Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
Середа, 02 лютого 2022 13:18

13/8. Про затвердження Порядку здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів міського бюджету

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИНАДЦЯТА
CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«__»_______ 2022 року

Кремінна

№ ___/___

Про затвердження Порядку здійснення
компенсаційних виплат за пільговий проїзд
окремих категорій громадян на
залізничному транспорті приміського
сполучення за рахунок коштів міського бюджету

 

З метою порядкування організаційних питань щодо здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів міського бюджету, керуючись статтею 25, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кремінська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Порядок здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів міського бюджету, що додається.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Кремінської міської ради з питань соціально – економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                     Володимир СТРУК


Затверджено
рішення міської ради
від __________2022 року №__/__

 

Порядок
здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів міського бюджету

 

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів міського бюджету (далі - Порядок).

1.2. Порядок розроблений на підставі Бюджетного кодексу України, Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», від 16.12.2009 № 1359 «Про затвердження порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян» та інших нормативних актів, що регулюють відносини у сфері надання пільг.

1.3. Дія Порядку поширюється на пільгові перевезення приміським залізничним транспортом на підставі оформлених та виданих пасажирам безоплатних (пільгових) проїзних документів (квитків) в касах Дирекції залізничних перевезень структурного підрозділу «Служба приміських пасажирських перевезень» регіональної філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі - Перевізник).

1.4. Загальна сума відшкодування компенсаційних виплат, пов’язаних з перевезенням громадян, які мають пільги на проїзд залізницею у приміському сполученні визначається кошторисними призначеннями на відповідний рік за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

ІІ. Здійснення компенсаційних виплат

2.1. Компенсаційні виплати здійснюються виключно на підставі договору, укладеного між Дирекцією залізничних перевезень структурного підрозділу «Служба приміських пасажирських перевезень» регіональної філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця (далі - Договір).

2.2. Договір укладається на відповідний бюджетний рік.

2.3. Облік пільгових перевезень та визначення вартості послуг, наданих пільговикам у минулому місяці залізничним транспортом, проводиться підприємством залізничного транспорту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 р. № 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян».

2.4. Для отримання компенсаційних виплат за рахунок коштів місцевого бюджету Перевізник щомісячно до 20 числа місяця, що настає за звітним, надає до Кремінської міської ради облікову форму про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких відшкодовуються з місцевого бюджету, рахунок та акт звіряння заборгованості.

2.5. Посадові особи Перевізника несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність наданих розрахунків.

         2.6. На підставі наданих документів Кремінська міська рада та Перевізник складають акти звіряння розрахунків. У разі неподання або невчасного подання Перевізником документів для проведення компенсаційних витрат, відшкодування проводиться в наступному місяці.

2.7. Кремінська міська рада приймає до відшкодування суми вартості послуг, наданих з пільгового перевезення у поточному році, в межах річного обсягу коштів, передбачених у Договорі на відповідні цілі, з урахуванням суми заборгованості попереднього бюджетного року.

2.8. У разі скорочення (збільшення) обсягу затверджених в місцевому бюджеті асигнувань на компенсаційні виплати, Кремінська міська рада вживає заходи щодо приведення договірних зобов’язань з Перевізником у відповідність до уточнених обсягів бюджетних асигнувань.

2.9. Здійснення компенсаційних виплат припиняється у разі закінчення терміну дії Договору або повного використання бюджетних асигнувань, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік на зазначені цілі.

2.10. Розрахунки здійснюються згідно з нормами законодавства в сфері бухгалтерського обліку.

 

Секретар міської ради                   Володимир БАБУШКІН

Read 203 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG