Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
Понеділок, 28 березня 2022 10:25

15/8. Про внесення змін до бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2022 рік

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ЯТНАДЦЯТА
CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«­­­___» березня 2022 року

Кремінна

№ 15/2

Про внесення змін до бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2022 рік

 

(12518000000)
код бюджету

 

Розглянувши клопотання виконавчого комітету Кремінської міської ради, у відповідності до пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рекомендацій комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 22 грудня 2021 року № 12/42 «Про бюджет Кремінської міської територіальної громади на 2022 рік» зі змінами(далі – рішення):

1.1. Пункт 1 викласти в новій редакції:

«1. Визначити на 2021 рік:

доходи міського бюджету у сумі 240 507 332 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 236 181 450 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 4 325 882 гривень згідно з додатком 1 цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 247 693 157 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 214 538 754 гривні та видатки спеціального фонду міського бюджету 33 154 403 гривень згідно з додатком 3 цього рішення;

профіцит за загальним фондом міського бюджету в сумі 21 642 696 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету в сумі 28 828 521 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,1 відсотків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.»

 1.2. Пункт 5 викласти в новій редакції:

«5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 72 848 068 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення».

1.4. Внести зміни у додаток 1 «Доходи міського бюджету на 2022 рік», додаток 2 «Фінансування міського бюджету на 2022 рік», додаток 3 «Розподіл видатків міського бюджету на 2022 рік», додаток 4 «Міжбюджетні трансферти на 2022 рік», додаток 5 «Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої,комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2022 році», додаток 6 «Розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році», додаток 7 «Перелік бюджетних установ, що фінансуються з бюджету Кремінської територіальної громади в 2021 році» та викласти додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 у новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Секретар міської ради                       Володимир БАБУШКІН


Пояснювальна до рішення 15 сесії міської ради від «28»березня 2022 року
«Про внесення змін до бюджету Кремінської міської територіальної 
громади на 2022 рік»

       Виконавчий комітет Кремінської міської ради надає наступні пропозиції про приведення у відповідність бюджетних призначень бюджету міської територіальної громади, у зв’язку зі змінами обставин які виникли у процесі виконання бюджету, а саме:

       І. Провести перерозподіл річних та помісячних планових асигнувань видаткової частини загального та спеціального фондів по головному розпоряднику коштів Кремінська міська рада:

Зменшити планові показники по

 КПКВК 0117330 «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» у сумі 800 000 грн. Розробка робочого проекту будівництва сміттєпереробного заводу.

 КПКВК 0118311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» рекультивацію полігона ТПВ за адресою: Луганська область, м.Кремінна» на загальну суму 4 200 000 грн.

Зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету джерелом покриттям якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 5 000 000 грн.

Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 5 000 000 грн.

 За рахунок зменшення профіциту загального фонду міського бюджету

Збільшити видатки загального фонду по КПКВК 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 3 000 000 грн. (придбання пального та будівельних матеріалів), КЕКВ 2230 «Продукти харчування» у сумі 2 000 000 грн. для поповнення матеріального резерву за рішенням засідання Комісії з надзвичайних ситуацій та техногенно-екологічної безпеки Кремінської міської ради від 28.03.2022.

 

Начальник фінансового відділу                            Наталя СМАЛЬКО

Read 251 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG