Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
Понеділок, 29 липня 2019 14:13

Про затвердження звіту про виконання Кремінського міського бюджету за 6 місяців 2019 року

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СОРОК ВОСЬМА CECIЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«24» липня 2019 року

Кремінна

№48/2

Про затвердження звіту про
виконання Кремінського міського
бюджету за 6 місяців 2019 року

 

Розглянувши звіт про виконання Кремінського міського бюджету за 6 місяців 2019 року, Кремінська міська рада відзначає, що виконавчим комітетом Кремінської міської ради вжито заходів щодо забезпечення виконання бюджету у відповідності до затверджених показників.

За звітний період до загального фонду міського бюджету надійшло 9 896,1 тис. грн., що становить 132,1 відсотки до затвердженого з урахуванням змін обсягу за звітний період, у порівнянні до аналогічного періоду 2018 року темпи надходження до міського бюджету збільшились на 26,6 відсотків, або на 2 078,3 тис. грн.

 З податків і зборів загального фонду виконання становить 9 612,5 тис. грн., або 142,2 відсотків від планових показників, що на 1 938,6 тис. грн. більше до аналогічного періоду минулого року, або на 25,6 відсотки.

За звітний період до загального фонду надійшло офіційних трансфертів 283,7 тис. грн., що становить 38,7 відсотки до затвердженого з урахуванням змін обсягу за звітний період. Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надійшла в повному обсязі, а саме 116,0 тис.грн. Субвенція на виконання делегованих повноважень по утриманню КУ «Трудовий архів» надійшла в сумі 167,7 тис. грн. Невиконані планові показники по надходженню Субвенції на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.

На видатки бюджетних установ та інших заходів спрямовано коштів загального фонду – 7 768,5 тис. грн., що становить 88,4 відсотки до затвердженого на поточний рік з урахуванням змін плану, що більше показника 2018 року на 26,5 відсотка або на 1 627,2 тис. грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2018 року збільшені обсяги фінансування з загального фонду бюджету на державне управління – на 48,5 відсотка або на 1 553,7 тис. грн., на соціальний захист – на 19,1 відсотка або на 31,2 тис. грн., на житлово-комунальне господарство – на 142,2 відсотка або на 5,7 тис. грн.

Доходна частина спеціального фонду за 6 місяців 2019 року виконана в сумі 11 615,9 тис. грн., що більше відносно уточнених річних планових показників на 3 851,3 тис. грн. В порівнянні з виконанням за аналогічний період минулого року надходження спеціального фонду збільшились на 11 129,7 тис. грн., у зв’язку з надходженням грантових коштів.

На видатки бюджетних установ та інших заходів спрямовано коштів спеціального фонду – 13 648,5 тис. грн., що менше показника 2018 року майже у 7 разів або на 1 747,2 тис. грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2018 року збільшені обсяги фінансування зі спеціального фонду бюджету на житлово-комунальне господарство – майже у два рази або на 431,9 тис. грн.

 Згідно з пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 6 місяців 2019 року по доходах в обсязі 21 512,0 тис. грн., у тому числі загального фонду - 9 896,1 тис. грн., спеціального фонду - 11 615,9 тис. грн.;
    по видатках в обсязі 21 417,0 тис. грн., у тому числі загального фонду - 7 768,5 тис. грн., спеціального фонду - 13 648,5 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками загального фонду на 2 127,6 тис. грн., з перевищенням видатків над доходами спеціального фонду - 2 032,6 тис. грн.
  2. Секретарю Кремінської міської ради інформацію про виконання міського бюджету за 6 місяців 2019 року, в тому числі рішення про затвердження звіту про виконання міського бюджету оприлюднити в засобах масової інформації та на офіційному сайті Кремінської міської ради.

 

Міський голова                             Ю.О. Прокопенко

Read 598 times

Main Menu

Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG