевої влади.

3. Досягнення встановлених цілей з найменшими витратами для громадян та органу місцевого самоврядування.

 

1. Адміністрування регуляторного акту, складання договорів оренди землі

2. Контроль за виконанням вимог регуляторного акту

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

 

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Залишити ставки орендної плати як є

Збільшення скарг від фізичних осіб стосовно значного навантаження, яке спричинили існуючі ставки орендної плати за земельні ділянки житлової забудови

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України, із розширенням пільг для незахищених верств населення

Зменшення скарг від фізичних осіб стосовно значного навантаження, яке спричинили існуючі ставки орендної плати, та зменшення навантаження на громадян – орендарів земельних ділянок житлової забудови

Необхідність укладання договорів оренди землі та додаткових угод до договорів оренди землі при перегляді ставки орендної плати за земельні ділянки житлової забудови.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

 

великі

середні

малі

фіз.особи

разом

Кількість суб’єктів, що підпадають під дію регулювання, одиниць (за даними податкових органів)

-

35

7

243

285

Питома вага групи у загальній кількості, %

-

12

2

86

х

 

 

 

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Залишити ставки орендної плати як є

Фінансове навантаження на орендарів земельних ділянок житлової забудови

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України

1.Активізація громадян, стимулювання ефективності використання земельного фонду.

2.Забезпечення прозорості та відкритості при взаємовідносинах між міською радою та орендарями

Витрати пов’язані зі сплатою орендної плати за землю

 

 

Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернативи не є прийнятними, оскільки вона веде до порушень норм діючого законодавства. Прийняття другої альтернативи дасть можливість досягти цілей державного регулювання в найкоротший термін на виконання законодавчих норм.

Оскільки на території Кремінської міської ради відсутні середні та великі підприємства сумарні витрати для суб’єктів господарювання згідно Додатку 2 та Додатку 3 не розраховуються.

 

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей при вирішенні проблеми)

Бал результативності (за

4-х бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

2

 Фінансове навантаження орендарів земельних ділянок житлової забудови

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи із рейтингу

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Збільшення навантаження на громадян – орендарів земельних ділянок житлової забудови

Орендарі земельних ділянок житлової забудови не спроможні платити велику орендну плату за земельні ділянки, які не приносять доходу.

Рішення про встановлення розміру орендної плати.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України

Встановлення ставок орендної плати

 

Суб'єкти господарювання будуть платити орендну плату згідно рішення міської ради. Збільшення надходжень до місцевого бюджет.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи /причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України,

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників орендної плати, зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні.

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

 Збільшення навантаження на громадян – орендарів земельних ділянок житлової забудови

Х 

 

 1. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

 1. Оприлюднення проекту рішення “ Про встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки в межах адміністративної території Кремінської міської ради ” з метою отримання зауважень та пропозицій.
 2. Встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки, що перебувають в оренді фізичних та юридичних осіб.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза та значні темпи інфляції. Ці фактори можуть значно знизити інвестиційну привабливість користування земельними ділянками для суб’єктів господарювання. Так, значні темпи інфляції посилюють ризик інвестицій, що призводить до зниження попиту на землю.

Різке дорожчання тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати можуть вплинути на платоспроможність населення та знизити рівень надходження податку.

  Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

 Строк дії акта – до повторного відстеження (проводиться через один рік), з подальшим продовженням чи внесенням відповідних змін.   

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

 1. Розмір надходжень до міського бюджету, пов’язаних з дією акта збільшиться – оціночно становитиме 3500 тис. грн.;
 2. Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія запропонованого регуляторного акту: середні підприємства – 35, малі підприємства – 7, фізичні особи – 243.
 3. Розмір коштів і час, що витрачається суб’єктами підприємницької діяльності на виконання вимог регулювання – оціночно складає для юридичних осіб 3,35 години, для фізичних осіб- 2,98 години; в грошовому розмірі витрати складають - 38675,52 грн разом.
 4. Рівень поінформованості платників податку з основних положень регуляторного акту – високий. Цей рівень забезпечується опублікуванням регуляторного акта на сайті міської ради та ознайомлення з положеннями цього акта всіх суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб при зверненні до міської ради, а також шлях публікацій відповідних повідомлень про підготовку та прийняття регуляторних актів в районній газеті «Кремінщина» (кількість підписантів – 1785 осіб – громада міста Кремінна).

 

 1. Визначення заходів за допомогою яких здійснюється відстеження

результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності рішення Кремінської міської ради здійснюватиметься у відповідності до статті 10 Закону України "Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

            До набрання чинності регуляторним актом було здійснено базове відстеження результативності дії акта.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Шляхом аналізу статистичних даних, наданих Кремінським відділенням Державної фіскальної служби, щодо надходжень зазначених податків та кількості платників податку, також з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, за три місяці до дня закінчення строку дії регуляторного акту здійснено повторне відстеження результативності дії акта.

 

 

Вимірювання впливу регулювання на суб’єкти малого підприємництва (мікро- та малі) та громадян

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 285 ; у тому числі середнього підприємства – 35, малого підприємництва 7 та фізичних осіб 243. Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив складає: 86%, питома вага суб’єктів середнього та мікропідприємства - 14%.

Джерело: Дані органів Державної фіскальної служби в Кремінському районі.

Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Це регулювання є разовим, тому в рамках використання методики стандартних витрат розрахунок здійснюється для разового застосування процедур (на один рік)

1.      Оцінка «прямих витрат» суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Витрати на обладнання або інші прямі витрати регулюванням не вимагається

1

Процедура придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) – вартість обладнання

0,00

2

Процедура повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0,00

3

Процедури експлуатації обладнання (витратні матеріали)

0,00

4

Процедури обслуговування обладнання

0,00

 

5

Інші процедури (сплата податку)

10,0

6

Разом, гривень

10,00

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

285

8

Сумарно, гривень (ряд 6*ряд 7)

10,00*285=2850,0 (сума А)

2.      Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години

Норма робочого часу на тиждень становить 40 годин на тиждень.

Середній рівень заробітної плати 6129 грн та у погодинному розмірі 36,48 грн.

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0,5*36,48*1=18,24 грн

 

Витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт

0,5 години

(Ознайомлення з рішенням щодо прийнятих ставок, пошук тексту рішення Кремінської міської ради «Про затвердження ставок земельного податку в адміністративних межах Кремінської міської ради» на офіційному сайті Кремінської міської ради та районному ЗМІ )

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

Юр. особи 0,5*36,48*1=18,24 грн.

Фіз. особи 0,1*36,48*1= 3,65 грн.

 

Витрати часу на розробку та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого бізнесу процедур на впровадження вимог регуляторного акта

Оціночно: Для підприємств малого бізнесу (юридичні особи) – 0,5 години; для фізичних-осіб – 0,1 години.

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

(1+0,2+0,5+0,15)*36,48*1*1=67,49 грн.

 

Витати часу на отримання інформації про звіт щодо регуляторного акта. Отримання необхідних форм та визначання органу що приймає звіти та місця звітності

Оціночно: 1 година.

(Знаходження бланку Податкової декларації, уточнення місця знаходження та часи прийому Державної фіскальної служби, уточнення подання інформації до відповідного відділу фіскальної служби (за списком чи «жива» черга). Уточнення особливостей заповнення Податкової декларації)

 

Витрати часу на заповнення звітних форм

Оціночно : 0,2 години

(Визначення ставки податку та заповнення Декларації)

 

Витрата часу на передачу звітних форм

Оціночно : 0,5 годин

(Передача звіту до Державної фіскальної служби)

 

Оцінка витрат часу на корегування помилок

Оціночно: 0, 15 години. Оціночно природний рівень похибок при заповненні декларацій 5% від загальної кількості

12

Процедури суб’єкта щодо забезпечення процесу перевірок

 Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

0,00

 

Витрати часу на забезпечення процесу перевірки

Відсутні. Перевірки відбуваються під час прийняття декларації інспектором державної фіскальної служби; окремі перевірки відсутні, мораторій встановлено Постановою КМУ

13

Інші процедури

-------

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

Усього витрат часу суб’єктів малого бізнесу на адміністративні процедури виконання регулювання

18,24+18,24+67,49=103,97 – юр. особи.

18,24+3,65+67,49=89,38 – фіз. особи.

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання

42- юр. особи.

243- фіз. особи.

16

Сумарно, грн

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15),

103,97 * 42= 4366,74 грн. – юр. особи.

89,38 * 243=21719,34 грн. – фіз. особи.

(Сума Б) разом 26086,08 грн

 

 1. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

            Державний орган для якого проводиться розрахунок вартості адміністрування регулювання:

                        Головне управління ДПС у Луганській області

Процедури регулювання суб’єктів малого підприємництва

Планові витрати часу на процедур

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що належать до сфери відповідної процедури

Витрати на адміністрування регулювання (за рік), грн

1 Процедура обліку суб’єкта господарювання, що знаходиться у сфері регулювання

0,5

36,48 грн за 1 час

(з розрахунку 6129 грн на міс.)

0,25

285

1299,60

2 Процедури поточного контролю над суб’єктом господарювання, що знаходиться у сфері регулювання

0,05

36,48

(з розрахунку 6129,0 грн на міс.)

1

285

 

519,84 грн

=

0,05*36,48*1*285

у т.ч. камеральні

 

 

 

 

 

у т.ч. виїзні

 

 

 

 

 

3 Процедури підготовки, затвердження та опрацювання актів про порушення вимог регулювання

20

36,48

1

10

7296,0

4 Процедури реалізації рішень щодо порушення вимог регулювання (на одиницю)

1

36,48 грн за 1 час

(з розрахунку 6129,0 грн на міс.)

1

10

364,80

5 Процедури оскарження рішень суб’єктами господарювання (на одиницю)

-

-

-

-

-

6 Процедури підготовки звітності за результатами регулювання

0,25

36,48 грн за 1 час

(з розрахунку 6129,0 грн на міс.)

1

285

2599,2 грн

=

0,25*36,48*1*285

7 Витрати часу на інші адміністративні послуги

-

-

-

-

-

Разом за органом державного регулювання за рік

-

-

-

-

9739,44

Сумарно за органом державного регулювання за 5 років

-

-

-

-

-

 

№ п/п

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання на рік, грн.

Сумарні витрати на адміністрування регулювання на 5 років, грн

1

Головне управління ДПС у Луганській області

9739,44

-

 

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

9739,44(сума В)

-

 

Сума регулювання на рік

Сумарно сектор малого бізнесу та орган влади

(Сума А рік + Сума Б рік + Сума В рік)

38675,52 грн

(2850,0 +26086,08 +9739,44)

 

 

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

1

Оцінка «прямих витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

2850,0 грн

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва, необхідних для виконання регулювання та звітування

26086,08 грн

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

28936,08

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

9739,44 грн

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

38675,52

 

 1. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п'ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб'єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми (наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб'єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів) (опис та викладення уточнених норм регулювання):

__Відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад______________________________________________
На основі запропонованих компенсаторів для суб'єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб'єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п'ять років, гривень

Заплановане регулювання

 

 

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

 

 

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

 

 

 

Read 435 times

Main Menu

Kremins'ka TG