Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
Середа, 02 лютого 2022 13:16

13/8. Про затвердження Порядку виплати матеріальної допомоги дітям з орфанними та онкозахворюваннями

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИНАДЦЯТА
CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«__»_______ 2022 року

Кремінна

№ ___/___

Про затвердження Порядку
виплати матеріальної допомоги
дітям з орфанними
та онкозахворюваннями

 

         З метою впорядкування питань надання матеріальної допомоги дітям з органними та онкозахворюваннями, керуючись статтею 25, статтею 26 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кремінська міська рада

ВИРІШИЛА

 1. Затвердити Порядок виплати матеріальної допомоги та соціальної підтримки дітей з орфанними та онкозахворюваннями, що додається.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Кремінської міської ради з питань соціального захисту населення, духовності, охорони здоров'я, освіти, культури, молоді та спорту.

 

Міський голова                     Володимир СТРУК


Затверджено
рішення міської ради
від __________2022 року №__/__

 

Порядок
виплати матеріальної допомоги дітям з орфанними
та онкозахворюваннями

 

 1. Матеріальна допомога надається відповідно до Програми соціальної підтримки дітей з орфанними та онкозахворюваннями громадянам, які зареєстровані та проживають на території Кремінської громади, за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік.
 2. Матеріальна допомога надається на підставі особистого письмового звернення та подання необхідних документів.
 3. Рішення про надання та розмір допомоги приймається на засіданні комісії з надання матеріальної допомоги та оформляється у вигляді протоколу з послідуючим розглядом на виконавчому комітету міської ради.
 4. Розмір матеріальної допомоги залежить від складності захворювання, інших обставин та складає від 10 000 гривень до 25 000 гривень.
 5. Підставою щодо розгляду можливості надання матеріальної допомоги є заява одного із батьків про надання матеріальної допомоги на лікування неповнолітньої особи на ім’я міського голови з пакетом відповідних документів.
 6. У заяві про надання допомоги зазначається :

6.1. прізвище, ім'я, по батькові та рік народження заявника;

6.2. місце проживання заявника та контактні дані;

6.3. складні життєві обставини, якими заявник обґрунтовує потребу у наданні йому допомоги;

6.4. цілі, для яких заявник просить надати допомогу;

6.5. дата подання заяви та підпис заявника.

 1. До заяви про надання допомоги додаються такі документи:

7.1. копія документа, що посвідчує особу уповноваженого члена сім'ї;

7.2. документ, який підтверджує обставини, з якими пов'язана необхідність надання допомоги (довідка лікувальної установи: епікриз, виписка з історії хвороби, копії висновку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів) про встановлення інвалідності тощо);

7.3. копії паспорта та (або) свідоцтва про народження дитини-інваліда (у разі потреби - копії паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

7.4. копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

7.5. довідка про склад сім'ї (на дату звернення).

 1. Заява реєструється, як звернення громадян і візується міським головою або його заступниками.
 2. Матеріальна допомога надається не частіше одного разу на рік.
 3. Питання надання допомоги розглядається протягом місяця з дня надання повного пакету документів.
 4. Матеріальна допомога у формі грошової виплати надається на підставі рішення виконавчого комітету шляхом зарахування коштів на розрахунковий рахунок заявника, відкритий в установах банку законодавством порядку.
 5. У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено з наступних підстав:

12.1. надання заявником неповних або недостовірних даних;

12.2. за відсутності документів, які підтверджують обставини для набуття права на отримання матеріальної допомоги;

12.3. відсутності коштів у міському бюджеті;

12.4. повторного звернення особи впродовж року.

 

Секретар міської ради                   Володимир БАБУШКІН

Read 221 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG