Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
Середа, 27 квітня 2022 15:17

2022/10. Про внесення змін до бюджету Кремінської міської ТГ на 2022 рік

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

« 26 » квітня 2022 року

Кремінна

№ 01-01/10

Про внесення змін до бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2022рік

 

Керуючись пунктом 5 частини 2 статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану в Україні» від 12.02.2015 № 389-VIII, Указом Президента України від 31 березня 2022 року № 192/2022 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Луганській області», розпорядженням Кремінської міської військової адміністрації від 04 квітня 2022 року №01-01/03 «Про деякі питання діяльності Кремінської міської військової адміністрації», Бюджетним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2022 рік», зобов’язую:

Внести зміни до рішення Кремінської міської ради від 22.12.2021 № 12/42 «Про бюджет Кремінської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами) та викласти в такій редакції:

 1. Визначити на 2022 рік:
 • доходи бюджету Кремінської міської територіальної громади у сумі 240 507 332 гривень, у тому числі доходи загального фонду – 236 181 450 гривень та доходи спеціального фонду – 4 325 882 гривень згідно з додатком 1;
 • видатки бюджету Кремінської міської територіальної громади у сумі 247 693 157 гривень, в тому числі видатки загального фонду – 222 548 116 гривень та видатки спеціального фонду 25 145 041 гривень згідно з додатком 3;
 • профіцит за загальним фондом міського бюджету в сумі 13 633 334 гривень згідно з додатком 2;
 • дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету в сумі 20 819 159 гривень згідно з додатком 2;
 • оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;
 • резервний фонд міського бюджету у розмірі 2 990 137 гривень, що становить 0,1 відсотків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.
 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком 3.
 2. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 4.
 3. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 70 104 860 гривень, згідно з додатком 5.
 4. Затвердити одержання кредитів (позик), що залучаються Кремінською міською територіальною громадою до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у 2022 році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, відповідно до кредитного договору з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) № ESC 8/19 NUEE від 31.12.2019 «Впровадження енергозберігаючого проекту у навчальному закладі та освітлення вулиць міста "Кремінна"» в сумі 4 804 540 гривень та повернення кредитів в сумі 4 213 334 гривень.
 5. Установити, що у загальному фонді бюджету міської територіальної громади на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України, надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» та інші надходження, що зараховуються до бюджету міської територіальної громади, згідно із законодавством;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» та інші надходження, що зараховуються до бюджету міської територіальної громади, згідно із законодавством;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, згідно з відповідними пунктами частини першої статті 691, частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених відповідними пунктами статті 13, частиною другою статті 70 та частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.
 2. Визначити на 31 грудня 2022 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 12 352 500 гривень.
 3. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міської територіальної громади видатки загального фонду на:
 • оплату праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 • обслуговування державного (місцевого) боргу;
 • соціальне забезпечення;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам;
 • забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
 • оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
 • оплату енергосервісу;
 • програму державних гарантій медичного обслуговування населення.
 1. Головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

11.1. Затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

11.2. Здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

11.3. Здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитуванням бюджету, а також кредитів (позик), отриманих міською територіальною громадою, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

11.4. Забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

11.4.1. Здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

11.4.2. Оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

11.5. Забезпечення в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання;

11.6. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів;

11.7. Установити, що розпорядники коштів бюджету міської територіальної громади мають право брати бюджетні зобов’язання у 2022 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні Державної казначейської служби України, у межах виділених їм бюджетних асигнувань.

 1. Установити підприємствам і організаціям, що належать до комунальної власності територіальної громади, за результатами фінансово-господарської діяльності 2021 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2022 році нульову ставку зі сплати до бюджету міської територіальної громади частини прибутку (доходу).
 2. Дозволити відділу фінансів міської військової адміністрації, в особі начальника у 2022 році, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Це розпорядження набирає чинності з 1 січня 2022 року.
 4. Визначити, що додатки 1–5 до цього розпорядження є його невід’ємною частиною.
 5. Розпорядження підлягає оприлюдненню.
 6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Начальник військової адміністрації                   Олександр ДУНЕЦЬ

Read 64 times

Main Menu

Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG