Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
П'ятниця, 01 липня 2016 13:13

Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2016 рік (лютий)

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
П
ЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ №5/1

 

«24» лютого 2016 року

м. Кремінна

 

Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2016 рік

 

Розглянувши клопотання виконкому Кремінської міської ради, з метою ефективного використання бюджетних коштів, проведення своєчасних платежів та виконання зобов’язань, у відповідності до пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктами 23, 29 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рекомендацій комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 23 грудня 2015 року № 3/17 «Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік», від 27 січня 2016 року № 4/3 «Про внесення змін до затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік» (далі – рішення):

 

1.1.У пункті 2 рішення цифри «7 945,450», «5 144,892», «2 800,558» замінити відповідно цифрами «9185,807», «5 657,584», «3528,223».

1.2. Пункт 3 рішення доповнити абзацом такого змісту:

«Установити дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі 1 240,357 тис. грн. напрямком використання якого визначити:

- використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду бюджету в сумі 1 240,357 тис.грн. згідно з додатком 4.»

1.3. У пункті 3 рішення цифри «2 513,558» замінити відповідно цифрами «3 241,223».

1.4. У пункті 4 рішення цифри «2 513,558» замінити відповідно цифрами «3 241,223».

1.5. У пункті 8 рішення цифри «4 580,064» замінити відповідно цифрами «5 398,592».

1.6. Пункт 7 рішення доповнити абзацом такого змісту:

«Установити, що комунальні підприємства Кремінської міської ради сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 0,001 відсотків.

 

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2016 році у строки встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.»

1.7. Пункт 10 рішення доповнити абзацом такого змісту:

«Надати право Кремінській міській раді, у відповідності до п.1 ст.73 Бюджетного кодексу України, в особі міського голови Прокопенко Юрія Олексійовича, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду в органах Державної казначейської служби України.»

1.8. Викласти додатки: 1 «Доходи Кремінського міського бюджету на 2016 рік», 2 «Видатки Кремінського міського бюджету на 2016 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів», 3 «Ліміти споживання енергоносіїв у фізичних та вартісних показниках у розрізі бюджетних установ, що фінансуються за рахунок міського бюджету в 2016 році», 4 «Джерела фінансування міського бюджету на 2016 рік», 5 «Перелік державних та регіональних програм по Кремінському міському бюджету на 2016 рік», 6 «Перелік об’єктів, видатки які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку»,7 «Показники міжбюджетних трансфертів між Кремінським міським бюджетом та іншими бюджетами на 2016 рік» – у новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення.».

 

2. Затвердити інвестиційні проекти, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2016 році в м.Кремінна, Луганської області:

2.1. Проект «Реконструкція системи водопостачання м.Кремінна, Луганської обл., 3 етап, реконструкція мереж водопостачання від ВНС Житлівська» з загальним обсягом фінансування в сумі 4 773,778 тис.грн.

2.2. Проект «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м.Кремінна» з загальним обсягом фінансування в сумі 3 071,815 тис.грн.

 

3. Затвердити спів фінансування інвестиційних проектів , що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2016 році в м.Кремінна, Луганської області з бюджету міської ради в обсязі 10 %, що є обов’язковою умовою фінансування проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, а саме:

3.1. По проекту «Реконструкція системи водопостачання м.Кремінна, Луганської обл., 3 етап, реконструкція мереж водопостачання від ВНС Житлівська» по КФКВ 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство», КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» в сумі 477,378 тис.грн.

3.2. По проект «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м.Кремінна» по КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ», КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі 307,185 тис.грн.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

 

 

Міський голова                                                       Ю.О. Прокопенко


 Пояснення

до проекту рішення 5 сесії міської ради
«Про внесення змін до Кремінського міського бюджету
на 2016 рік»

 

Виконавчий комітет Кремінської міської ради надає наступні пропозиції про приведення у відповідність бюджетних призначень міського бюджету, у зв’язку зі змінами обставин які виникли у процесі виконання міського бюджету, а саме:

Установити дефіцит загального фонду міського бюджету, джерелом покриття якого визначити використання вільного залишку бюджетних коштів у сумі 1 240 357 грн.

За рахунок дефіциту (використання залишку) збільшити видатки:

1. По загальному фонду міського бюджету :

1.1. По КФК 160101 "Землеустрій", КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» збільшити видатки в сумі 269 150 грн. (проведення коригування грошової оцінки земель м. Кремінна, створення оновленої цифрової (векторної) картографічної основи міста Кремінна на базі ОФП та матеріалів космічної зйомки) (службова записка начальника землевпорядного відділу від 18.01.2016).

1.2. По КФКВ 250302 «Кошти, що передаються до районних міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів» збільшити видатки в сумі 50 419 грн. на виконання Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді м. Кремінна на 2016 рік (оплата праці 2-х фахівців із соціальної роботи в Кремінській територіальній громаді) у зв’язку зі змінами в нарахування заробітної плати (лист Кремінського районного ЦСССДМ №37 від 22.01.2016).

1.3. По КФКВ 240404 "Інші видатки", КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» збільшити видатки в сумі 5400 грн., КЕКВ 2210 «Придбання предметів, матеріалів та обладнання» збільшити видатки в сумі 11 644 грн. на виконання Програми проведення урочистих та святкових заходів (організація і проведення чемпіонату м.Кремінна по боксу з нагоди Дня міста) (лист федерації боксу Луганської області ім..Е.О.Дідоренко від 28.01.2016 №3 та сектору молоді та спорту Кремінської РДА від 01.02.2016 №9).

1.4. По КФКВ 010116 "Органи місцевого самоврядування" збільшити видатки по КЕКВ 2110 «Заробітна плата» в сумі 88 262 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 19 417 грн. у зв’язку зі збільшення штатної чисельності на 3 шт. од. державних реєстраторів (службова записка начальника юридичного відділу).

1.5. По КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ», КЕКВ 2210 «Придбання предметів, матеріалів та обладнання» збільшити видатки в сумі 68 400 грн. на придбання 30 шт. урн та лавочок (лист ТОВ «Кремінський завод «Ритм»).

2. За рахунок перерозподілу коштів загального фонду бюджету:

2.1. По КФКВ 010116 "Органи місцевого самоврядування" зменшити видатки по КЕКВ 2110 «Заробітна плата» в сумі 24233,96 грн. та збільшити по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 24233,96 грн. у зв’язку з додатковими роз’ясненнями застосування екомічної класифікації видатків стосовно проведення виплат середньомісячної заробітної плати звільненим посадовим особам міської ради згідно Закону України «Про місцеве самоврядування (п.5 ст.12).

2.2. По КФКВ 240404 "Інші видатки", КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» збільшити видатки в сумі 1250 грн., КЕКВ 2210 «Придбання предметів, матеріалів та обладнання» зменшити видатки в сумі 1250 грн. на виконання Програми проведення урочистих та святкових заходів (організація і проведення святкових заходів з нагоди провидів зими – друкування афіш).

2. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету на суму 345000 грн. напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

3. Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 345000 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

4. За рахунок надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) збільшити видатки:

4.1. По КФКВ 010116 "Органи місцевого самоврядування", КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довготривалого користування» в сумі 45 000 грн. (комп’ютерна техніка для облаштування адміністративного центру.) (службова записка начальника юридичного відділу).

4.2. По КФКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг», КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі 300 000 грн. на проведення капітального ремонту автодороги Кремінна – Діброва на умовах спів фінансування з Облавтодором (лист Луганського Облавтодора від 01.02.2016 №9).

4.3. По КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ», КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довготривалого користування» в сумі 75 480 грн. на придбання автобусних зупинок (лист ТОВ «Кремінський завод «Ритм»); КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі 307 185 грн. на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м.Кремінна (лист ОДА від 12.02.2016 №22-08/01-232).

5. За рахунок перерозподілу коштів спеціального фонду бюджету:

5.1. По КФКВ 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» зменшити видатки по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі 477 378 грн. та збільшити по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» в сумі 477 378 грн. на проведення реконструкції мереж водопостачання від ВНС Житлівська (лист ОДА від 12.02.2016 №22-08/01-232).

6. Установити, що комунальні підприємства Кремінської міської ради сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 0,001 відсотків.

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2016 році у строки встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.(лист Рубіжанської ОДПІ від 15.01.2016 №33/15-03-16).

7. Надати право Кремінській міській раді, у відповідності до п.1 ст.73 Бюджетного кодексу України, в особі міського голови Прокопенко Юрія Олексійовича, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

 - позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду в органах Державної казначейської служби України.

 

Заступник міського голови                                                         Н.М.Макогон

Read 741 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG