Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
П'ятниця, 01 липня 2016 10:36

Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2016 рік (березень)2

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ №7/7

 

«30» березня 2016 року

м. Кремінна

 

Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2016 рік

 

Розглянувши клопотання виконавчого комітету Кремінської міської ради, у відповідності до пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, , пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рекомендацій комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 23 грудня 2015 року № 3/17 «Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік», від 27 січня 2016 року № 4/3 «Про внесення змін до затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік», 24 лютого 2016 року № 6/1 «Про внесення змін до затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік», 11 березня 2016 року № 6/2 «Про внесення змін до затвердження Кремінського міського бюджету на 2016 рік» (далі – рішення):

 

1.1.У пункті 2 рішення цифри «9 337,807», «5 819,584», «3 528,223» замінити відповідно цифрами «9 562,55193», «6 016,411», «3 546,14093».

1.2. У пункті 3 рішення цифри «3 241,223», «1 390,357» замінити відповідно цифрами «3 099,446», «1 445,407».

1.3. Пункт 4 рішення викласти в новій редакції:

«Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 3 259,14093 тис. грн., джерелом покриття якого визначити:

- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 3 099,446 тис. грн. згідно з додатком 4;

- використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду бюджету в сумі 159,69493 тис. грн. згідно з додатком 4.»

 

1.3. У пункті 8 рішення цифри «5 560,592» замінити відповідно цифрами «5 769,14093».

1.4. Внести зміни у додатки: 1 «Доходи Кремінського міського бюджету на 2016 рік», 2 «Видатки Кремінського міського бюджету на 2016 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів», 3 «Ліміти споживання енергоносіїв у фізичних та вартісних показниках у розрізі бюджетних установ, що фінансуються за рахунок міського бюджету в 2016 році», 4 «Джерела фінансування міського бюджету на 2016 рік», 5 «Перелік державних та регіональних програм по Кремінському міському бюджету на 2016 рік», 6 «Перелік об’єктів, видатки які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку»,7 «Показники міжбюджетних трансфертів між Кремінським міським бюджетом та іншими бюджетами на 2016 рік» та викласти додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 їх у новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення.».

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

 

 

Міський голова                                              Ю.О. Прокопенко


 

Пояснення
до проекту рішення 7 сесії міської ради
«Про внесення змін до Кремінського міського бюджету
на 2016 рік»

 

Виконавчий комітет Кремінської міської ради надає наступні пропозиції про приведення у відповідність бюджетних призначень міського бюджету, у зв’язку зі змінами обставин які виникли у процесі виконання міського бюджету, а саме:

1. За рахунок перерозподілу планових асигнувань видатків між кодами бюджетної класифікації по загальному фонду міського бюджету :

У зв’язку з внесенням змін до бюджетної класифікації (лист фінансового управління РДА від 03.03.2016, Наказ МФУ від 09.10.2015 №874 «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації»):

зменшити планові асигнування видатків по КТКВКМБ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» в сумі 45020 грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 33012 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 12008 грн.

 та збільшити планові асигнування видатків по КТКВКМБ 090501 «Організація та проведення громадських робіт» в сумі 45020 грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 33012 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 12008 грн.

зменшити планові асигнування видатків на загальну суму 12098 грн., в т.ч. по:

 КТКВКМБ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 9000 грн. (проведення навчання членів тендерного комітету)

КТКВКМБ 250404 «Інші видатки», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 3098 грн. (невикористанні кошти передбачені на видання книги).

та збільшити планові асигнування видатків по КТКВКМБ 010116 «Органи місцевого самоврядування» в сумі 12098 грн. в т.ч.:

 КЕКВ 2800 «Інші видатки» в сумі 4027 грн. (сплата членських внесків в Асоціацію міст України),

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 8071 грн. (придбання меблів для облаштування адмінцентру).

2. Зменшити залишки невикористаних асигнувань видатків загального фонду міського бюджету в сумі 3098 грн., в т.ч.:

2.1 По КТКВКМБ 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 3098 грн. (невикористанні кошти передбачені на видання книги).

3. Збільшити асигнування загального фонду міського бюджету в сумі 199 925 грн., в т.ч.:

по КТКВКМБ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 199 925 грн. на проведення робіт з робіт з розчищення русла річки Красна.

3. Збільшити дефіцит загального фонду міського бюджету, джерелом покриття якого визначити використання вільного залишку бюджетних коштів у сумі 55050 грн.

4. Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету на суму 141777 грн. напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

5. Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 17917,93 грн., в тому числі:

 джерелом покриття якого визначити використання залишків коштів спеціального фонду міського бюджету на початок року в сумі 159 694,93 грн., в т.ч. залишків по:

КДК 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту» – 44 238 грн.,

КДК 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності» – 26 691,82 грн.,

КДК 31030000 «Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності» - 88 765,11 грн.

зменшити джерело покриття визначене як залучення коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 141777 грн.

 

6. За рахунок дефіциту спеціального фонду збільшити планові асигнування видатків на загальну суму 159 694,93 грн., в т.ч. по:

 

 КТКВКМБ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі 159 694,93 грн. на проведення капітального ремонту тротуарів в рамках затвердженої програми соціально-економічного розвитку.

 

7. За рахунок перерозподілу планових асигнувань видатків між кодами бюджетної класифікації по спеціальному фонду міського бюджету :

 

зменшити невикористані асигнування видатків в сумі 670 000 грн., в т.ч.:

 

по КТКВКМБ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ»

 КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» в сумі 250000 грн. на проведення реконструкції тротуарів, в т.ч. внутрішньоквартальних;

 КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі 420 000 грн. на проведення капітальних робіт розчищення русла річки Красна.

 

збільшити планові асигнування видатків в сумі 528 223 грн., в т.ч :

 по КТКВКМБ 150101 «Капітальні вкладення»

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі 220 075 грн. на проведення капітального ремонту житлового фонду;

КТКВКМБ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі 250000 грн. на проведення капітального ремонту тротуарів, в т.ч. внутрішньоквартальних.

КТКВКМБ 150101 «Капітальні вкладення»

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довготривалого користування» в сумі 55 050 грн. для придбання ігрових комплексів.

Провести уточнення додатку 6 «Перелік об`єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку»:

в якому зменшити об’єкт «Придбання 10 дитячих майданчиків (співфінансування ФДРР)» на суму 73750 грн.)

збільшити об’єкт «Придбання трьох ігрових комплексів» вартістю 39400 грн. кожний та «Придбання одного ігрового комплексу» вартістю 10600 грн. Загальна сума придбання становить 128 800 грн. (лист ТОВ «Кремінський завод «Ритм»).

КТКВКМБ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 3098 грн. (придбання кондиціонерів).

8. Внести зміни до додатку 6 «Перелік об`єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку» по КТКВКМБ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», а саме

зменшити обсяг придбання комп’ютерної техніки, програмного забезпечення в сумі 3834 грн.;

збільшити обсяг придбання кондиціонерів для міської ради в сумі 3834 грн.

 

 

Заступник міського голови                                                         Н.М.Макогон

Read 641 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG